Motor- en autobranche; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel "Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Motor- en autobranche; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzet (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
45 Autohandel en -reparatie 2013 120,4 151,3 101,5 129,1 60.287 60.083 204 58.697 47.998 4.793 3.579 869 29 315 5.293 224 1.016 160 412 839 133 477 2.032 613 1.590 1.320
451 Autohandel en -reparatie 2013 81,3 101,6 69,3 87,8 46.734 46.574 160 45.560 37.787 3.299 2.476 602 22 199 4.039 149 698 111 278 646 91 294 1.774 434 1.174 985
4511 Handel en reparatie personenauto's 2013 70,0 88,4 59,6 76,4 41.974 41.840 134 40.892 34.052 2.774 2.086 509 19 160 3.693 130 596 98 243 600 79 244 1.703 373 1.082 912
45111 Import van nieuwe personenauto's 2013 2,9 3,1 2,5 2,9 10.737 10.676 61 10.651 8.724 229 159 41 1 28 1.662 4 34 2 19 301 6 27 1.270 36 85 123
45112 Handel en reparatie personenauto's 2013 67,2 85,3 57,0 73,5 31.237 31.164 73 30.240 25.328 2.545 1.927 468 18 132 2.031 127 562 96 224 299 73 218 433 337 997 789
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2013 11,3 13,3 9,8 11,4 4.760 4.733 26 4.668 3.736 525 390 93 3 38 346 19 102 13 35 46 12 49 71 61 91 74
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2013 20,1 26,3 16,3 21,8 2.606 2.600 6 2.452 1.135 725 535 134 4 52 497 . . . . . . . . . 154 142
453 Handel in auto-onderdelen 2013 16,6 19,3 13,8 16,0 8.896 8.864 32 8.630 7.316 670 495 117 3 56 574 . . . . . . . . . 266 236
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2013 2,4 4,1 2,0 3,5 2.052 2.046 6 2.055 1.760 98 74 15 0 9 183 5 21 4 10 64 4 26 49 15 -4 -43
Bron: CBS.
Verklaring van tekens