Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel "Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
B Delfstoffenwinning 2013 10,6 15,5 10,1 14,9 51.053 50.244 809 42.697 27.463 1.450 773 240 12 426 12.116 151 103 747 184 38 16 230 10.649 1.668 8.356 7.744
06 Winning van aardolie en aardgas 2013 3,4 4,6 3,3 4,4 46.586 45.799 787 38.863 25.868 624 327 130 8 158 11.013 99 63 214 62 5 6 134 10.430 1.358 7.723 7.289
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2013 1,9 2,1 1,7 1,9 964 958 6 908 511 118 81 22 1 15 232 50 14 46 18 8 2 45 47 48 56 53
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2013 5,3 8,8 5,2 8,7 3.503 3.487 17 2.927 1.084 709 365 89 3 253 872 1 25 486 105 24 8 51 171 262 577 402
Bron: CBS.
Verklaring van tekens