Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel "Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
F Bouwnijverheid 2013 340,5 524,8 314,5 474,0 78.233 75.755 2.478 73.134 43.388 19.792 13.434 3.472 251 2.635 8.159 372 1.015 907 1.955 518 307 904 2.181 1.795 5.100 4.820
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2013 92,7 157,7 84,7 140,0 29.058 28.332 726 27.491 19.483 5.324 3.727 1.014 87 496 2.250 64 334 137 468 164 89 294 701 435 1.567 1.275
412 Algemene B&U-bouw 2013 85,3 147,2 78,3 131,3 25.638 24.967 671 24.390 17.372 4.825 3.360 928 82 455 1.865 55 272 126 424 118 77 249 545 328 1.248 1.158
412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2013 333,1 514,3 308,0 465,3 74.813 72.390 2.423 70.032 41.278 19.293 13.067 3.386 247 2.593 7.774 364 953 897 1.911 472 295 859 2.025 1.688 4.781 4.703
42 Grond-, water- en wegenbouw 2013 56,7 70,9 53,9 65,8 15.154 14.453 701 14.630 8.453 4.044 2.736 698 54 557 1.647 126 160 323 315 56 33 161 473 485 524 675
43 Gespecialiseerde bouw 2013 191,1 296,2 175,9 268,1 34.022 32.970 1.051 31.012 15.453 10.423 6.972 1.760 110 1.581 4.262 182 521 448 1.172 298 185 449 1.007 875 3.009 2.870
432 Bouwinstallatiebedrijven 2013 114,4 141,1 106,8 129,8 17.921 17.361 560 16.952 8.494 6.207 4.323 1.025 42 817 1.928 50 279 74 542 151 94 237 502 323 970 915
Bron: CBS.
Verklaring van tekens