Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Caribisch Nederland Perioden Elektriciteit Productie Totaal (mln kWh) Elektriciteit Productie Fossiel (mln kWh) Elektriciteit Productie Hernieuwbaar (mln kWh) Leidingwater Productie (1 000 m3)
Caribisch Nederland 2020* 145,1 112,1 33,0 2.046
Bonaire 2020* 121,2 95,7 25,4 1.953
Sint-Eustatius 2020* 15,2 10,4 4,8 93
Saba 2020* 8,7 6,0 2,8
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit door de energiebedrijven op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Verder bevat de tabel het aantal elektriciteitsaansluitingen en het aantal aansluitingen op het waterleidingnet, waarbij de aansluitingen worden uitgesplitst naar een huishoudelijk deel en een zakelijk deel. Ten slotte bevat de tabel een indexcijfer voor uit de olie-opslag geleverde olie en de productie van leidingwater door het waterbedrijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
Gegevens van 1993 tot en met 2014 zijn definitief. Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 februari 2022:
De gegevens van het aantal leidingwateraansluitingen voor de jaren 2013 en 2014 zijn aangepast.
Het betreft in 2013 het aantal aansluitingen van bedrijven in Caribisch Nederland. Het totaal van de aansluitingen is door deze correctie niet veranderd.
In 2014 is het totaal aantal aansluitingen op Bonaire gecorrigeerd. De onderliggende gegevens waren juist en zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers verschijnen onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Productie
De hoeveelheid elektriciteit, opgewekt door energiebedrijven. Lokale opwekking, bijvoorbeeld door ziekenhuizen of hotels, valt hier niet onder.
Totaal
Totale elektriciteitsproductie.
Fossiel
Fossiele elektriciteitsproductie.
Elektriciteit, opgewekt met behulp van dieselgeneratoren.
Hernieuwbaar
Hernieuwbare elektriciteitsproductie.
Elektriciteit, opgewekt met behulp van een windmolen of windturbine.
Leidingwater
Productie
De hoeveelheid leidingwater, geproduceerd door het waterbedrijf. Lokale productie, bijvoorbeeld door hotels, valt hier niet onder.