Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Caribisch Nederland Perioden Elektriciteit Productie Totaal (mln kWh) Elektriciteit Productie Fossiel (mln kWh) Elektriciteit Productie Hernieuwbaar (mln kWh) Leidingwater Productie (1 000 m3)
Caribisch Nederland 2016* 132,1 94,5 37,6 1.659
Caribisch Nederland 2017* 136,6 101,3 35,3 1.702
Caribisch Nederland 2018* 136,4 91,4 45,1 1.826
Caribisch Nederland 2019* 144,9 103,7 41,2 2.038
Caribisch Nederland 2020* 145,1 112,1 33,0 2.043
Caribisch Nederland 2021* 156,2 118,5 37,7 2.233
Bonaire 2016* 108,5 73,3 35,1 1.595
Bonaire 2017* 113,4 81,9 31,5 1.634
Bonaire 2018* 113,1 76,0 37,1 1.751
Bonaire 2019* 120,6 88,1 32,5 1.940
Bonaire 2020* 121,2 95,7 25,4 1.953
Bonaire 2021* 130,6 101,5 29,2 2.120
Sint-Eustatius 2016* 13,9 11,6 2,3 65
Sint-Eustatius 2017* 14,0 10,2 3,8 68
Sint-Eustatius 2018* 14,3 7,8 6,5 75
Sint-Eustatius 2019* 15,0 8,7 6,3 94
Sint-Eustatius 2020* 15,2 10,4 4,8 90
Sint-Eustatius 2021* 16,3 11,1 5,2 113
Saba 2016* 9,7 9,6 0,1
Saba 2017* 9,2 9,1 0,1
Saba 2018* 9,0 7,6 1,5
Saba 2019* 9,3 6,9 2,4
Saba 2020* 8,7 6,0 2,8
Saba 2021* 9,2 5,9 3,3
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit door de energiebedrijven op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Verder bevat de tabel het aantal elektriciteitsaansluitingen en het aantal aansluitingen op het waterleidingnet, waarbij de aansluitingen worden uitgesplitst naar een huishoudelijk deel en een zakelijk deel. Ten slotte bevat de tabel een indexcijfer voor uit de olie-opslag geleverde olie en de productie van leidingwater door het waterbedrijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
Gegevens van 1993 tot en met 2014 zijn definitief. Cijfers vanaf 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 5 juli 2022:
Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers verschijnen onregelmatig.

Toelichting onderwerpen

Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Productie
De hoeveelheid elektriciteit, opgewekt door energiebedrijven. Lokale opwekking, bijvoorbeeld door ziekenhuizen of hotels, valt hier niet onder.
Totaal
Totale elektriciteitsproductie.
Fossiel
Fossiele elektriciteitsproductie.
Elektriciteit, opgewekt met behulp van dieselgeneratoren.
Hernieuwbaar
Hernieuwbare elektriciteitsproductie.
Elektriciteit, opgewekt met behulp van een windmolen of windturbine.
Leidingwater
Productie
De hoeveelheid leidingwater, geproduceerd door het waterbedrijf. Lokale productie, bijvoorbeeld door hotels, valt hier niet onder.