Bbp, productie en bestedingen; aanbod, gebruik naar productgroep 1988-2012


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van de aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen de aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.
De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; aanbod, gebruik naar productgroep 1988-2012

Productgroepen en overige posten Perioden Aanbod van goederen en dienstenTotaal aanbodWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenAanbod uit binnenlandse productieWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenTotaal gebruikWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenIntermediair verbruikWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenBruto investeringen in vaste activaWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenVerandering in voorradenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro)
Totaal productgroepen 2012* 1.509.275 1.057.182 452.093 1.638.053 622.133 419.862 90.192 3.074 502.792
Totaal overige posten 2012* 163.851 138.710 25.141 128.980 35.722 51.680 16.787 0 24.791
Niet toegerekende goederen en diensten 2012* 13.509 7.348 6.161 13.509 7.469 683 5.335 0 22
Loondiensten, veredeling en handelsd. 2012* 31.720 21.636 10.084 31.720 18.109 . . 0 13.611
Toegerekende BTW 2012* . . . 42.739 10.144 23.629 8.966 0 .
Handels- en vervoersmarges 2012* 110.216 109.726 490 . . . . 0 .
Consumptie huishoudens in buitenland 2012* 12.234 . 12.234 12.234 . 12.234 . 0 .
Consumptie buitenlanders in Nederland 2012* . . . 27.634 . 13.817 . 0 13.817
Verkoop van gebruikte vaste activa 2012* . . . 2.486 . . 2.486 0 .
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2012* . . . 1.169 . . 1.169 0 1.169
Consumptie van gebruikte vaste activa 2012* . . . 1.317 . 1.317 1.317 0 .
Cif/fob-correctie 2012* -3.828 . -3.828 -3.828 . . . 0 -3.828
Totaal aanbod/gebruik 2012* 1.673.126 1.195.892 477.234 1.767.033 657.855 471.542 106.979 3.074 527.583
Bron: CBS.
Verklaring van tekens