Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012

Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012

Herkomst van uitvoer Perioden Uitvoer van goederen en diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van goederen en diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Uitvoer van goederen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van goederen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Uitvoer van diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 259.638 7,1 180.157 8,9 79.481 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2011** 284.793 1,9 202.954 2,2 81.839 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2012* 293.616 0,9 211.557 0,8 82.059 0,9
Consumptie buitenlanders in Nederland 2010 12.181 8,6 . . 12.181 8,6
Consumptie buitenlanders in Nederland 2011** 13.082 4,5 . . 13.082 4,5
Consumptie buitenlanders in Nederland 2012* 13.817 2,9 . . 13.817 2,9
Wederuitvoer uit invoer 2010 192.390 18,3 180.739 17,2 11.651 38,7
Wederuitvoer uit invoer 2011** 207.251 7,0 193.278 6,3 13.973 17,9
Wederuitvoer uit invoer 2012* 222.809 6,3 207.632 6,3 15.177 7,1
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2010 780 14,2 780 14,2 . .
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2011** 836 4,5 836 4,5 . .
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2012* 1.169 38,0 1.169 38,0 . .
Cif/fob-correctie 2010 -3.272 7,6 . . -3.272 7,6
Cif/fob-correctie 2011** -3.569 3,8 . . -3.569 3,8
Cif/fob-correctie 2012* -3.828 4,5 . . -3.828 4,5
Totaal uitvoer 2010 461.717 11,6 361.676 12,9 100.041 7,2
Totaal uitvoer 2011** 502.393 4,1 397.068 4,3 105.325 3,3
Totaal uitvoer 2012* 527.583 3,2 420.358 3,6 107.225 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de Nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten. Uitvoer naar herkomst geeft aan waar de uitgevoerde goederen en diensten vandaan komen. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de productie van uitvoergoederen en uitvoerdiensten door de economische activiteiten weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van uitvoergoederen en uitvoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitvoer van goederen en diensten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van
Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Uitvoer van goederen
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in
Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Uitvoer van diensten
De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse
vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.