Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012


In deze tabel staan gegevens uit de Nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten. Uitvoer naar herkomst geeft aan waar de uitgevoerde goederen en diensten vandaan komen. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de productie van uitvoergoederen en uitvoerdiensten door de economische activiteiten weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van uitvoergoederen en uitvoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012

Herkomst van uitvoer Perioden Uitvoer van goederen en dienstenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van goederen en dienstenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Uitvoer van goederenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van goederenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Uitvoer van dienstenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van dienstenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 259.638 7,1 180.157 8,9 79.481 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2011 284.793 1,9 202.954 2,2 81.839 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2012* 293.616 0,9 211.557 0,8 82.059 0,9
Consumptie buitenlanders in Nederland 2010 12.181 8,6 . . 12.181 8,6
Consumptie buitenlanders in Nederland 2011 13.082 4,5 . . 13.082 4,5
Consumptie buitenlanders in Nederland 2012* 13.817 2,9 . . 13.817 2,9
Wederuitvoer uit invoer 2010 192.390 18,3 180.739 17,2 11.651 38,7
Wederuitvoer uit invoer 2011 207.251 7,0 193.278 6,3 13.973 17,9
Wederuitvoer uit invoer 2012* 222.809 6,3 207.632 6,3 15.177 7,1
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2010 780 14,2 780 14,2 . .
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2011 836 4,5 836 4,5 . .
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2012* 1.169 38,0 1.169 38,0 . .
Cif/fob-correctie 2010 -3.272 7,6 . . -3.272 7,6
Cif/fob-correctie 2011 -3.569 3,8 . . -3.569 3,8
Cif/fob-correctie 2012* -3.828 4,5 . . -3.828 4,5
Totaal uitvoer 2010 461.717 11,6 361.676 12,9 100.041 7,2
Totaal uitvoer 2011 502.393 4,1 397.068 4,3 105.325 3,3
Totaal uitvoer 2012* 527.583 3,2 420.358 3,6 107.225 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens