Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten. Invoer naar bestemming geeft aan waar de ingevoerde goederen en diensten naar toe gaan. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de ingevoerde goederen en diensten naar economische activiteiten voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van invoergoederen en invoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten en de finale bestedingen.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende
grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Bestemming van invoer Perioden Invoer van goederen en dienstenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van goederen en dienstenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van goederenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van goederenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van dienstenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van dienstenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 180.860 3,9 122.470 5,2 58.390 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2011 201.747 1,7 142.304 2,3 59.443 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2012* 208.669 0,0 148.457 -0,1 60.212 0,3
Totaal invoer voor finale bestedingen 2010 233.376 15,5 197.158 16,2 36.218 12,4
Totaal invoer voor finale bestedingen 2011 249.004 6,1 209.352 6,1 39.652 6,1
Totaal invoer voor finale bestedingen 2012* 268.332 6,0 225.696 6,2 42.636 5,2
Binnenlandse consumptie door huishoudens 2010 25.912 2,4 24.619 2,4 1.293 1,0
Binnenlandse consumptie door huishoudens 2011 27.516 1,7 26.182 1,8 1.334 -1,9
Binnenlandse consumptie door huishoudens 2012* 27.423 -3,8 26.098 -3,9 1.325 -1,3
Consumptie huishoudens in buitenland 2010 11.628 -3,4 . . 11.628 -3,4
Consumptie huishoudens in buitenland 2011 11.553 -5,0 . . 11.553 -5,0
Consumptie huishoudens in buitenland 2012* 12.234 1,7 . . 12.234 1,7
Consumptie door de overheid 2010 2.701 8,7 2.696 8,7 5 .
Consumptie door de overheid 2011 2.555 0,1 2.549 0,1 6 .
Consumptie door de overheid 2012* 2.506 -8,3 2.499 -8,4 7 .
Investeringen in vaste activa 2010 20.184 1,8 16.326 -0,6 3.858 13,4
Investeringen in vaste activa 2011 22.072 8,9 17.720 8,0 4.352 12,7
Investeringen in vaste activa 2012* 22.777 1,8 18.040 -0,1 4.737 9,5
Wederuitvoer 2010 174.478 18,3 162.827 17,0 11.651 38,7
Wederuitvoer 2011 188.801 7,3 174.828 6,6 13.973 17,9
Wederuitvoer 2012* 203.907 6,7 188.730 6,7 15.177 7,1
Verandering in voorraden 2010 1.341 -164,0 1.341 -164,0 0 .
Verandering in voorraden 2011 -379 -2,2 -379 -2,2 0 .
Verandering in voorraden 2012* 2.823 -825,6 2.823 -825,6 0 .
Cif/fob-correctie en herclassificatie 2010 7.379 6,7 . . 7.379 6,7
Cif/fob-correctie en herclassificatie 2011 7.979 2,9 . . 7.979 2,9
Cif/fob-correctie en herclassificatie 2012* 8.666 5,8 . . 8.666 5,8
Cif/fob-herclassificatie 2010 -10.651 7,0 -10.651 7,0 . .
Cif/fob-herclassificatie 2011 -11.548 3,1 -11.548 3,1 . .
Cif/fob-herclassificatie 2012* -12.494 5,4 -12.494 5,4 . .
Handels- en vervoersmarges 2010 404 43,2 . . 404 43,2
Handels- en vervoersmarges 2011 455 6,7 . . 455 6,7
Handels- en vervoersmarges 2012* 490 4,8 . . 490 4,8
Goederen en diensten n.e.g. 2010 198 7,7 198 7,7 0 .
Goederen en diensten n.e.g. 2011 218 6,6 218 6,6 0 .
Goederen en diensten n.e.g. 2012* 233 6,9 233 6,9 0 .
Totaal invoer 2010 414.434 10,3 319.826 11,9 94.608 5,4
Totaal invoer 2011 450.969 4,2 351.874 4,7 99.095 2,5
Totaal invoer 2012* 477.234 3,3 374.386 3,6 102.848 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens