Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Bestemming van invoer Perioden Invoer van goederen en diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van goederen en diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van goederen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van goederen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
A-U Alle economische activiteiten 2010 180.860 3,9 122.470 5,2 58.390 1,6
A-U Alle economische activiteiten 2011** 201.747 1,7 142.304 2,3 59.443 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2012* 208.669 0,0 148.457 -0,1 60.212 0,3
Totaal invoer voor finale bestedingen 2010 233.376 15,5 197.158 16,2 36.218 12,4
Totaal invoer voor finale bestedingen 2011** 249.004 6,1 209.352 6,1 39.652 6,1
Totaal invoer voor finale bestedingen 2012* 268.332 6,0 225.696 6,2 42.636 5,2
Binnenlandse consumptie door huishoudens 2010 25.912 2,4 24.619 2,4 1.293 1,0
Binnenlandse consumptie door huishoudens 2011** 27.516 1,7 26.182 1,8 1.334 -1,9
Binnenlandse consumptie door huishoudens 2012* 27.423 -3,8 26.098 -3,9 1.325 -1,3
Consumptie huishoudens in buitenland 2010 11.628 -3,4 . . 11.628 -3,4
Consumptie huishoudens in buitenland 2011** 11.553 -5,0 . . 11.553 -5,0
Consumptie huishoudens in buitenland 2012* 12.234 1,7 . . 12.234 1,7
Consumptie door de overheid 2010 2.701 8,7 2.696 8,7 5 .
Consumptie door de overheid 2011** 2.555 0,1 2.549 0,1 6 .
Consumptie door de overheid 2012* 2.506 -8,3 2.499 -8,4 7 .
Investeringen in vaste activa 2010 20.184 1,8 16.326 -0,6 3.858 13,4
Investeringen in vaste activa 2011** 22.072 8,9 17.720 8,0 4.352 12,7
Investeringen in vaste activa 2012* 22.777 1,8 18.040 -0,1 4.737 9,5
Wederuitvoer 2010 174.478 18,3 162.827 17,0 11.651 38,7
Wederuitvoer 2011** 188.801 7,3 174.828 6,6 13.973 17,9
Wederuitvoer 2012* 203.907 6,7 188.730 6,7 15.177 7,1
Verandering in voorraden 2010 1.341 -164,0 1.341 -164,0 0 .
Verandering in voorraden 2011** -379 -2,2 -379 -2,2 0 .
Verandering in voorraden 2012* 2.823 -825,6 2.823 -825,6 0 .
Cif/fob-correctie en herclassificatie 2010 7.379 6,7 . . 7.379 6,7
Cif/fob-correctie en herclassificatie 2011** 7.979 2,9 . . 7.979 2,9
Cif/fob-correctie en herclassificatie 2012* 8.666 5,8 . . 8.666 5,8
Cif/fob-herclassificatie 2010 -10.651 7,0 -10.651 7,0 . .
Cif/fob-herclassificatie 2011** -11.548 3,1 -11.548 3,1 . .
Cif/fob-herclassificatie 2012* -12.494 5,4 -12.494 5,4 . .
Handels- en vervoersmarges 2010 404 43,2 . . 404 43,2
Handels- en vervoersmarges 2011** 455 6,7 . . 455 6,7
Handels- en vervoersmarges 2012* 490 4,8 . . 490 4,8
Goederen en diensten n.e.g. 2010 198 7,7 198 7,7 0 .
Goederen en diensten n.e.g. 2011** 218 6,6 218 6,6 0 .
Goederen en diensten n.e.g. 2012* 233 6,9 233 6,9 0 .
Totaal invoer 2010 414.434 10,3 319.826 11,9 94.608 5,4
Totaal invoer 2011** 450.969 4,2 351.874 4,7 99.095 2,5
Totaal invoer 2012* 477.234 3,3 374.386 3,6 102.848 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten. Invoer naar bestemming geeft aan waar de ingevoerde goederen en diensten naar toe gaan. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de ingevoerde goederen en diensten naar economische activiteiten voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van invoergoederen en invoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten en de finale bestedingen.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende
grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoer van goederen en diensten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Invoer van goederen
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Invoer van diensten
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.