Bbp, prod. en best.; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012


In deze tabel staan gegevens uit de Nationale rekeningen over de investeringen in goederen en diensten. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de investeringen over de investeringen in de totale economie, van huishoudens en vennootschappen en van de overheid naar type goederen waarin is geïnvesteerd.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar sector en type activa. Zie paragraaf 3.

Bbp, prod. en best.; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Sectoren Perioden Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerInvesteringen uit productie en invoer (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerWoningen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerBedrijfsgebouwen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerGrond- weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTotaal vervoermiddelen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerMachines en installaties (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerComputers (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverige materiële vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerSoftware (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverige immateriële vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerIn cultuur gebrachte activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen uit productie en invoerOverdrachtskosten op grond (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerkoop van gebruikte vaste activa (-)Totaal verkoop gebruikte vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvesteringen in vaste activa (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerInvesteringen uit productie en invoer (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerWoningen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerBedrijfsgebouwen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerGrond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Investeringen uit productie en invoerVervoermiddelenTotaal vervoermiddelen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerMachines en installaties (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerComputers (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerOverige materiële vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerSoftware (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerOverige immateriële vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerIn cultuur gebrachte activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen uit productie en invoerOverdrachtskosten op grond (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarVerkoop van gebruikte vaste activa (-)Totaal verkoop gebruikte vaste activa (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvesteringen in vaste activa (%)
Totaal alle sectoren 2010 104.492 28.506 16.218 13.553 9.952 14.563 4.224 5.966 7.949 1.379 378 1.804 2.607 101.885 -7,1 -14,1 -16,3 0,1 2,2 -6,3 5,3 -4,3 -5,2 92,1 0,3 27,8 8,1 -7,4
Totaal alle sectoren 2011 109.531 28.371 17.075 14.679 11.548 15.794 4.086 6.290 8.028 2.086 343 1.231 2.665 106.866 5,9 4,5 5,3 5,4 16,8 8,0 1,6 3,4 1,9 48,7 -7,9 -30,1 1,6 6,1
Totaal alle sectoren 2012* 104.493 24.984 15.986 13.879 11.511 15.903 4.422 6.430 7.977 2.106 364 931 2.486 102.007 -4,1 -8,2 -6,4 -7,8 -1,1 -0,3 11,9 0,0 0,6 -0,3 6,7 -23,5 -7,1 -4,0
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2010 82.995 28.398 11.304 2.576 9.700 13.617 2.686 4.569 6.935 1.379 378 1.453 2.447 80.548 -8,0 -14,1 -20,6 -4,4 2,9 -5,9 4,3 3,1 -5,7 92,1 0,3 55,4 31,9 -8,8
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2011 89.039 28.251 12.420 4.196 11.293 14.964 2.698 4.850 7.015 2.086 343 923 2.202 86.837 8,9 4,4 10,0 57,5 17,2 9,5 5,4 3,9 2,1 48,7 -7,9 -34,8 -9,8 9,5
Vennootschappen, huishoudens, IZWh 2012* 84.156 24.872 11.422 3.535 11.247 15.030 2.998 4.949 6.942 2.106 364 691 2.146 82.010 -4,6 -8,2 -8,0 -17,8 -1,2 -0,5 15,0 -0,3 0,3 -0,3 6,7 -24,2 -2,5 -4,6
Overheid 2010 21.497 108 4.914 10.977 252 946 1.538 1.397 1.014 0 . 351 160 21.337 -3,5 -12,0 -5,0 1,2 -20,3 -11,9 7,1 -22,3 -1,6 . . -26,2 -72,4 -1,8
Overheid 2011 20.492 120 4.655 10.483 255 830 1.388 1.440 1.013 0 . 308 463 20.029 -5,7 13,0 -5,4 -6,8 1,6 -13,7 -5,2 1,6 0,6 . . -10,5 176,9 -7,0
Overheid 2012* 20.337 112 4.564 10.344 264 873 1.424 1.481 1.035 0 . 240 340 19.997 -1,9 -4,2 -2,1 -3,8 3,1 4,0 5,9 1,0 2,9 . . -21,4 -28,9 -1,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens