Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw '95-'12

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw '95-'12

Gewassen Biologische bestrijders Perioden Biologische bestrijding Oppervlakte met toepassing Grootte oppervlakte met toepassing (ha) Biologische bestrijding Oppervlakte met toepassing Percentage oppervlakte met toepassing (%) Ingezette biologische bestrijders Aantal (1000 stuks) Ingezette biologische bestrijders Aantal per ha (1000 stuks)
Totaal groenten onder glas Totaal bestrijders 2004 3.064 93,1 5.469.443 1.663
Totaal groenten onder glas Totaal bestrijders 2008 3.428 93,3 4.729.279 1.287
Totaal groenten onder glas Totaal bestrijders 2012 3.267 83,5 5.222.847 1.334
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 1.480 45,0 49.641 15
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 1.545 42,0 76.550 21
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 1.391 35,5 137.653 35
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 1.491 45,3 5.140.586 1.563
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 1.149 31,3 2.585.688 704
Totaal groenten onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 1.017 26,0 2.720.130 695
Totaal groenten onder glas Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 1.573 47,8 139.370 42
Totaal groenten onder glas Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 1.586 43,2 544.159 148
Totaal groenten onder glas Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 1.528 39,0 223.847 57
Totaal bloemen onder glas Totaal bestrijders 2004 1.215 28,6 2.306.650 543
Totaal bloemen onder glas Totaal bestrijders 2008 1.729 46,0 8.445.588 2.245
Totaal bloemen onder glas Totaal bestrijders 2012 1.557 45,9 10.592.932 3.122
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 616 14,5 31.562 7
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 1.073 28,5 310.649 83
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 789 23,3 181.522 54
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 626 14,7 1.976.515 465
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 610 16,2 5.946.870 1.581
Totaal bloemen onder glas Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 689 20,3 6.693.988 1.973
Totaal bloemen onder glas Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 251 5,9 1.884 0
Totaal bloemen onder glas Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 80 2,1 19.477 5
Totaal bloemen onder glas Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 371 10,9 94.865 28
Komkommers Totaal bestrijders 2004 567 91,0 3.529.123 5.665
Komkommers Totaal bestrijders 2008 559 89,9 1.903.396 3.062
Komkommers Totaal bestrijders 2012 498 80,0 2.370.079 3.811
Komkommers Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 219 35,2 5.022 8
Komkommers Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 385 62,0 29.288 47
Komkommers Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 414 66,6 75.194 121
Komkommers Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 561 90,0 3.473.802 5.576
Komkommers Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 328 52,7 1.060.678 1.706
Komkommers Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 213 34,3 762.134 1.226
Komkommers Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 336 54,0 42.873 69
Komkommers Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 55 8,9 2.388 4
Komkommers Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 158 25,4 23.393 38
Paprika Totaal bestrijders 2004 1.182 98,1 1.744.948 1.448
Paprika Totaal bestrijders 2008 1.143 96,5 1.762.150 1.488
Paprika Totaal bestrijders 2012 1.096 83,5 1.416.896 1.079
Paprika Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 1.089 90,4 43.573 36
Paprika Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 1.007 85,0 45.253 38
Paprika Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 872 66,4 57.843 44
Paprika Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 931 77,2 1.666.784 1.383
Paprika Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 723 61,0 1.269.370 1.072
Paprika Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 615 46,8 1.102.143 839
Paprika Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 110 9,1 676 1
Paprika Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 83 7,1 102 0
Paprika Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 120 9,1 4.293 3
Tomaten Totaal bestrijders 2004 1.314 97,2 195.373 145
Tomaten Totaal bestrijders 2008 1.562 97,6 737.714 461
Tomaten Totaal bestrijders 2012 1.469 86,9 452.509 268
Tomaten Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 171 12,7 1.046 1
Tomaten Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 90 5,6 269 0
Tomaten Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 45 2,7 1.234 1
Tomaten Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 0 0,0 0 0
Tomaten Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 0 0,0 0 0
Tomaten Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 24 1,4 6.750 4
Tomaten Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 1.127 83,4 95.821 71
Tomaten Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 1.448 90,5 541.670 339
Tomaten Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 1.249 73,9 196.161 116
Chrysanten Totaal bestrijders 2004 55 8,1 366.896 540
Chrysanten Totaal bestrijders 2008 311 59,5 1.702.355 3.257
Chrysanten Totaal bestrijders 2012 306 60,6 2.771.963 5.498
Chrysanten Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 18 2,7 3.673 5
Chrysanten Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 311 59,5 66.070 126
Chrysanten Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 306 60,6 103.708 206
Chrysanten Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 18 2,7 362.442 534
Chrysanten Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 81 15,5 1.582.384 3.027
Chrysanten Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 194 38,5 2.612.463 5.182
Chrysanten Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 0 0,0 0 0
Chrysanten Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 0 0,0 0 0
Chrysanten Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 0 0,0 0 0
Rozen Totaal bestrijders 2004 417 49,1 628.984 742
Rozen Totaal bestrijders 2008 461 79,0 4.940.023 8.467
Rozen Totaal bestrijders 2012 284 69,6 5.505.971 13.513
Rozen Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2004 383 45,2 24.311 29
Rozen Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2008 444 76,1 234.876 403
Rozen Roofmijt tegen spint (Phytoseiulus) 2012 226 55,4 55.541 136
Rozen Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2004 332 39,2 544.704 642
Rozen Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2008 304 52,1 3.599.913 6.170
Rozen Roofmijt tegen trips (Cucumeris) 2012 206 50,6 2.842.202 6.975
Rozen Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2004 222 26,2 1.314 2
Rozen Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2008 0 0,0 0 0
Rozen Sluipwesp tegen witte vlieg (Encarsia) 2012 205 50,2 72.540 178
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden in de glastuinbouw. Behalve over het aantal bedrijven dat biologische bestrijding toepast en de daarbij behorende oppervlakten, wordt in deze tabel ook informatie gegeven over de hoeveelheden biologische bestrijders, per soort bestrijder en per type gewas waarop de bestrijding wordt toegepast.
Micro-biologische bestrijdingsmiddelen (bacteriepreparaten) zijn niet in deze tabel opgenomen omdat zij tot de chemische bestrijdingsmiddelen worden gerekend.

Gegevens over andere niet-chemische methoden zoals mechanische bestrijding en over chemische bestrijdingsmethoden vindt u in vier andere tabellen (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Biologische bestrijding
Biologische bestrijding omvat de inzet van biologische bestrijders ter voorkoming en bestrijding van ziektes en plagen.
Een biologische bestrijder is een natuurlijke vijand van een plaag of ziekteverwekker. De bestrijder kan volwassen (adult) zijn of pop of larve.
Oppervlakte met toepassing
Oppervlakte waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast.
Grootte oppervlakte met toepassing
Grootte oppervlakte waarop de biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast.
Percentage oppervlakte met toepassing
De oppervlakte per gewas waarop een biologische bestrijdingsmethode wordt toegepast, als percentage van de totale oppervlakte met dat gewas.
Bij 100% wordt elke hectare met het gewas minimaal één keer met de bestrijder behandeld.
Ingezette biologische bestrijders
De ingezette biologische bestrijders tegen een ziekte of plaag.
Aantal
Aantal ingezette biologische bestrijders tegen een ziekte of plaag.

Aangezien het bij de bestrijder 'aaltjes' om erg grote doseringen gaat, waarbij de inzet van de andere bestrijders in het niet zou vallen, worden de aantallen voor aaltjes in de meest recente jaren niet meer weergegeven.

Wanneer het gaat om een beperkt aantal bestrijders worden deze niet in de tabel weergegeven. Voor het jaar 2012 is daarbij als richtlijn gehanteerd dat voor iedere combinatie gewas x soort bestrijder waarbij het percentage bedrijven dat de bestrijder gebruikt kleiner is dan 2,0 een aantal bestrijders van minder dan 25 duizend niet wordt weergegeven.

Er wordt geen rekening gehouden met de veranderingen in aantallen na het uitzetten.
Aantal per ha
Gemiddeld aantal ingezette biologische bestrijders per hectare (ha), berekend over alle hectares, dus zowel de hectares waarop wel als waarop geen biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Het gemiddelde wordt berekend per jaar en hangt daardoor af van het aantal teelten (het aantal teelten varieert sterk in de onder glas teelten).