VSV; bedrijfstak ontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

VSV; bedrijfstak ontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Schooljaar Bedrijfstakken (SBI'93) Herkomstgroeperingen Geslacht Leeftijd Peilmoment Totaal schoolverlaters Totaal Vo/Mbo (aantal) Voortijdige schoolverlaters Totaal Vo/Mbo (aantal) Schoolverlaters met startkwalificatie Totaal Vo/Mbo (aantal)
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 105.610 46.340 59.270
Schooljaar 2004/'05 Totaal schoolverlaters Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 87.540 37.860 49.680
Schooljaar 2004/'05 A + B Landbouw, bosbouw, visserij Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 2.510 1.030 1.480
Schooljaar 2004/'05 A + B Landbouw, bosbouw, visserij Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 1.700 560 1.130
Schooljaar 2004/'05 D Industrie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 8.950 4.960 3.990
Schooljaar 2004/'05 D Industrie Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 8.810 4.840 3.970
Schooljaar 2004/'05 F Bouwnijverheid Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 8.210 3.120 5.090
Schooljaar 2004/'05 F Bouwnijverheid Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 7.800 3.000 4.800
Schooljaar 2004/'05 G Reparatie van consumentenartikelen... Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 23.110 11.100 12.010
Schooljaar 2004/'05 G Reparatie van consumentenartikelen... Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.150 7.640 8.500
Schooljaar 2004/'05 H Horeca Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 7.280 3.680 3.610
Schooljaar 2004/'05 H Horeca Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 3.700 1.910 1.790
Schooljaar 2004/'05 K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 21.410 11.580 9.830
Schooljaar 2004/'05 K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 15.600 8.870 6.730
Schooljaar 2004/'05 N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 19.580 4.940 14.640
Schooljaar 2004/'05 N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 16.900 3.910 12.980
Schooljaar 2004/'05 O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 3.910 1.420 2.490
Schooljaar 2004/'05 O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 3.700 1.500 2.200
Schooljaar 2004/'05 Overig onbekend Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Eerste jaar na schoolverlaten 10.640 4.510 6.130
Schooljaar 2004/'05 Overig onbekend Totaal herkomstgroeperingen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Vierde jaar na schoolverlaten 13.200 5.630 7.570
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de ontwikkeling van de economische activiteit van de baan (SBI) van schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met een startkwalificatie. In de tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod. Het eerste schooljaar in deze tabel gaat over schoolverlaters die in schooljaar 2004/'05 het onderwijs hebben verlaten. Verder zijn er in deze tabel gegevens opgenomen over laatstgenoten onderwijssoort, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering van schoolverlaters. De economische activiteit van de baan wordt jaarlijks gemeten op de laatste vrijdag van september.

Een deel van de schoolverlaters keert na verloop van tijd weer terug in het onderwijs. Over schoolverlaters die zijn teruggekeerd, worden in deze tabel geen gegevens meer gepresenteerd. In de tabel neemt hierdoor het totaal aantal schoolverlaters af met elk jaar na schoolverlaten.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal schoolverlaters
Totaal schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs met een baan. Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten. In deze tabel komen schoolverlaters van verschillende schooljaren aan bod.
De eerste bestaat uit de schoolverlaters uit het schooljaar 2004/'05 die zowel voor als na schoolverlaten tot de GBA-bevolking behoren(Gemeentelijke Basis Administratie).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).
Voortijdige schoolverlaters
Voortijdige schoolverlaters: Leerlingen die het (bekostigd) onderwijs
hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie.
Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een
basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de
kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).
In de tabel zijn alleen die leerlingen opgenomen die op het peilmoment
stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).
Schoolverlaters met startkwalificatie
Leerlingen die het (bekostigd) onderwijs hebben verlaten en in het bezit
zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- of
vwo-diploma, of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2
van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).
In de tabel zijn alleen die leerlingen opgenomen die op het peilmoment
stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Totaal Vo/Mbo
Totaal voortgezet onderwijs (exclusief het praktijkonderwijs), middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
van waaruit de schoolverlater het (bekostigd) onderwijs verliet.
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
Het vmbo is inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)).
Het vo dat in de tabel wordt behandeld is exclusief het praktijkonderwijs.
Daarnaast geldt dat voor het schooljaar 2004/'05 geen gegevens
beschikbaar waren over de vmbo-afdelingen van Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Onder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vallen:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van
het niveau 0,5 tot 4 jaar)
Inclusief extraneï (de leerlingen die ingeschreven staan om examen te
doen en geen onderwijs volgen).