Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100, 2006 - 2015

Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100, 2006 - 2015

Consumentenprijsindex Perioden Consumentenprijsindex (CPI) (2006 = 100) Jaarmutatie (%)
Totaal alle aankopen 2013 juli 115,54 3,1
Totaal alle aankopen 2013 augustus 115,39 2,8
Totaal alle aankopen 2013 september 115,46 2,4
Totaal alle aankopen 2013 oktober 115,13 1,6
Totaal alle aankopen 2013 november 114,56 1,5
Totaal alle aankopen 2013 december 114,62 1,7
Totaal alle aankopen 2013 114,71 2,5
Totaal alle aankopen 2014 januari 114,37 1,4
Totaal alle aankopen 2014 februari 114,86 1,1
Totaal alle aankopen 2014 maart 115,82 0,8
Totaal alle aankopen 2014 april 116,35 1,2
Totaal alle aankopen 2014 mei 115,95 0,8
Totaal alle aankopen 2014 juni 115,64 0,9
Totaal alle aankopen 2014 juli 116,58 0,9
Totaal alle aankopen 2014 augustus 116,50 1,0
Totaal alle aankopen 2014 september 116,48 0,9
Totaal alle aankopen 2014 oktober 116,34 1,1
Totaal alle aankopen 2014 november 115,65 1,0
Totaal alle aankopen 2014 december 115,42 0,7
Totaal alle aankopen 2014 115,83 1,0
Totaal alle aankopen 2015 januari 114,42 0,0
Totaal alle aankopen 2015 februari 115,04 0,2
Totaal alle aankopen 2015 maart 116,26 0,4
Totaal alle aankopen 2015 april 117,01 0,6
Totaal alle aankopen 2015 mei 117,26 1,1
Totaal alle aankopen 2015 juni 116,81 1,0
Totaal alle aankopen 2015 juli 117,77 1,0
Totaal alle aankopen 2015 augustus 117,40 0,8
Totaal alle aankopen 2015 september 117,18 0,6
Totaal alle aankopen 2015 oktober 117,07 0,6
Totaal alle aankopen 2015 november 116,42 0,7
Totaal alle aankopen 2015 december 116,28 0,7
Totaal alle aankopen 2015 116,58 0,6
Frequente aankopen 2013 juli 120,93 3,2
Frequente aankopen 2013 augustus 120,76 3,0
Frequente aankopen 2013 september 120,54 2,4
Frequente aankopen 2013 oktober 120,01 1,1
Frequente aankopen 2013 november 119,82 1,0
Frequente aankopen 2013 december 120,49 1,3
Frequente aankopen 2013 120,39 2,6
Frequente aankopen 2014 januari 120,76 1,4
Frequente aankopen 2014 februari 121,16 0,7
Frequente aankopen 2014 maart 121,18 0,4
Frequente aankopen 2014 april 121,59 0,8
Frequente aankopen 2014 mei 121,35 0,6
Frequente aankopen 2014 juni 121,38 0,5
Frequente aankopen 2014 juli 121,62 0,6
Frequente aankopen 2014 augustus 121,18 0,4
Frequente aankopen 2014 september 121,13 0,5
Frequente aankopen 2014 oktober 120,79 0,6
Frequente aankopen 2014 november 120,50 0,6
Frequente aankopen 2014 december 119,92 -0,5
Frequente aankopen 2014 121,05 0,6
Frequente aankopen 2015 januari 119,28 -1,2
Frequente aankopen 2015 februari 120,21 -0,8
Frequente aankopen 2015 maart 120,77 -0,3
Frequente aankopen 2015 april 121,22 -0,3
Frequente aankopen 2015 mei 121,35 0,0
Frequente aankopen 2015 juni 121,40 0,0
Frequente aankopen 2015 juli 121,83 0,2
Frequente aankopen 2015 augustus 121,29 0,1
Frequente aankopen 2015 september 120,66 -0,4
Frequente aankopen 2015 oktober 120,49 -0,3
Frequente aankopen 2015 november 120,82 0,3
Frequente aankopen 2015 december 120,55 0,5
Frequente aankopen 2015 120,82 -0,2
Niet-frequente aankopen 2013 juli 112,94 3,0
Niet-frequente aankopen 2013 augustus 112,81 2,7
Niet-frequente aankopen 2013 september 113,00 2,5
Niet-frequente aankopen 2013 oktober 112,77 1,8
Niet-frequente aankopen 2013 november 112,02 1,7
Niet-frequente aankopen 2013 december 111,79 1,8
Niet-frequente aankopen 2013 111,98 2,5
Niet-frequente aankopen 2014 januari 111,30 1,4
Niet-frequente aankopen 2014 februari 111,83 1,3
Niet-frequente aankopen 2014 maart 113,23 1,1
Niet-frequente aankopen 2014 april 113,82 1,4
Niet-frequente aankopen 2014 mei 113,35 0,9
Niet-frequente aankopen 2014 juni 112,88 1,2
Niet-frequente aankopen 2014 juli 114,15 1,1
Niet-frequente aankopen 2014 augustus 114,24 1,3
Niet-frequente aankopen 2014 september 114,23 1,1
Niet-frequente aankopen 2014 oktober 114,19 1,3
Niet-frequente aankopen 2014 november 113,32 1,2
Niet-frequente aankopen 2014 december 113,24 1,3
Niet-frequente aankopen 2014 113,31 1,2
Niet-frequente aankopen 2015 januari 112,05 0,7
Niet-frequente aankopen 2015 februari 112,53 0,6
Niet-frequente aankopen 2015 maart 114,09 0,8
Niet-frequente aankopen 2015 april 114,98 1,0
Niet-frequente aankopen 2015 mei 115,30 1,7
Niet-frequente aankopen 2015 juni 114,59 1,5
Niet-frequente aankopen 2015 juli 115,81 1,5
Niet-frequente aankopen 2015 augustus 115,53 1,1
Niet-frequente aankopen 2015 september 115,53 1,1
Niet-frequente aankopen 2015 oktober 115,45 1,1
Niet-frequente aankopen 2015 november 114,30 0,9
Niet-frequente aankopen 2015 december 114,22 0,9
Niet-frequente aankopen 2015 114,53 1,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is in deze tabel opgesplitst in een prijsindex voor frequente aankopen en niet-frequente aankopen. Frequente aankopen zijn aankopen die huishoudens minimaal maandelijks aanschaffen én actief en direct betalen (contant, met bankpas of via overschrijving). Naast de prijsindex staan ook de maand- en jaarmutatie van de verschillende reeksen in de tabel.

De prijsindex voor frequente aankopen is een speciaal onderdeel van de consumentenprijsindex. Voor het samenstellen van deze cijfers zijn de wegingen en prijzen van de consumentenprijsindex verdeeld naar frequente aankopen en niet-frequente aankopen. Deze verdeling is afgeleid van de classificatie die Eurostat gebruikt voor de samenstelling van deze prijsindexen (FROOPP, Frequently "out-of-pocket" purchases).

Gegevens beschikbaar van januari 2006 tot en met december 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 10 december 2015
Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’ van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

Toelichting onderwerpen

Consumentenprijsindex (CPI)
Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en
diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in
Nederland.
Jaarmutatie
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.