Bbp, productie en bestedingen; productie- en inkomens naar sector 1988-2012


Deze tabel bevat gegevens over het macro-economische productieproces.
Hier worden van verschillende economische sectoren de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bbp, productie en bestedingen; productie- en inkomens naar sector 1988-2012

Economische sectoren Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieProductie basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieIntermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieBruto toegevoegde waarde basisprijzenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieBruto toegevoegde waarde basisprijzenWaarde prijsniveau 2005 (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieBruto toegevoegde waarde basisprijzenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Toegevoegde waarde vanuit productieBruto toegevoegde waarde basisprijzenPrijsindexcijfers (2005=100) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBeloning van werknemersTotaal beloning werknemers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBeloning van werknemersLonen en salarissen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBeloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingAfschrijvingen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingNetto exploitatie overschot (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingNiet-productgebonden belastingen, sub...Saldo (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingNiet-productgebonden belastingen, sub...Niet-productgebonden subsidies (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingVerschil toegerekende en afgedragen BTW (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBruto toegevoegde waarde basisprijzenWaarde in werkelijke prijzen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBruto toegevoegde waarde basisprijzenWaarde prijsniveau 2005 (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBruto toegevoegde waarde basisprijzenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingBruto toegevoegde waarde basisprijzenPrijsindexcijfers (2005=100)
Totaal economische sectoren 2008 1.149.443 621.204 528.239 500.273 2,1 105,6 294.716 230.750 63.966 85.412 146.867 1.689 6.423 4.734 445 528.239 500.273 2,1 105,6
Totaal economische sectoren 2009 1.096.415 585.563 510.852 483.757 -3,3 105,6 298.488 233.570 64.918 87.974 126.603 562 6.823 6.261 2.775 510.852 483.757 -3,3 105,6
Totaal economische sectoren 2010 1.137.237 613.117 524.120 491.985 1,7 106,5 300.491 234.552 65.939 89.725 133.119 658 7.087 6.429 -127 524.120 491.985 1,7 106,5
Totaal economische sectoren 2011 1.183.191 646.573 536.618 497.884 1,2 107,8 306.215 238.903 67.312 88.944 141.340 1.123 7.242 6.119 1.004 536.618 497.884 1,2 107,8
Totaal economische sectoren 2012* 1.195.892 657.855 538.037 492.196 -1,1 109,3 309.190 239.022 70.168 89.044 138.930 1.913 7.468 5.555 1.040 538.037 492.196 -1,1 109,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens