Bbp, productie en bested.; productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012


Deze tabel bevat gegevens over het macro-economische productieproces.
Hier worden van verschillende bedrijfseenheden (bedrijfsklassen) de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

De onderwerpen van deze tabel komen overeen met de tabeltitels uit het hoofdstuk productie, verbruik en inkomensvorming van de papieren publicatie Nationale rekeningen. De bedrijfsklassen zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De sectoren zijn ingedeeld volgens het Europese Systeem van rekeningen 1995 (ESR 1995).

Bij een aantal onderwerpen (transacties) tellen de bedragen van de bedrijfsklassen niet op tot het macrototaal. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van transacties niet naar bedrijfsklassen te verdelen zijn.
De niet naar bedrijfsklassen te verdelen transacties zijn:
- goederen en diensten n.e.g. (niet elders genoemd)
- verschil toegerekende en afgedragen btw
De aansluitingsposten bij de bedrijfstakken zijn opgenomen in een apart onderdeel: Overige posten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; productie en inkomens naar bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Bbp, productie en bested.; productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

Economische activiteit en overige posten Perioden Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenProductie basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarProductie basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarIntermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productieVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Waarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemersTotaal beloning werknemers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenNetto exploitatie-overschot (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenAfschrijvingen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen, sub...Saldo (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvormingWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2010 1.135.971 611.851 524.120 0,8 0,1 1,7 300.491 133.246 89.725 658 524.120
A-U Alle economische activiteiten 2011 1.181.898 645.280 536.618 0,8 0,4 1,2 306.215 140.336 88.944 1.123 536.618
A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.194.584 656.547 538.037 -1,3 -1,3 -1,1 309.190 137.890 89.044 1.913 538.037
Goederen en diensten n.e.g. 2010 1.266 1.266 . -1,4 -1,4 . . . . . .
Goederen en diensten n.e.g. 2011 1.293 1.293 . 0,3 0,3 . . . . . .
Goederen en diensten n.e.g. 2012* 1.308 1.308 . -0,3 -0,3 . . . . . .
Verschil toegerekende en afgedragen BTW 2010 . . . . . . . -127 . . .
Verschil toegerekende en afgedragen BTW 2011 . . . . . . . 1.004 . . .
Verschil toegerekende en afgedragen BTW 2012* . . . . . . . 1.040 . . .
Totaal activiteiten en overige posten 2010 1.137.237 613.117 524.120 0,8 0,1 1,7 300.491 133.119 89.725 658 523.993
Totaal activiteiten en overige posten 2011 1.183.191 646.573 536.618 0,8 0,4 1,2 306.215 141.340 88.944 1.123 537.622
Totaal activiteiten en overige posten 2012* 1.195.892 657.855 538.037 -1,3 -1,3 -1,1 309.190 138.930 89.044 1.913 539.077
Bron: CBS.
Verklaring van tekens