Nationale rekeningen; opbouw nationaal vorderingensaldo 1969 - 2012


Deze tabel bevat jaargegevens van de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product. Het nationaal vorderingensaldo is het verschil tussen de vorderingen van Nederland op het buitenland en de schulden van Nederland aan het buitenland. Het nationaal vorderingen saldo geeft aan hoeveel de gezamenlijke economische sectoren van Nederland kunnen uitlenen dan wel aan financiële middelen moet aantrekken gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

De macro-economische variabelen in de berekening van het nationaal vorderingen saldo worden uitgedrukt waarde in werkelijke prijzen, in miljoenen euro's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Nationale rekeningen; nationaal vorderingensaldo. Zie paragraaf 3.

Nationale rekeningen; opbouw nationaal vorderingensaldo 1969 - 2012

Perioden Bruto binnenlands product (mln euro) Afschrijvingen (-) (mln euro) Netto binnenlands product (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandSaldo (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandTotaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandBeloning van werknemers (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandInkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandUit het buitenland ontvangen subsidies (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandTotaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandBeloning van werknemers (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandInkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandBelastingen op productie en invoer (mln euro) Netto nationaal inkomen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandSaldo (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandTotaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandSociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandSociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandTotaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandSociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandSociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Netto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Netto nationale besparingen (mln euro) Netto investeringen in vaste activa (-) (mln euro) Verandering in voorraden (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandUitvoersaldoTotaal (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandUitvoersaldoUitvoersaldo goederen (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandUitvoersaldoUitvoersaldo diensten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo primaire inkomens buitenlandSaldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenlandSaldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandCorrectie pensioenvoorziening (saldo) (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenlandSaldo (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenlandOntvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenlandBetaalde kapitaaloverdrachten (-) (mln euro) Nationaal vorderingensaldoNationaal vorderingensaldo (mln euro) Nationaal vorderingensaldoMutatie vorderingen op het buitenland (mln euro) Nationaal vorderingensaldoMutatie schulden aan het buitenland (mln euro) Nationaal vorderingensaldoStatistisch verschil (mln euro)
2005 513.407 75.709 437.698 2.478 143.260 1.011 140.958 1.291 140.782 2.143 136.222 2.417 440.176 -8.219 7.092 1.630 1.019 230 4.213 15.311 210 272 2.316 12.513 431.957 372.028 398 60.327 21.307 598 38.422 43.765 40.710 3.055 2.478 143.260 140.782 -8.219 7.092 15.311 398 -1.751 1.630 3.381 36.671 250.329 213.183 -475
2006 540.216 78.594 461.622 14.525 180.125 988 177.615 1.522 165.600 2.261 160.631 2.708 476.147 -8.020 7.700 1.855 1.061 242 4.542 15.720 228 276 2.255 12.961 468.127 390.317 433 78.243 27.779 1.720 48.744 41.806 41.495 311 14.525 180.125 165.600 -8.020 7.700 15.720 433 -1.888 1.792 3.680 46.856 529.944 482.530 -558
2007 571.773 82.072 489.701 9.502 225.889 962 223.899 1.028 216.387 4.818 208.450 3.119 499.203 -8.757 7.485 1.538 1.120 234 4.593 16.242 312 281 2.228 13.421 490.446 407.971 347 82.822 32.268 2.467 48.087 46.995 43.661 3.334 9.502 225.889 216.387 -8.757 7.485 16.242 347 -1.186 2.711 3.897 46.901 542.617 494.246 -1.470
2008 594.481 85.412 509.069 -12.626 198.213 941 196.230 1.042 210.839 5.979 201.639 3.221 496.443 -8.988 7.874 1.560 1.248 248 4.818 16.862 341 282 2.308 13.931 487.455 423.230 302 64.527 36.437 7 28.083 49.395 43.203 6.192 -12.626 198.213 210.839 -8.988 7.874 16.862 302 -2.104 2.401 4.505 25.979 43.661 17.022 -660
2009 573.235 87.974 485.261 -13.850 158.456 1.045 156.325 1.086 172.306 5.855 164.377 2.074 471.411 -8.267 8.757 624 1.379 248 6.506 17.024 233 284 2.305 14.202 463.144 427.677 230 35.697 20.800 -3.283 18.180 40.067 36.228 3.839 -13.850 158.456 172.306 -8.267 8.757 17.024 230 -2.531 2.331 4.862 15.649 18.803 1.447 -1.707
2010 586.789 89.725 497.064 -9.002 209.011 1.099 207.013 899 218.013 5.432 210.395 2.186 488.062 -8.870 9.375 843 1.529 248 6.755 18.245 689 284 2.304 14.968 479.192 435.169 154 44.177 12.160 2.452 29.565 47.283 41.850 5.433 -9.002 209.011 218.013 -8.870 9.375 18.245 154 -3.259 2.436 5.695 26.306 211.406 186.223 1.123
2011 599.047 88.944 510.103 1.917 204.902 1.084 202.815 1.003 202.985 6.187 194.215 2.583 512.020 -9.168 8.752 979 1.707 248 5.818 17.920 244 284 2.304 15.088 502.852 439.093 82 63.841 17.922 1.664 44.255 51.424 45.194 6.230 1.917 204.902 202.985 -9.168 8.752 17.920 82 -2.061 2.076 4.137 42.194 301.216 257.229 -1.793
2012* 599.338 89.044 510.294 5.655 169.875 1.077 167.839 959 164.220 6.788 154.743 2.689 515.949 -10.116 8.945 960 1.888 248 5.849 19.061 583 284 2.304 15.890 505.833 443.908 9 61.934 12.963 3.074 45.897 50.349 45.972 4.377 5.655 169.875 164.220 -10.116 8.945 19.061 9 -1.727 1.861 3.588 44.170 47.887 5.272 1.555
Bron: CBS.
Verklaring van tekens