Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp) 1969 - 2012


Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorie├źn en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economische begrip. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de Nationale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp). Zie paragraaf 3.

Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp) 1969 - 2012

Perioden Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (mln euro) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNationale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (-)Totaal (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (-)Goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenInvoer van goederen en diensten (-)Diensten (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingenWaarde in werkelijke prijzenBruto binnenlands product (mln euro) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Nationale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (%) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (%) Nationale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarNationale bestedingenVerandering in voorraden (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarInvoer van goederen en diensten (-)Totaal (%) Bbp vanuit de finale bestedingenVolumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarBruto binnenlands product (%)
2007 407.971 264.099 143.872 114.340 95.354 18.986 2.467 424.229 342.311 81.918 377.234 298.650 78.584 571.773 2,4 1,8 3,5 5,5 5,8 4,2 . 6,4 5,6 3,9
2008 423.230 270.417 152.813 121.849 101.314 20.535 7 453.442 362.462 90.980 404.047 319.259 84.788 594.481 1,8 1,3 2,8 4,5 4,3 5,4 . 2,0 2,3 1,8
2009 427.677 263.537 164.140 108.774 87.234 21.540 -3.283 393.050 300.908 92.142 352.983 264.680 88.303 573.235 0,5 -2,1 5,0 -12,0 -15,3 4,4 . -7,7 -7,1 -3,7
2010 435.169 268.199 166.970 101.885 80.548 21.337 2.452 461.717 361.676 100.041 414.434 319.826 94.608 586.789 0,4 0,3 0,5 -7,4 -8,8 -1,8 . 11,6 10,3 1,5
2011 439.093 271.763 167.330 106.866 86.837 20.029 1.664 502.393 397.068 105.325 450.969 351.874 99.095 599.047 -0,6 -1,1 0,2 6,1 9,5 -7,0 . 4,1 4,2 0,9
2012* 443.908 273.294 170.614 102.007 82.010 19.997 3.074 527.583 420.358 107.225 477.234 374.386 102.848 599.338 -1,3 -1,6 -0,7 -4,0 -4,6 -1,3 . 3,2 3,3 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens