Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen
(onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar.

Gegevens beschikbaar van : 1969 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersLonen (mln euro) Beloning van werknemersSociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemersBeloning per arbeidsvolumeBeloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Arbeidsvolume van werknemersGewerkte uren (mln uren) Banen van werknemersVoltijdbanenTotaal mannen en vrouwen (x 1 000) Banen van werknemersDeeltijdbanenTotaal mannen en vrouwen (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 1969 27.744 22.398 5.346 6,7 8.093 . .
A-U Alle economische activiteiten 1970 31.770 25.610 6.160 7,5 8.055 . .
A-U Alle economische activiteiten 1980 94.001 72.414 21.587 20,7 7.637 . .
A-U Alle economische activiteiten 1990 127.116 109.225 17.891 26,2 8.116 . .
A-U Alle economische activiteiten 2000 211.803 170.718 41.085 36,8 9.648 . .
A-U Alle economische activiteiten 2007 280.309 220.159 60.150 47,5 9.946 3.889 3.947
A-U Alle economische activiteiten 2008 294.716 230.750 63.966 49,0 10.181 3.963 4.010
A-U Alle economische activiteiten 2009 298.488 233.570 64.918 50,3 10.028 3.844 4.061
A-U Alle economische activiteiten 2010 300.491 234.552 65.939 51,0 9.943 3.815 4.047
A-U Alle economische activiteiten 2011 306.215 238.903 67.312 51,8 9.997 3.811 4.094
A-U Alle economische activiteiten 2012* 309.190 239.022 70.168 52,8 9.913 3.768 4.079
C Industrie 1969 7.573 6.161 1.412 6,3 2.345 . .
C Industrie 1970 8.417 6.844 1.573 7,0 2.304 . .
C Industrie 1980 18.056 14.113 3.943 17,8 1.700 . .
C Industrie 1990 24.544 21.285 3.259 26,0 1.568 . .
C Industrie 2000 32.680 26.574 6.106 37,9 1.453 . .
C Industrie 2007 37.248 29.465 7.783 48,6 1.291 641 210
C Industrie 2008 38.839 30.559 8.280 50,3 1.301 640 220
C Industrie 2009 38.192 30.049 8.143 51,0 1.238 615 219
C Industrie 2010 38.074 29.908 8.166 52,3 1.225 607 205
C Industrie 2011 38.524 30.297 8.227 53,4 1.220 601 203
C Industrie 2012* 38.847 30.276 8.571 54,6 1.205 593 201
Bron: CBS.
Verklaring van tekens