Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1969 5.365 5.640 4.879 9.900
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1970 5.451 5.730 4.945 9.847
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1980 5.955 6.285 5.177 9.250
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 1990 6.695 7.105 5.536 9.711
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2000 8.115 8.683 6.534 11.645
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2007 8.606 9.150 6.728 11.950
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2008 8.733 9.287 6.832 12.155
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2009 8.671 9.222 6.759 11.999
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 8.637 9.190 6.719 11.929
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011** 8.699 9.259 6.753 12.021
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012* 8.682 9.246 6.735 12.015
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1969 1.276 1.303 1.244 2.453
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1970 1.283 1.311 1.250 2.413
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1980 1.092 1.115 1.047 1.790
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 1990 1.045 1.067 980 1.666
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2000 982 1.005 902 1.552
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2007 884 901 803 1.380
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2008 892 909 808 1.388
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2009 869 885 787 1.330
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2010 846 862 766 1.316
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2011** 838 854 759 1.310
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2012* 835 851 755 1.310
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1969 4.485 4.677 4.161 8.093
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1970 4.572 4.769 4.236 8.055
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1980 5.042 5.286 4.532 7.637
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 1990 5.659 5.968 4.857 8.116
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2000 6.988 7.410 5.750 9.648
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2007 7.424 7.837 5.905 9.946
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2008 7.553 7.972 6.013 10.181
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2009 7.488 7.905 5.940 10.028
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2010 7.445 7.862 5.892 9.943
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2011** 7.484 7.905 5.910 9.997
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2012* 7.430 7.847 5.858 9.913
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1969 1.231 1.254 1.204 2.345
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1970 1.238 1.261 1.210 2.304
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1980 1.051 1.070 1.014 1.700
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 1990 996 1.014 945 1.568
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2000 935 952 863 1.453
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2007 839 851 766 1.291
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2008 848 860 772 1.301
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2009 822 834 748 1.238
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2010 800 811 728 1.225
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2011** 793 804 722 1.220
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers C Industrie 2012* 783 794 712 1.205
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1969 880 963 718 1.807
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1970 879 962 709 1.792
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1980 913 999 645 1.613
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 1990 1.036 1.137 679 1.595
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2000 1.127 1.273 784 1.997
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2007 1.181 1.313 823 2.004
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2008 1.180 1.315 819 1.974
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.182 1.317 820 1.971
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2010 1.192 1.328 827 1.987
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2011** 1.214 1.354 843 2.024
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.252 1.399 876 2.102
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1969 45 49 40 108
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1970 45 50 40 109
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1980 42 46 32 90
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 1990 49 54 35 98
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2000 47 53 38 99
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2007 45 49 37 89
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2008 44 48 36 87
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2009 46 51 39 93
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2010 46 51 38 91
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2011** 45 50 37 90
Totaal Mannen en vrouwen Zelfstandigen C Industrie 2012* 52 58 43 105
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van werknemers en zelfstandigen, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen,
gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar van : 1969 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid
verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als
zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het
buitenland. In deze tabel wordt het gemiddeld aantal werkzame personen
over de verslag periode gegeven.
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
---
In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische
eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan
alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel
voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één
arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren feitelijk gewerkte uren van een werknemer of een
zelfstandige.
---
De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de
betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te
vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet
gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet,
ouderschapsverlof, kort verzuim en extra vrije tijd voor ouderen. De
gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.