Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 9-6-2010

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 9-6-2010

Persoonskenmerken CDA (%) PvdA (%) VVD (%) GroenLinks (%) SP (%) ChristenUnie (%) PVV (%) D66 (%) Overige politieke partijen (%) Niet gestemd (%)
Totaal 10 15 16 5 7 2 12 5 3 25
Geslacht: mannen 8 15 18 4 6 2 13 6 3 26
Geslacht: vrouwen 12 14 13 6 9 3 11 5 3 24
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 6 8 10 4 6 2 13 5 3 41
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 7 15 21 6 4 4 10 4 3 26
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 9 15 21 5 7 3 13 6 4 18
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 8 16 15 7 9 2 13 6 2 21
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 10 14 14 7 11 2 13 6 2 21
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 17 18 14 3 8 2 10 5 2 21
Leeftijd: 75 jaar of ouder 23 18 7 0 3 2 8 1 2 36
Burgerlijke staat: ongehuwd 5 13 15 5 6 1 11 5 3 36
Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap 12 16 17 5 8 3 12 5 3 19
Burgerlijke staat: gescheiden 10 15 13 6 10 1 14 7 2 22
Burgerlijke staat: verweduwd 19 16 11 3 8 2 9 3 2 29
Migratieachtergrond: Nederland 11 13 16 5 8 3 13 6 3 23
Migratieachtergrond: niet-westers 5 37 8 6 5 1 2 2 3 32
Migratieachtergrond: westers 10 13 18 4 6 1 8 5 0 34
Onderwijsniveau: basisonderwijs 13 22 3 2 6 3 11 1 1 37
Onderwijsniveau: lager beroepsonderwijs 10 11 8 2 8 1 19 2 3 36
Onderwijsniveau: avo onderbouw 12 10 10 2 12 4 16 4 1 28
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 11 14 17 3 8 3 11 4 3 24
Onderwijsniveau: hbo, wo 8 17 26 12 5 3 3 12 4 10
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 5 21 15 7 6 1 10 8 2 25
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 6 15 15 6 8 2 12 5 3 27
Stedelijkheid:Matig stedelijk 11 15 19 4 7 3 15 6 2 17
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 16 11 15 4 7 3 10 4 3 28
Stedelijkheid:Niet stedelijk 17 12 13 3 10 3 10 3 5 23
Kerkelijke gezindte: geen 3 15 18 6 8 0 14 7 2 27
Kerkelijke gezindte: rooms-katholiek 21 10 13 3 8 0 13 2 1 29
Kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 22 12 19 4 6 7 9 2 3 15
Kerkelijke gezindte: gereformeerd 21 4 6 3 7 24 4 8 18 6
Kerkelijke gezindte: protestants 34 12 9 6 2 9 2 6 8 11
Kerkelijke gezindte: overige 8 33 10 5 4 11 4 4 4 19
Kerkbezoek: één keer per week of vaker 32 12 4 2 3 21 3 0 13 10
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand 39 12 6 3 7 14 0 3 2 15
Kerkbezoek: één keer per maand 27 15 17 4 4 1 6 1 3 22
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd. 19 18 13 7 9 0 11 2 1 19
Kerkbezoek: zelden of nooit 11 14 16 3 7 1 12 5 1 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


1. TOELICHTING

Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd: "Op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010?"

Deze tabel geeft een overzicht van de antwoorden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 03 2019
Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Toelichting onderwerpen

CDA
Christen Democratisch Appèl. Partij die in 1980 is ontstaan uit
Anti-Revoutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en
KatholiekeVolkspartij (KVP). In 1973 hadden deze partijen al een
federatie opgericht onder dezelfde aam. Deze federatie deed in 1977 mee
aan de Tweede-Kamerverkiezingen.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
PvdA
Partij van de Arbeid. De partij is in 1946 ontstaan uit de vooroorlogse
Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig Democratische
Bond (VDB) en Christelijk Democratische Unie (CDU). In 1948 verlieten een
aantal leden de partij om samen met de Partij van de Vrijheid (PvdV) de
Volkspartij voor Vrede en Democratie (VVD) op te richten. In 1970
verlieten wederom een aantal leden de partij, hieruit ontstond
Democratisch-Socialisten '70 (DS'70).
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Partij die in 1948 is opgericht
door de Partij van de Vrijheid (PvdV) en oud-leden van de Vrijzinnige
Democratische Bond (VDB). De VDB was daaraan voorafgaand opgegaan in de
Partij van de Arbeid (PvdA). Enkele leden van de VDB waren het hier niet
mee eens. Het grootste deel van de partij werd gevormd door de
organisatie van de PvdV. De PvdV is in 1946 opgericht als na-oorlogse
voortzetting van de Liberale Staatspartij (LSP).
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
Partij die in 1990 is ontstaan door samenvoeging van de
Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen
(PPR), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Communistische Partij van
Nederland (CPN). In 1989 vormden de vier partijen al een gezamenlijke
kieslijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen onder de naam GroenLinks.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
SP
Socialistische Partij. Partij die in 1971 ontstond uit de Kommunistiesche
Partij Nederland/marxistisch-leninistisch (KPN/ml). Dit was een
afsplitsing van de Kommunistische
eenheidsbeweging Nederland/marxistisch-leninistisch (KEN/ml). De KEN/ml
was op haar beurt ontstaan als een afsplitsing van de Communistische
Partij van Nederland (CPN). KPN/ml heeft in 1972 haar naam veranderd in
Socialistiese Partij (SP, tegenwoordig
geschreven als Socialistische Partij).
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
ChristenUnie
Partij die in 2000 ontstond als samenwerkingsverband tussen Gereformeerd
Politiek Verbond (GPV) en Reformatorisch Politieke Federatie (RPF). In
2004 is de partij officieel opgericht, maar sinds 2001 werd de naam
ChristenUnie al gebruikt.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
PVV
Partij voor de Vrijheid. De partij komt voort uit de Groep Wilders, de
voormalige eenmansfractie in de Tweede Kamer van het op 3 september 2004
van de VVD afgesplitste Kamerlid Geert Wilders. Op 22 februari 2006
registreerde de 'Vereniging Groep Wilders' bij de Kiesraad de Partij voor
de Vrijheid (PVV). Tot de Tweede Kamerverkiezingen 2006 werd de partij
voor de herkenbaarheid aangeduid als Groep Wilders - Partij voor de
Vrijheid. Na de verkiezingen ging de partij onder de naam Partij voor de
Vrijheid door, afgekort als PVV.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
D66
Democraten 66 (tot 1986 afgekort als D'66).
Partij die is opgericht in 1966.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke partij te
hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.
Overige politieke partijen
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Partij voor de dieren (PvdD) en
andere politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de Tweede
Kamer.
Percentage personen dat heeft geantwoord op één van deze politieke
partijen te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni
2010.
Niet gestemd
Percentage personen dat heeft geantwoord niet te hebben gestemd tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.