Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 9-6-2010


1. TOELICHTING

Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd: "Op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010?"

Deze tabel geeft een overzicht van de antwoorden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 03 2019
Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 9-6-2010

Persoonskenmerken CDA (%) PvdA (%) VVD (%) GroenLinks (%) SP (%) ChristenUnie (%) PVV (%) D66 (%) Overige politieke partijen (%) Niet gestemd (%)
Totaal 10 15 16 5 7 2 12 5 3 25
Geslacht: mannen 8 15 18 4 6 2 13 6 3 26
Geslacht: vrouwen 12 14 13 6 9 3 11 5 3 24
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 6 8 10 4 6 2 13 5 3 41
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 7 15 21 6 4 4 10 4 3 26
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 9 15 21 5 7 3 13 6 4 18
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 8 16 15 7 9 2 13 6 2 21
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 10 14 14 7 11 2 13 6 2 21
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 17 18 14 3 8 2 10 5 2 21
Leeftijd: 75 jaar of ouder 23 18 7 0 3 2 8 1 2 36
Burgerlijke staat: ongehuwd 5 13 15 5 6 1 11 5 3 36
Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap 12 16 17 5 8 3 12 5 3 19
Burgerlijke staat: gescheiden 10 15 13 6 10 1 14 7 2 22
Burgerlijke staat: verweduwd 19 16 11 3 8 2 9 3 2 29
Migratieachtergrond: Nederland 11 13 16 5 8 3 13 6 3 23
Migratieachtergrond: niet-westers 5 37 8 6 5 1 2 2 3 32
Migratieachtergrond: westers 10 13 18 4 6 1 8 5 0 34
Onderwijsniveau: basisonderwijs 13 22 3 2 6 3 11 1 1 37
Onderwijsniveau: lager beroepsonderwijs 10 11 8 2 8 1 19 2 3 36
Onderwijsniveau: avo onderbouw 12 10 10 2 12 4 16 4 1 28
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 11 14 17 3 8 3 11 4 3 24
Onderwijsniveau: hbo, wo 8 17 26 12 5 3 3 12 4 10
Stedelijkheid:Zeer sterk stedelijk 5 21 15 7 6 1 10 8 2 25
Stedelijkheid:Sterk stedelijk 6 15 15 6 8 2 12 5 3 27
Stedelijkheid:Matig stedelijk 11 15 19 4 7 3 15 6 2 17
Stedelijkheid:Weinig stedelijk 16 11 15 4 7 3 10 4 3 28
Stedelijkheid:Niet stedelijk 17 12 13 3 10 3 10 3 5 23
Kerkelijke gezindte: geen 3 15 18 6 8 0 14 7 2 27
Kerkelijke gezindte: rooms-katholiek 21 10 13 3 8 0 13 2 1 29
Kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 22 12 19 4 6 7 9 2 3 15
Kerkelijke gezindte: gereformeerd 21 4 6 3 7 24 4 8 18 6
Kerkelijke gezindte: protestants 34 12 9 6 2 9 2 6 8 11
Kerkelijke gezindte: overige 8 33 10 5 4 11 4 4 4 19
Kerkbezoek: één keer per week of vaker 32 12 4 2 3 21 3 0 13 10
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand 39 12 6 3 7 14 0 3 2 15
Kerkbezoek: één keer per maand 27 15 17 4 4 1 6 1 3 22
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd. 19 18 13 7 9 0 11 2 1 19
Kerkbezoek: zelden of nooit 11 14 16 3 7 1 12 5 1 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens