Gesubsidieerde rechtsbijstand; contacten Juridisch Loket 2004-2016


Deze tabel bevat de aantallen contacten met Het Juridisch Loket naar rechtsgebied.
Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de eerste lijn verstrekt door Het Juridisch Loket en in de tweede lijn door rechtsbijstandsverleners die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven.

In 2004 is Stichting Het Juridisch Loket opgericht. Bij deze onafhankelijke stichting kan elke burger via verschillende kanalen juridisch advies krijgen, zonder enige vorm van belangenverstrengeling. Vanaf de zomer van 2006 zijn alle 30 vestigingen open. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Sinds juli 2011 krijgen rechtzoekenden korting op hun eigen bijdrage als ze met hun juridisch probleem eerst Het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Gesubsidieerde rechtsbijstand; contacten Juridisch Loket 2004-2016

Perioden Totaal contacten (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtTotaal bestuursrecht Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtAmbtenarenrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtFiscaal recht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtMilieurecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtSociale verzekeringen (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtSociale voorzieningen (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtVreemdelingenrecht: asielrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtVreemdelingenrecht: bewaring (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtVreemdelingenrecht: overige (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtWoonrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedBestuursrechtBestuursrecht overige en onbekend (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtTotaal civiel recht Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtArbeidsrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtBOPZ (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtErfrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtFaillissementsrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtGoederenrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtHuurrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtPersonen- en familierecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtVerbintenissenrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedCiviel rechtCivielrecht overige en onbekend (aantal) Contacten naar rechtsgebiedStrafrecht (aantal) Contacten naar rechtsgebiedOnbekend (aantal)
2004 42.030 7.370 110 350 0 2.020 2.020 70 0 1.810 500 500 32.680 8.760 20 360 80 200 3.070 5.550 6.740 7.900 1.980 0
2005 282.940 47.740 540 3.330 160 14.100 11.570 480 0 11.900 1.720 3.940 222.030 57.600 220 2.710 810 2.170 23.030 33.830 49.170 52.490 13.170 0
2006 602.920 104.160 1.070 9.200 310 31.280 23.740 840 0 23.760 3.960 10.010 471.530 114.400 460 7.400 1.410 5.530 46.870 82.700 115.270 97.500 27.230 0
2007 612.540 101.950 1.130 11.150 240 29.140 22.740 920 0 22.610 2.090 11.940 482.000 117.000 630 8.100 1.350 7.270 48.110 95.940 136.960 66.630 28.590 0
2008 655.960 101.820 1.400 11.990 210 27.810 22.400 720 0 22.110 1.550 13.640 524.770 134.880 780 9.350 1.510 8.590 49.010 104.800 150.060 65.790 29.370 0
2009 783.070 112.630 1.820 13.680 240 32.450 24.470 680 0 21.990 1.330 15.970 637.730 200.660 870 10.290 2.490 10.570 56.430 113.600 176.030 66.800 32.710 10
2010 770.370 115.450 2.640 14.100 210 34.060 24.900 700 0 21.530 1.020 16.300 621.780 187.780 920 11.280 2.290 11.470 56.820 115.510 177.330 58.370 33.090 60
2011 772.020 119.180 3.110 14.500 210 34.300 27.800 790 0 20.950 930 16.600 620.350 176.230 930 11.470 1.920 13.550 59.750 129.670 179.660 47.160 32.450 40
2012 858.900 146.210 3.030 16.910 230 41.030 39.380 780 0 25.050 1.030 18.770 674.790 177.160 1.100 11.640 2.060 14.070 64.760 165.940 187.370 50.690 37.900 0
2013 978.270 171.800 3.160 19.080 270 48.390 47.210 800 0 28.730 1.120 23.050 765.090 209.050 1.040 14.010 2.590 17.500 74.580 190.450 204.660 51.210 41.370 10
2014 872.180 163.240 2.320 20.880 280 44.410 46.570 730 0 25.700 1.140 21.200 673.830 175.780 1.010 11.670 1.920 14.780 71.590 177.430 177.970 41.690 35.100 0
2015 681.990 131.920 1.250 17.130 210 34.190 39.930 540 0 20.620 1.120 16.940 525.340 138.870 900 8.800 1.050 8.160 56.200 146.920 133.820 30.640 24.730 0
2016 733.900 131.770 1.490 16.280 200 33.410 36.420 760 0 23.140 1.340 18.730 577.120 149.810 1.100 10.960 1.030 12.600 66.010 153.790 148.560 33.280 25.010 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens