Gesubsidieerde rechtsbijstand; afgegeven toevoegingen 2007-2016

Gesubsidieerde rechtsbijstand; afgegeven toevoegingen 2007-2016

Soort toevoeging Perioden Totaal afgegeven toevoegingen (aantal)
Totaal toevoegingen 2009 435.590
Totaal toevoegingen 2010 429.970
Totaal toevoegingen 2011 414.010
Totaal toevoegingen 2012 449.690
Totaal toevoegingen 2013 453.120
Totaal toevoegingen 2014 444.450
Totaal toevoegingen 2015 434.810
Totaal toevoegingen 2016 445.710
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de eerste lijn verstrekt door het Juridisch Loket en in de tweede lijn door rechtsbijstandverleners die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven.

Deze tabel bevat de aantallen tweedelijns toevoegingen naar soort en rechtsgebied.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal afgegeven toevoegingen
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.