Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007

Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Bezoek aan theater Toneel Nooit (%) Bezoek aan theater Toneel Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan theater Toneel Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan theater Toneel Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan theater Cabaret Nooit (%) Bezoek aan theater Cabaret Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan theater Cabaret Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan theater Cabaret Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Nooit (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Nooit (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Nooit (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan museum Museum Nooit (%) Bezoek aan museum Museum Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan museum Museum Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan museum Museum Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan museum Bezit museum(jaar)kaart (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1983 77 23 20 4 89 11 10 1 . . . . 96 4 4 0 53 47 31 16 65 35 30 5 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1987 76 24 20 4 89 11 10 1 87 13 10 3 95 5 4 0 56 44 29 15 61 39 33 7 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1991 75 25 22 4 89 11 10 1 86 14 11 3 96 4 4 1 55 45 29 16 59 41 35 6 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1995 74 26 21 4 89 11 10 1 87 13 10 3 96 4 4 0 52 48 31 17 65 35 29 6 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1999 72 28 23 4 86 14 12 2 87 13 10 3 96 4 4 0 47 53 34 19 63 37 31 6 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2003 74 26 22 4 86 14 12 2 88 12 9 3 95 5 4 1 44 56 33 22 62 38 32 6 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2007 72 28 23 4 85 15 13 2 87 13 10 3 95 5 4 1 45 55 35 21 59 41 34 8 7
Mannen Totaal personen 1983 80 20 17 3 89 11 10 1 . . . . 97 3 2 0 51 49 30 19 65 35 30 5 3
Mannen Totaal personen 1987 79 21 17 3 90 10 9 1 89 11 8 3 97 3 3 0 55 45 30 16 62 38 32 6 3
Mannen Totaal personen 1991 77 23 19 3 90 10 9 1 87 13 10 3 97 3 2 0 54 46 30 16 61 39 34 6 12
Mannen Totaal personen 1995 78 22 18 4 90 10 9 1 88 12 9 3 98 2 2 0 51 49 32 17 67 33 28 5 9
Mannen Totaal personen 1999 77 23 20 4 87 13 12 2 89 11 9 2 97 3 2 0 47 53 34 19 64 36 31 5 22
Mannen Totaal personen 2003 78 22 19 3 87 13 11 2 90 10 8 2 97 3 3 0 44 56 33 22 63 37 30 6 25
Mannen Totaal personen 2007 76 24 20 4 86 14 12 2 89 11 9 2 97 3 . . 45 55 33 21 60 40 33 7 6
Vrouwen Totaal personen 1983 74 26 22 4 88 12 11 1 . . . . 95 5 5 0 55 45 31 14 65 35 30 5 3
Vrouwen Totaal personen 1987 73 27 22 5 88 12 11 1 86 14 11 3 94 6 6 1 57 43 29 14 60 40 34 7 4
Vrouwen Totaal personen 1991 72 28 24 4 88 12 11 1 85 15 11 3 94 6 5 1 55 45 29 16 58 42 36 7 15
Vrouwen Totaal personen 1995 71 29 25 5 88 12 11 1 85 15 11 4 95 5 5 1 53 47 31 16 64 36 30 7 11
Vrouwen Totaal personen 1999 68 32 27 5 86 14 13 2 86 14 11 3 95 5 5 0 47 53 34 18 61 39 32 6 26
Vrouwen Totaal personen 2003 70 30 25 5 85 15 13 2 87 13 10 3 94 6 6 1 45 55 33 22 61 39 33 6 27
Vrouwen Totaal personen 2007 69 31 26 5 84 16 13 2 86 14 11 3 94 6 5 1 44 56 36 20 58 42 35 8 8
Bron: CBS, SCP
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het bezoek aan culturele voorstellingen en musea van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit diverse jaargangen van het
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt uitgevoerd.
De tabel is stopgezet, omdat het AVO na 2007 is gestopt.

Gegevens beschikbaar van 1983 tot en met 2007

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bezoek aan theater
Toneel
Toneelvoorstelling.
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Cabaret
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan concert of muziekuitvoering
Klassiek concert
Concert van klassieke muziek.
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan ballet of houseparty
Ballet
Balletvoorstelling van een beroepsgezelschap.
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan bioscoop of filmhuis
Bioscoop
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan museum
Museum
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezit museum(jaar)kaart