Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007


Deze tabel bevat gegevens over het bezoek aan culturele voorstellingen en musea van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit diverse jaargangen van het
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt uitgevoerd.
De tabel is stopgezet, omdat het AVO na 2007 is gestopt.

Gegevens beschikbaar van 1983 tot en met 2007

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Bezoek aan theaterToneelNooit (%) ToneelMinstens 1 x per jaarTotaal (%) ToneelMinstens 1 x per jaarMinder dan 1 x per kwartaal (%) ToneelMinstens 1 x per jaar1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan theaterCabaretNooit (%) CabaretMinstens 1 x per jaarTotaal (%) CabaretMinstens 1 x per jaarMinder dan 1 x per kwartaal (%) CabaretMinstens 1 x per jaar1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoeringKlassiek concertNooit (%) Klassiek concertMinstens 1 x per jaarTotaal (%) Klassiek concertMinstens 1 x per jaarMinder dan 1 x per kwartaal (%) Klassiek concertMinstens 1 x per jaar1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan ballet of housepartyBalletNooit (%) BalletMinstens 1 x per jaarTotaal (%) BalletMinstens 1 x per jaarMinder dan 1 x per kwartaal (%) BalletMinstens 1 x per jaar1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuisBioscoopNooit (%) BioscoopMinstens 1 x per jaarTotaal (%) BioscoopMinstens 1 x per jaarMinder dan 1 x per kwartaal (%) BioscoopMinstens 1 x per jaar1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan museumMuseumNooit (%) MuseumMinstens 1 x per jaarTotaal (%) MuseumMinstens 1 x per jaarMinder dan 1 x per kwartaal (%) MuseumMinstens 1 x per jaar1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan museumBezit museum(jaar)kaart (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1983 77 23 20 4 89 11 10 1 . . . . 96 4 4 0 53 47 31 16 65 35 30 5 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1987 76 24 20 4 89 11 10 1 87 13 10 3 95 5 4 0 56 44 29 15 61 39 33 7 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1991 75 25 22 4 89 11 10 1 86 14 11 3 96 4 4 1 55 45 29 16 59 41 35 6 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1995 74 26 21 4 89 11 10 1 87 13 10 3 96 4 4 0 52 48 31 17 65 35 29 6 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1999 72 28 23 4 86 14 12 2 87 13 10 3 96 4 4 0 47 53 34 19 63 37 31 6 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2003 74 26 22 4 86 14 12 2 88 12 9 3 95 5 4 1 44 56 33 22 62 38 32 6 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2007 72 28 23 4 85 15 13 2 87 13 10 3 95 5 4 1 45 55 35 21 59 41 34 8 7
Mannen Totaal personen 1983 80 20 17 3 89 11 10 1 . . . . 97 3 2 0 51 49 30 19 65 35 30 5 3
Mannen Totaal personen 1987 79 21 17 3 90 10 9 1 89 11 8 3 97 3 3 0 55 45 30 16 62 38 32 6 3
Mannen Totaal personen 1991 77 23 19 3 90 10 9 1 87 13 10 3 97 3 2 0 54 46 30 16 61 39 34 6 12
Mannen Totaal personen 1995 78 22 18 4 90 10 9 1 88 12 9 3 98 2 2 0 51 49 32 17 67 33 28 5 9
Mannen Totaal personen 1999 77 23 20 4 87 13 12 2 89 11 9 2 97 3 2 0 47 53 34 19 64 36 31 5 22
Mannen Totaal personen 2003 78 22 19 3 87 13 11 2 90 10 8 2 97 3 3 0 44 56 33 22 63 37 30 6 25
Mannen Totaal personen 2007 76 24 20 4 86 14 12 2 89 11 9 2 97 3 . . 45 55 33 21 60 40 33 7 6
Vrouwen Totaal personen 1983 74 26 22 4 88 12 11 1 . . . . 95 5 5 0 55 45 31 14 65 35 30 5 3
Vrouwen Totaal personen 1987 73 27 22 5 88 12 11 1 86 14 11 3 94 6 6 1 57 43 29 14 60 40 34 7 4
Vrouwen Totaal personen 1991 72 28 24 4 88 12 11 1 85 15 11 3 94 6 5 1 55 45 29 16 58 42 36 7 15
Vrouwen Totaal personen 1995 71 29 25 5 88 12 11 1 85 15 11 4 95 5 5 1 53 47 31 16 64 36 30 7 11
Vrouwen Totaal personen 1999 68 32 27 5 86 14 13 2 86 14 11 3 95 5 5 0 47 53 34 18 61 39 32 6 26
Vrouwen Totaal personen 2003 70 30 25 5 85 15 13 2 87 13 10 3 94 6 6 1 45 55 33 22 61 39 33 6 27
Vrouwen Totaal personen 2007 69 31 26 5 84 16 13 2 86 14 11 3 94 6 5 1 44 56 36 20 58 42 35 8 8
Bron: CBS, SCP
Verklaring van tekens