Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1995-kw1 2014


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers en lonen in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren gegeven.

Gegevens beschikbaar van : eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011,2012, 2013 en eerste kwartaal 2014 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen. Zie paragraaf 3.

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1995-kw1 2014

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemersBeloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemersLonen (mln euro) Beloning van werknemersBeloning van werknemers per arbeidsjaarBeloning van werknemers per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning van werknemersBeloning van werknemers per arbeidsjaarLonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Banen van werknemersTotaal banen (x 1 000) Banen van werknemersMannen (x 1 000) Banen van werknemersVrouwen (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemersArbeidsjaren (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2011 1e kwartaal 71.174 55.349 12,14 9,44 7.824 4.182 3.641 5.864
A-U Alle economische activiteiten 2011 2e kwartaal 88.771 69.312 14,91 11,65 7.941 4.251 3.690 5.951
A-U Alle economische activiteiten 2011 3e kwartaal 68.866 54.066 11,62 9,13 7.946 4.256 3.690 5.925
A-U Alle economische activiteiten 2011 4e kwartaal 77.404 60.176 13,12 10,20 7.907 4.226 3.681 5.900
A-U Alle economische activiteiten 2011 306.215 238.903 51,81 40,42 7.905 4.229 3.676 5.910
A-U Alle economische activiteiten 2012 1e kwartaal* 72.027 55.476 12,33 9,50 7.806 4.151 3.655 5.842
A-U Alle economische activiteiten 2012 2e kwartaal* 89.639 69.316 15,18 11,74 7.891 4.199 3.692 5.905
A-U Alle economische activiteiten 2012 3e kwartaal* 69.608 54.170 11,87 9,24 7.874 4.190 3.683 5.862
A-U Alle economische activiteiten 2012 4e kwartaal* 77.916 60.060 13,38 10,31 7.818 4.153 3.665 5.825
A-U Alle economische activiteiten 2012* 309.190 239.022 52,78 40,80 7.847 4.173 3.674 5.858
A-U Alle economische activiteiten 2013 1e kwartaal* 72.614 55.594 12,65 9,68 7.685 4.067 3.619 5.742
A-U Alle economische activiteiten 2013 2e kwartaal* 90.063 69.254 15,54 11,95 7.754 4.109 3.645 5.794
A-U Alle economische activiteiten 2013 3e kwartaal* 70.035 53.998 12,21 9,41 7.714 4.094 3.620 5.736
A-U Alle economische activiteiten 2013 4e kwartaal* 77.793 60.640 13,60 10,60 7.690 4.082 3.608 5.722
A-U Alle economische activiteiten 2013* 310.505 239.486 54,02 41,66 7.711 4.088 3.623 5.748
A-U Alle economische activiteiten 2014 1e kwartaal* . . . . 7.573 4.006 3.567 5.653
Bron: CBS.
Verklaring van tekens