Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1995-kw1 2014

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1995-kw1 2014

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Beloning van werknemers per arbeidsjaar Beloning van werknemers per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning van werknemers Beloning van werknemers per arbeidsjaar Lonen per arbeidsjaar (1 000 euro) Banen van werknemers Totaal banen (x 1 000) Banen van werknemers Mannen (x 1 000) Banen van werknemers Vrouwen (x 1 000) Arbeidsvolume van werknemers Arbeidsjaren (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2011 1e kwartaal** 71.174 55.349 12,14 9,44 7.824 4.182 3.641 5.864
A-U Alle economische activiteiten 2011 2e kwartaal** 88.771 69.312 14,91 11,65 7.941 4.251 3.690 5.951
A-U Alle economische activiteiten 2011 3e kwartaal** 68.866 54.066 11,62 9,13 7.946 4.256 3.690 5.925
A-U Alle economische activiteiten 2011 4e kwartaal** 77.404 60.176 13,12 10,20 7.907 4.226 3.681 5.900
A-U Alle economische activiteiten 2011** 306.215 238.903 51,81 40,42 7.905 4.229 3.676 5.910
A-U Alle economische activiteiten 2012 1e kwartaal* 72.027 55.476 12,33 9,50 7.806 4.151 3.655 5.842
A-U Alle economische activiteiten 2012 2e kwartaal* 89.639 69.316 15,18 11,74 7.891 4.199 3.692 5.905
A-U Alle economische activiteiten 2012 3e kwartaal* 69.608 54.170 11,87 9,24 7.874 4.190 3.683 5.862
A-U Alle economische activiteiten 2012 4e kwartaal* 77.916 60.060 13,38 10,31 7.818 4.153 3.665 5.825
A-U Alle economische activiteiten 2012* 309.190 239.022 52,78 40,80 7.847 4.173 3.674 5.858
A-U Alle economische activiteiten 2013 1e kwartaal* 72.614 55.594 12,65 9,68 7.685 4.067 3.619 5.742
A-U Alle economische activiteiten 2013 2e kwartaal* 90.063 69.254 15,54 11,95 7.754 4.109 3.645 5.794
A-U Alle economische activiteiten 2013 3e kwartaal* 70.035 53.998 12,21 9,41 7.714 4.094 3.620 5.736
A-U Alle economische activiteiten 2013 4e kwartaal* 77.793 60.640 13,60 10,60 7.690 4.082 3.608 5.722
A-U Alle economische activiteiten 2013* 310.505 239.486 54,02 41,66 7.711 4.088 3.623 5.748
A-U Alle economische activiteiten 2014 1e kwartaal* . . . . 7.573 4.006 3.567 5.653
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers en lonen in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren gegeven.

Gegevens beschikbaar van : eerste kwartaal 1995 tot en met eerste kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011,2012, 2013 en eerste kwartaal 2014 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
---
Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl.
gratificatie,
vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van
werkgevers.
Beloning van werknemers
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
---
Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl.
gratificatie,
vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van
werkgevers.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid
verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de
werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste
komen van de werknemer. Definitie volgens de Nationale rekeningen (NR).
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers
Lonen per arbeidsjaar
De lonen gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers
Banen van werknemers
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
---
In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij
Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen
per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de
verslagperiode.
Totaal banen
Mannen
Vrouwen
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in
arbeidsjaren of gewerkte uren.
---
In deze tabel wordt alleen het arbeidsvolume van werknemers gegeven.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel
voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één
arbeidsjaar op.