Personen (50 tot 65 jaar) met VUT of (pre)pensioen; kenmerken 2006-2011

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over personen van 50 tot 65 jaar met een VUT- of (pre)pensioenuitkering naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst en positie in het huishouden. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Gegevens beschikbaar van 2006-2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens om de cijfers in deze tabel te kunnen maken, worden niet meer verzameld in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze tabel is daarom stopgezet.

Personen (50 tot 65 jaar) met VUT of (pre)pensioen; kenmerken 2006-2011

Persoonskenmerken Perioden Personen in de leeftijd 50 tot 65 jaar (x 1 000) Personen met VUT/(pre)pensioen (x 1 000) Personen zonder VUT/(pre)pensioen (x 1 000)
Totaal personen 50 tot 65 jaar 2011 3.359 379 2.979
Geslacht: mannen 2011 1.682 244 1.438
Geslacht: vrouwen 2011 1.677 135 1.542
Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2011 1.195 15 1.180
Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2011 1.087 31 1.056
Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2011 1.077 333 744
Onderwijsniveau: laag 2011 1.183 122 1.061
Onderwijsniveau: middelbaar 2011 1.221 146 1.074
Onderwijsniveau: hoog 2011 932 108 824
Onderwijsniveau: onbekend 2011 23 . .
Herkomst: autochtoon 2011 2.787 324 2.462
Herkomst: westerse allochtoon 2011 360 42 318
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2011 211 13 198
Herkomst: onbekend 2011 . . .
Positie in huishouden: alleenstaande 2011 590 74 516
Positie in huishouden: éénouder 2011 133 7 126
Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2011 1.010 37 973
Positie in huish.: lid paar geen ouder 2011 1.591 258 1.333
Positie in huishouden: overig lid 2011 34 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens