Personen (50 tot 75 jaar) die gestopt zijn met werken; kenmerken 2006-2011

Personen (50 tot 75 jaar) die gestopt zijn met werken; kenmerken 2006-2011

Persoonskenmerken Perioden Personen in de leeftijd 50 tot 75 jaar (x 1 000) Pers. die participeren op arbeidsmarkt (x 1 000) Personen die gestopt zijn met werken (x 1 000) Personen die nooit gewerkt hebben (x 1 000)
Totaal personen 50 tot 75 jaar 2011 4.767 2.287 1.466 1.014
Geslacht: mannen 2011 2.372 1.348 866 158
Geslacht: vrouwen 2011 2.395 939 600 856
Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2011 1.191 995 37 159
Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2011 1.081 802 103 176
Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2011 1.067 414 416 237
Leeftijd: 65 tot 70 jaar 2011 809 62 514 233
Leeftijd: 70 tot 75 jaar 2011 619 15 396 208
Onderwijsniveau: laag 2011 1.895 641 628 626
Onderwijsniveau: middelbaar 2011 1.666 868 512 286
Onderwijsniveau: hoog 2011 1.181 764 320 96
Onderwijsniveau: onbekend 2011 25 . . .
Herkomst: autochtoon 2011 4.031 1.908 1.263 859
Herkomst: westerse allochtoon 2011 501 241 156 104
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2011 235 138 47 50
Herkomst: onbekend 2011 . . . .
Positie in huishouden: alleenstaande 2011 961 384 309 268
Positie in huishouden: éénouder 2011 143 104 14 24
Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2011 1.041 831 85 125
Positie in huish.: lid paar geen ouder 2011 2.579 946 1.043 590
Positie in huishouden: overig lid 2011 43 22 14 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over personen van 50 tot 75 jaar die definitief uittreden uit het arbeidsproces naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst en positie in het huishouden. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Gegevens beschikbaar van 2006-2011.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens om de cijfers in deze tabel te kunnen maken, worden niet meer verzameld in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze tabel is daarom stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personen in de leeftijd 50 tot 75 jaar
Pers. die participeren op arbeidsmarkt
Personen die participerend op de arbeidsmarkt zijn, nemen
nog deel aan het arbeidsproces. Deze personen kunnen zowel tot de
werkzame als de werkloze beroepsbevolking behoren.
Personen die gestopt zijn met werken
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die gestopt zijn met werken zijn definitief
uitgetreden en behoren tot de niet beroepsbevolking.
Personen die nooit gewerkt hebben
Personen die nooit gewerkt hebben, behoren tot de niet
beroepsbevolking. Zij kunnen niet ooit gestopt zijn met werken.