Nalatenschappen waarvoor aangifte successie; nagelaten vermogen; 2005-2010

Nalatenschappen waarvoor aangifte successie; nagelaten vermogen; 2005-2010

Burgerlijke staat Geslacht Grootteklasse nagelaten vermogen Perioden Nagelaten vermogen (aantal) (aantal) Nagelaten vermogen (totaal bedrag) (mln euro) Nagelaten vermogen (gemiddeld bedrag) (1 000 euro) Nagelaten vermogen (mediaan bedrag) (1 000 euro)
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen Totaal 2010* 52.650 12.473 237 145
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen Negatief of nul euro 2010* 550 -46 -84 -26
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen > 0 tot 5 000 euro 2010* 910 2 2 2
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 5 000 tot 10 000 euro 2010* 710 5 8 8
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 10 000 tot 25 000 euro 2010* 3.100 55 18 18
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 25 000 tot 50 000 euro 2010* 4.830 179 37 37
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro 2010* 8.480 634 75 75
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 100 000 tot 200 000 euro 2010* 15.200 2.217 146 144
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 200 000 tot 500 000 euro 2010* 14.520 4.396 303 284
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 500 000 euro en meer 2010* 4.340 5.031 1.160 722
Totaal burgerlijke staat Mannen Totaal 2010* 27.090 6.657 246 149
Totaal burgerlijke staat Mannen Negatief of nul euro 2010* 340 -31 -94 -26
Totaal burgerlijke staat Mannen > 0 tot 5 000 euro 2010* 460 1 2 2
Totaal burgerlijke staat Mannen 5 000 tot 10 000 euro 2010* 340 3 7 8
Totaal burgerlijke staat Mannen 10 000 tot 25 000 euro 2010* 1.300 23 18 18
Totaal burgerlijke staat Mannen 25 000 tot 50 000 euro 2010* 2.070 77 37 37
Totaal burgerlijke staat Mannen 50 000 tot 100 000 euro 2010* 4.220 320 76 76
Totaal burgerlijke staat Mannen 100 000 tot 200 000 euro 2010* 8.630 1.257 146 144
Totaal burgerlijke staat Mannen 200 000 tot 500 000 euro 2010* 7.520 2.257 300 281
Totaal burgerlijke staat Mannen 500 000 euro en meer 2010* 2.220 2.751 1.238 721
Totaal burgerlijke staat Vrouwen Totaal 2010* 25.560 5.816 228 139
Totaal burgerlijke staat Vrouwen Negatief of nul euro 2010* 220 -15 -69 -25
Totaal burgerlijke staat Vrouwen > 0 tot 5 000 euro 2010* 460 1 2 2
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 5 000 tot 10 000 euro 2010* 370 3 8 7
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 10 000 tot 25 000 euro 2010* 1.800 32 18 18
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 25 000 tot 50 000 euro 2010* 2.760 103 37 37
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 50 000 tot 100 000 euro 2010* 4.260 313 74 73
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 100 000 tot 200 000 euro 2010* 6.570 960 146 144
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 200 000 tot 500 000 euro 2010* 7.000 2.139 305 287
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 500 000 euro en meer 2010* 2.110 2.279 1.078 725
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de grootteklasse van het nagelaten vermogen naar geslacht en burgerlijke staat van de overledene waarvoor aangifte successie is gedaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2005 - 2009 zijn definitief.
De cijfers over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23-03-2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Nagelaten vermogen (aantal)
Aantal met vermogen(sbestanddeel).
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Nagelaten vermogen (totaal bedrag)
Som van het vermogen(sbestanddeel).
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Nagelaten vermogen (gemiddeld bedrag)
Gemiddeld bedrag van het vermogen(sbestanddeel).
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Nagelaten vermogen (mediaan bedrag)
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen(sbestanddeel) heeft .
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.