Nalatenschappen nagelaten vermogen; 2005-2011

Nalatenschappen nagelaten vermogen; 2005-2011

Burgerlijke staat Geslacht Grootteklasse nagelaten vermogen Perioden Nagelaten vermogen (aantal) (aantal) Nagelaten vermogen (totaal bedrag) (mln euro) Nagelaten vermogen (gemiddeld bedrag) (1 000 euro) Nagelaten vermogen (mediaan bedrag) (1 000 euro)
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen Totaal 2011* 117.760 13.896 118 24
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen Negatief of nul euro 2011* 1.230 -61 -50 -18
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen > 0 tot 5 000 euro 2011* 23.250 44 2 2
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 5 000 tot 10 000 euro 2011* 10.760 79 7 7
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 10 000 tot 25 000 euro 2011* 25.000 440 18 17
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 25 000 tot 50 000 euro 2011* 10.080 364 36 35
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro 2011* 11.430 839 73 73
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 100 000 tot 200 000 euro 2011* 16.690 2.423 145 143
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 200 000 tot 500 000 euro 2011* 14.940 4.516 302 283
Totaal burgerlijke staat Mannen en vrouwen 500 000 euro en meer 2011* 4.370 5.252 1.201 722
Totaal burgerlijke staat Mannen Totaal 2011* 59.320 7.603 128 29
Totaal burgerlijke staat Mannen Negatief of nul euro 2011* 910 -45 -49 -18
Totaal burgerlijke staat Mannen > 0 tot 5 000 euro 2011* 11.580 21 2 1
Totaal burgerlijke staat Mannen 5 000 tot 10 000 euro 2011* 5.040 37 7 7
Totaal burgerlijke staat Mannen 10 000 tot 25 000 euro 2011* 11.190 193 17 17
Totaal burgerlijke staat Mannen 25 000 tot 50 000 euro 2011* 4.420 162 37 36
Totaal burgerlijke staat Mannen 50 000 tot 100 000 euro 2011* 6.540 486 74 74
Totaal burgerlijke staat Mannen 100 000 tot 200 000 euro 2011* 9.750 1.405 144 141
Totaal burgerlijke staat Mannen 200 000 tot 500 000 euro 2011* 7.690 2.305 300 280
Totaal burgerlijke staat Mannen 500 000 euro en meer 2011* 2.210 3.040 1.379 740
Totaal burgerlijke staat Vrouwen Totaal 2011* 58.440 6.293 108 24
Totaal burgerlijke staat Vrouwen Negatief of nul euro 2011* 310 -16 -51 -17
Totaal burgerlijke staat Vrouwen > 0 tot 5 000 euro 2011* 11.670 23 2 2
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 5 000 tot 10 000 euro 2011* 5.730 42 7 7
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 10 000 tot 25 000 euro 2011* 13.810 247 18 18
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 25 000 tot 50 000 euro 2011* 5.670 203 36 35
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 50 000 tot 100 000 euro 2011* 4.890 353 72 71
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 100 000 tot 200 000 euro 2011* 6.940 1.018 147 145
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 200 000 tot 500 000 euro 2011* 7.250 2.211 305 286
Totaal burgerlijke staat Vrouwen 500 000 euro en meer 2011* 2.170 2.212 1.020 708
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de grootteklasse van het nagelaten vermogen naar geslacht en burgerlijke staat van de overledene. De reeks is in deze opzet stopgezet omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe reeks cijfers over nalatenschappen en verkrijgingen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 - 2009 zijn definitief.
De cijfers over 2010 en 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.


Wijzigingen per april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Vanaf 2010 zijn de heffing van de erfbelasting en het aangiftebiljet erfbelasting gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de gegevens van de nalatenschappen en verkrijgingen
vanaf 2010 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens 2005-2009.

De reeks in de nieuwe opzet wordt halverwege 2017 verwacht. Deze nieuwe reeks bevat cijfers voor de periode 2005 tot en met 2014.

Toelichting onderwerpen

Nagelaten vermogen (aantal)
Aantal met vermogen(sbestanddeel).
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van
privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen
zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs-
of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden
en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit
betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Nagelaten vermogen (totaal bedrag)
Som van het vermogen(sbestanddeel).
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van
privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen
zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs-
of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden
en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit
betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Nagelaten vermogen (gemiddeld bedrag)
Gemiddeld bedrag van het vermogen(sbestanddeel).
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van
privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen
zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs-
of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden
en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit
betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.
Nagelaten vermogen (mediaan bedrag)
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even
groot vermogen(sbestanddeel) heeft .
Som van het privévermogen dat bestaat uit het saldo van
privébezittingen en hypotheekschulden en het ondernemingsvermogen
zijnde het saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs-
of beroepsvermogen.
De privébezittingen betreffen de eigen woning, de bank- en spaartegoeden
en effecten. De schulden hebben betrekking op de hypotheekschulden. Dit
betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd.