Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

Bewerk tabel

Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen. Deze ondernemingen worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en hebben als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

De ondernemingen(groepen) worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingen(groepen) worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2009

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 september 2012:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

SBI'93 Perioden Ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenTotaal (ratio) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (ratio) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen0 tot 10% (ratio) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen10 tot 15% (ratio) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen15 tot 20% (ratio) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen20 tot 30% (ratio) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen30% of meer (ratio) LiquiditeitQuick ratioTotaal (ratio) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (ratio) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (ratio) LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (ratio) LiquiditeitQuick ratio130% of meer (ratio) LiquiditeitCurrent ratioTotaal (ratio) LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (ratio) LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (ratio) LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (ratio) LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (ratio) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenLeverage (ratio) Kengetallen; gemiddeldenAandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddeldenGem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddeldenDebiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddeldenAandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddeldenOpbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenArbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenAandeel overhead (%) Kengetallen; gemiddeldenParttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengstenKleiner dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten125 mln euro of meer (%)
Totaal Zvw/AWBZ-gefin.zorginstellingen 2008 897 16 -15 7 14 26 46 15 -10 7 13 17 24 41 57 18 49 95 175 69 20 54 87 183 1 -4 1 3 6 53 10 12 29 67 79.100 46.926 14 63 4 14 29 26 27 4 19 20 21 19 16 19 27 26 28 15 20 29 36 24 33 20 23 20 19 17 21 11 11
Totaal Zvw/AWBZ-gefin.zorginstellingen 2009 861 18 -6 7 15 26 47 16 -8 7 13 17 23 41 59 17 46 89 178 72 21 49 89 181 2 -2 1 3 7 54 10 11 29 66 82.267 47.756 14 62 5 10 28 27 30 5 16 20 18 23 18 14 26 28 32 14 22 28 36 16 30 24 30 21 18 16 21 11 13
Totaal ziekenhuizen 2008 114 12 -19 7 13 25 38 14 -19 8 13 17 23 35 69 21 51 96 152 69 23 56 84 145 1 -4 1 3 5 56 10 11 53 61 97.758 52.499 20 71 2 34 50 12 3 2 22 40 17 15 4 8 35 40 17 2 15 39 44 12 56 26 7 x x 7 18 26 45
Totaal ziekenhuizen 2009 111 14 -6 7 14 26 40 15 -8 8 13 17 23 34 63 21 47 89 159 71 25 51 87 139 2 -2 1 3 6 57 9 11 52 60 101.863 53.888 20 71 3 21 63 12 2 3 15 40 19 20 4 4 44 38 14 0 9 43 48 12 51 30 7 x x 5 18 26 48
85111 Academische ziekenhuizen 2008 8 17 x x x x x 16 x x x x x x 88 x x x x 83 x x x x 2 x x x x 53 7 12 38 62 110.650 60.954 23 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 100
85111 Academische ziekenhuizen 2009 8 18 x x x x x 17 x x x x x x 61 x x x x 87 x x x x 1 x x x x 56 6 13 32 62 114.115 63.503 24 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 100
85112 Algemene ziekenhuizen 2008 79 10 x x x x x 12 x x x x x x 64 x x x x 64 x x x x 1 x x x x 57 11 10 61 59 93.446 49.074 18 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - 10 37 53
85112 Algemene ziekenhuizen 2009 78 12 x x x x x 13 x x x x x x 65 x x x x 65 x x x x 2 x x x x 58 11 10 62 58 97.540 49.713 18 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - 10 35 55
8511e Categorale ziekenhuizen 2008 27 16 x x x x x 19 x x x x x x 58 x x x x 77 x x x x 2 x x x x 58 11 11 43 69 85.532 51.037 22 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8511e Categorale ziekenhuizen 2009 25 17 x x x x x 20 x x x x x x 53 x x x x 77 x x x x 2 x x x x 53 10 11 47 68 92.167 55.087 22 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8511f Zvw/AWBZ-gefinancierde GGZ 2008 97 15 -16 8 15 27 58 15 -4 7 13 18 22 45 37 24 41 83 322 80 27 61 89 182 1 -2 1 3 7 52 10 13 30 74 78.984 51.777 17 76 6 21 37 21 16 6 21 24 22 19 8 22 50 16 12 6 14 34 46 32 34 17 17 13 7 27 29 11 13
8511f Zvw/AWBZ-gefinancierde GGZ 2009 95 16 -16 6 15 26 50 16 -4 8 13 17 23 45 56 24 40 85 165 81 25 52 90 171 2 -3 1 3 6 51 9 13 36 73 82.574 52.912 17 76 3 13 41 21 22 3 17 23 26 21 9 8 41 27 24 7 15 34 44 10 33 24 33 15 5 24 29 11 16
8531a Zvw/AWBZ-gefin. gehandicaptenzorg 2008 150 21 -54 5 15 27 48 16 -9 7 13 18 24 45 37 14 46 90 215 52 20 42 99 194 2 -3 1 3 7 48 10 14 3 71 67.097 41.872 9 63 2 10 31 29 28 2 17 25 25 15 15 35 24 18 23 23 26 26 25 26 32 21 20 23 11 17 28 14 7
8531a Zvw/AWBZ-gefin. gehandicaptenzorg 2009 141 23 -5 8 16 25 49 18 -5 6 12 18 23 46 43 14 55 93 221 59 19 42 92 195 3 -3 1 3 7 49 11 12 4 70 70.065 42.628 9 62 3 10 18 35 35 3 10 18 25 22 22 27 21 24 29 27 29 24 19 11 28 21 40 23 12 14 28 14 9
8531b Zvw/AWBZ-gefin. ouderen- en thuisz 2008 491 22 -6 8 15 26 45 17 -5 7 12 17 24 40 56 15 48 95 194 66 18 50 95 188 0 -4 1 3 6 52 11 12 10 72 68.083 42.880 10 54 5 9 23 30 33 5 18 14 22 22 20 18 23 25 35 18 22 27 33 25 27 18 29 23 26 18 20 8 5
8531b Zvw/AWBZ-gefin. ouderen- en thuisz 2009 473 24 -8 7 15 26 45 18 -6 7 13 17 24 40 59 16 47 88 194 73 20 48 97 185 2 -2 1 3 7 52 11 11 9 71 70.013 43.015 9 53 6 7 22 30 36 6 16 14 15 26 23 16 21 28 35 16 24 23 37 17 26 25 32 26 23 18 21 7 5
85315 Maatschappelijke en vrouwenopvang 2008 45 20 -50 6 16 27 49 10 -17 4 12 17 23 46 114 - 62 89 191 128 - 55 98 186 0 -4 1 3 10 59 9 10 5 71 71.416 44.220 . 72 9 7 11 27 45 9 30 16 16 9 20 0 9 45 45 5 11 32 52 23 34 16 27 30 45 18 x x x
85315 Maatschappelijke en vrouwenopvang 2009 41 22 -7 7 16 29 53 11 -2 4 13 17 25 55 128 - 65 81 200 135 - 60 98 198 1 -2 1 3 11 56 9 9 7 70 75.780 45.904 . 71 10 15 15 22 39 10 34 17 7 20 12 0 12 22 66 7 24 37 32 37 20 10 34 24 49 20 x x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens