Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

SBI'93 Perioden Ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddelden Solvabiliteit 35% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen Totaal (ratio) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen Kleiner dan 0% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 0 tot 10% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 10 tot 15% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 15 tot 20% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 20 tot 30% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Weerstandsvermogen 30% of meer (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio Totaal (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio Kleiner dan 30% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 30 tot 70% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 70 tot 130% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Quick ratio 130% of meer (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio Totaal (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio Kleiner dan 30% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 30 tot 70% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 70 tot 130% (ratio) Kengetallen; gemiddelden Liquiditeit Current ratio 130% of meer (ratio) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit Totaal (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddelden Rentabiliteit 4% of meer (%) Kengetallen; gemiddelden Leverage (ratio) Kengetallen; gemiddelden Aandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddelden Gem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddelden Debiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddelden Aandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddelden Opbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddelden Arbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddelden Aandeel overhead (%) Kengetallen; gemiddelden Parttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingen Solvabiliteit 35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Weerstandsvermogen 30% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Quick ratio 130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio Kleiner dan 30% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 30 tot 70% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 70 tot 130% (%) Kengetallen; percentage instellingen Liquiditeit Current ratio 130% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit Kleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingen Rentabiliteit 4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten Kleiner dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingen Totaal bedrijfsopbrengsten 125 mln euro of meer (%)
Totaal Zvw/AWBZ-gefin.zorginstellingen 2008 897 16 -15 7 14 26 46 15 -10 7 13 17 24 41 57 18 49 95 175 69 20 54 87 183 1 -4 1 3 6 53 10 12 29 67 79.100 46.926 14 63 4 14 29 26 27 4 19 20 21 19 16 19 27 26 28 15 20 29 36 24 33 20 23 20 19 17 21 11 11
Totaal Zvw/AWBZ-gefin.zorginstellingen 2009 861 18 -6 7 15 26 47 16 -8 7 13 17 23 41 59 17 46 89 178 72 21 49 89 181 2 -2 1 3 7 54 10 11 29 66 82.267 47.756 14 62 5 10 28 27 30 5 16 20 18 23 18 14 26 28 32 14 22 28 36 16 30 24 30 21 18 16 21 11 13
Totaal ziekenhuizen 2008 114 12 -19 7 13 25 38 14 -19 8 13 17 23 35 69 21 51 96 152 69 23 56 84 145 1 -4 1 3 5 56 10 11 53 61 97.758 52.499 20 71 2 34 50 12 3 2 22 40 17 15 4 8 35 40 17 2 15 39 44 12 56 26 7 x x 7 18 26 45
Totaal ziekenhuizen 2009 111 14 -6 7 14 26 40 15 -8 8 13 17 23 34 63 21 47 89 159 71 25 51 87 139 2 -2 1 3 6 57 9 11 52 60 101.863 53.888 20 71 3 21 63 12 2 3 15 40 19 20 4 4 44 38 14 0 9 43 48 12 51 30 7 x x 5 18 26 48
85111 Academische ziekenhuizen 2008 8 17 x x x x x 16 x x x x x x 88 x x x x 83 x x x x 2 x x x x 53 7 12 38 62 110.650 60.954 23 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 100
85111 Academische ziekenhuizen 2009 8 18 x x x x x 17 x x x x x x 61 x x x x 87 x x x x 1 x x x x 56 6 13 32 62 114.115 63.503 24 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - - - 100
85112 Algemene ziekenhuizen 2008 79 10 x x x x x 12 x x x x x x 64 x x x x 64 x x x x 1 x x x x 57 11 10 61 59 93.446 49.074 18 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - 10 37 53
85112 Algemene ziekenhuizen 2009 78 12 x x x x x 13 x x x x x x 65 x x x x 65 x x x x 2 x x x x 58 11 10 62 58 97.540 49.713 18 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - - 10 35 55
8511e Categorale ziekenhuizen 2008 27 16 x x x x x 19 x x x x x x 58 x x x x 77 x x x x 2 x x x x 58 11 11 43 69 85.532 51.037 22 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8511e Categorale ziekenhuizen 2009 25 17 x x x x x 20 x x x x x x 53 x x x x 77 x x x x 2 x x x x 53 10 11 47 68 92.167 55.087 22 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8511f Zvw/AWBZ-gefinancierde GGZ 2008 97 15 -16 8 15 27 58 15 -4 7 13 18 22 45 37 24 41 83 322 80 27 61 89 182 1 -2 1 3 7 52 10 13 30 74 78.984 51.777 17 76 6 21 37 21 16 6 21 24 22 19 8 22 50 16 12 6 14 34 46 32 34 17 17 13 7 27 29 11 13
8511f Zvw/AWBZ-gefinancierde GGZ 2009 95 16 -16 6 15 26 50 16 -4 8 13 17 23 45 56 24 40 85 165 81 25 52 90 171 2 -3 1 3 6 51 9 13 36 73 82.574 52.912 17 76 3 13 41 21 22 3 17 23 26 21 9 8 41 27 24 7 15 34 44 10 33 24 33 15 5 24 29 11 16
8531a Zvw/AWBZ-gefin. gehandicaptenzorg 2008 150 21 -54 5 15 27 48 16 -9 7 13 18 24 45 37 14 46 90 215 52 20 42 99 194 2 -3 1 3 7 48 10 14 3 71 67.097 41.872 9 63 2 10 31 29 28 2 17 25 25 15 15 35 24 18 23 23 26 26 25 26 32 21 20 23 11 17 28 14 7
8531a Zvw/AWBZ-gefin. gehandicaptenzorg 2009 141 23 -5 8 16 25 49 18 -5 6 12 18 23 46 43 14 55 93 221 59 19 42 92 195 3 -3 1 3 7 49 11 12 4 70 70.065 42.628 9 62 3 10 18 35 35 3 10 18 25 22 22 27 21 24 29 27 29 24 19 11 28 21 40 23 12 14 28 14 9
8531b Zvw/AWBZ-gefin. ouderen- en thuisz 2008 491 22 -6 8 15 26 45 17 -5 7 12 17 24 40 56 15 48 95 194 66 18 50 95 188 0 -4 1 3 6 52 11 12 10 72 68.083 42.880 10 54 5 9 23 30 33 5 18 14 22 22 20 18 23 25 35 18 22 27 33 25 27 18 29 23 26 18 20 8 5
8531b Zvw/AWBZ-gefin. ouderen- en thuisz 2009 473 24 -8 7 15 26 45 18 -6 7 13 17 24 40 59 16 47 88 194 73 20 48 97 185 2 -2 1 3 7 52 11 11 9 71 70.013 43.015 9 53 6 7 22 30 36 6 16 14 15 26 23 16 21 28 35 16 24 23 37 17 26 25 32 26 23 18 21 7 5
85315 Maatschappelijke en vrouwenopvang 2008 45 20 -50 6 16 27 49 10 -17 4 12 17 23 46 114 - 62 89 191 128 - 55 98 186 0 -4 1 3 10 59 9 10 5 71 71.416 44.220 . 72 9 7 11 27 45 9 30 16 16 9 20 0 9 45 45 5 11 32 52 23 34 16 27 30 45 18 x x x
85315 Maatschappelijke en vrouwenopvang 2009 41 22 -7 7 16 29 53 11 -2 4 13 17 25 55 128 - 65 81 200 135 - 60 98 198 1 -2 1 3 11 56 9 9 7 70 75.780 45.904 . 71 10 15 15 22 39 10 34 17 7 20 12 0 12 22 66 7 24 37 32 37 20 10 34 24 49 20 x x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen. Deze ondernemingen worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en hebben als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

De ondernemingen(groepen) worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingen(groepen) worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2009

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 september 2012:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als
financiële transactor. Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en)
gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland
gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden
uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.
Kengetallen; gemiddelden
De diverse kengetallen zijn berekend uit de verhouding tussen
totaalcijfers voor gerelateerde variabelen per SBI en per
jaar. Voor de gemiddelden per kengetal per grootteklasse, zijn de
kengetallen berekend uit de totaalcijfers van de betreffende groep
instellingen die tot deze klasse behoort. De ratio solvabiliteit
(10 tot 20%) is bijvoorbeeld berekend uit het totaal eigen vermogen
van de groep ondernemingen met een solvabiliteit van 10 tot 20%
gedeeld door het balanstotaal van deze zelfde groep ondernemingen.
Het kengetal voor het totaal van de SBI kan geschreven worden als het
gemiddelde van de kengetallen van de tot de SBI behorende instellingen,
waarbij gewogen wordt met het relatieve aandeel in de noemer-variabele
(in het bovenstaande voorbeeld: balanstotaal).
Solvabiliteit
Totaal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal (totaal activa).
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de
onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale
verplichtingen te voldoen.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 35%
35% of meer
Weerstandsvermogen
Totaal eigen vermogen gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten.
Het weerstandsvermogen geeft aan of in geval van faillissement er
voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 30%
30% of meer
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om
op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Een lagere
liquiditeit duidt op minder beschikbare liquide middelen voor het voldoen
aan verplichtingen op (zeer) korte termijn. De liquiditeit wordt in deze
tabel weergegeven via de kengetallen Quick ratio en Currrent ratio.
In de berekening van de Quick ratio worden de minst liquide balansposten
van de vlottende activa, zoals voorraden en financieringstekort en
-overschot niet meegenomen. De Quick ratio geeft daarmee de
liquiditeitspositie voor verplichtingen op zeer korte termijn weer. De
Current ratio geeft de liquiditeitspositie voor verplichtingen op korte
termijn weer.
Let wel: de kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment
(balansstand aan einde van het jaar).
Quick ratio
Vlottend kapitaal minus voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en
die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals
effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen.
De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom worden de voorraden
buiten beschouwing gelaten.
Ook het onderhanden werk uit hoofde van Diagnosebehandelcombinaties
(DBC's) en het financieringstekort en -overschot worden niet meegenomen
in de berekening van de Quick ratio.
Totaal
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Current ratio
Vlottend kapitaal inclusief voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van voorraden (incl.
onderhanden werk uit hoofde van Diagnosebehandelcombinaties (DBC's)),
liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te
zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende
vorderingen.
Voor de berekening van de Current ratio worden het financieringstekort en
-overschot wel meegenomen.
Totaal
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Rentabiliteit
Rentabiliteit is de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en
buitengewoon resultaat, gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevenheid van de onderneming.
Totaal
Kleiner dan 0%
0 tot 2%
2 tot 4%
4% of meer
Leverage
Langlopende leningen gedeeld door materiële vaste activa. Dit kengetal
geeft aan in hoeverre de materiële vaste activa met langlopend krediet
zijn gefinancierd. Alternatieven voor financiering met langlopend krediet
zijn eigen middelen en/of kortlopend krediet.
Aandeel kapitaallasten
Kapitaallasten (som van afschrijvingen, kosten van huur en lease van
kapitaalgoederen en financiële lasten) gedeeld door de totale
bedrijfsopbrengsten.
Gem. leeftijd materiële vaste activa
Gemiddelde leeftijd van de materiële vaste activa (MVA) in jaren,
berekend uit balansstand MVA gedeeld door afschrijvingen.
Debiteurentermijn
Vorderingen op debiteuren gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten
vermenigvuldigd met 365.
De debiteurentermijn geeft een indicatie (in aantal dagen) van het
betaalgedrag van klanten.
Aandeel personeelskosten
Arbeidskosten en overige personeelskosten gedeeld door totale
bedrijfslasten.
Arbeidskosten is het totaal van lonen en salarissen, pensioenlasten en
sociale lasten.
Overige personeelskosten is de som van de kosten voor uitzendkrachten,
gedetacheerd en overig ingeleend personeel, kosten van opleidingen
verzorgd door derden en overige personeelskosten.
Opbrengsten per arbeidsjaar
Totale bedrijfsopbrengsten gedeeld door totaal aantal arbeidsjaren
werknemers.
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte).
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten
voor loon of salaris, in geld of in natura.
Arbeidskosten per arbeidsjaar
Arbeidskosten gedeeld door totaal aantal arbeidsjaren werknemers.
Arbeidskosten: het totaal van lonen en salarissen, pensioenlasten en
sociale lasten.
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte).
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten
voor loon of salaris, in geld of in natura.
Aandeel overhead
Voltijdbanen werknemers in algemene en administratieve functies gedeeld
door totaal aantal voltijdbanen werknemers.
Personeel in algemene en administratieve functies houdt zich niet
daadwerkelijk bezig met de gezondheid van de patiënten en/of cliënten,
maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering, interne opleiding en
organisatie.
Parttimefactor
Totaal aantal voltijdbanen werknemers gedeeld door totaal aantal banen
werknemers.
Deze factor geeft aan hoeveel procent van een volle baan een
deeltijdwerker heeft.
Aantal banen werknemers: Een baan werknemer is een arbeidsplaats die
bezet wordt door een werknemer. Omdat één persoon meerdere banen kan
hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame
personen.
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten
voor loon of salaris, in geld of in natura.
Kengetallen; percentage instellingen
Percentage instellingen per SBI-klasse ingedeeld naar grootteklasse van
het betreffende kengetal. De percentages instellingen voor een kengetal
over de diverse grootteklassen tellen per jaar per SBI op tot 100% en
geven daarom een overzicht van de verdeling over instellingen van
een kengetal binnen een SBI-klasse.
Solvabiliteit
Totaal eigen vermogen gedeeld door balanstotaal (totaal activa).
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de
onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale
verplichtingen te voldoen.
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 20%
20 tot 35%
35% of meer
Weerstandsvermogen
Totaal eigen vermogen gedeeld door totale bedrijfsopbrengsten.
Het weerstandsvermogen geeft aan of in geval van faillissement er
voldoende eigen vermogen is om de leningen te kunnen aflossen.
Kleiner dan 0%
0 tot 10%
10 tot 15%
15 tot 20%
20 tot 30%
30% of meer
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om
op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Een lagere
liquiditeit duidt op minder beschikbare liquide middelen voor het voldoen
aan verplichtingen op (zeer) korte termijn. De liquiditeit wordt in deze
tabel weergegeven via de kengetallen Quick ratio en Currrent ratio.
In de berekening van de Quick ratio worden de minst liquide balansposten
van de vlottende activa, zoals voorraden en financieringstekort en
-overschot niet meegenomen. De Quick ratio geeft daarmee de
liquiditeitspositie voor verplichtingen op zeer korte termijn weer. De
Current ratio geeft de liquiditeitspositie voor verplichtingen op korte
termijn weer.
Let wel: de kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment
(balansstand aan einde van het jaar).
Quick ratio
Vlottend kapitaal minus voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en
die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals
effecten, debiteuren en overige kortlopende vorderingen.
De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom worden de voorraden
buiten beschouwing gelaten.
Ook het onderhanden werk uit hoofde van Diagnosebehandelcombinaties
(DBC's) en het financieringstekort en -overschot worden niet meegenomen
in de berekening van de Quick ratio.
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Current ratio
Vlottend kapitaal inclusief voorraden gedeeld door kortlopende schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van voorraden (incl.
onderhanden werk uit hoofde van Diagnosebehandelcombinaties (DBC's)),
liquide middelen en die bezittingen die snel in liquide middelen om te
zetten zijn, zoals effecten, debiteuren en overige kortlopende
vorderingen.
Voor de berekening van de Current ratio worden het financieringstekort en
-overschot wel meegenomen.
Kleiner dan 30%
30 tot 70%
70 tot 130%
130% of meer
Rentabiliteit
Rentabiliteit is de som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat en
buitengewoon resultaat, gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.
De rentabiliteit zegt iets over de winstgevenheid van de onderneming.
Kleiner dan 0%
0 tot 2%
2 tot 4%
4% of meer
Totaal bedrijfsopbrengsten
Percentage instellingen per SBI-klasse ingedeeld naar grootte van de
totale bedrijfsopbrengsten.
Kleiner dan 4 mln euro
4 tot 10 mln euro
10 tot 25 mln euro
25 tot 75 mln euro
75 tot 125 mln euro
125 mln euro of meer