Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag, 2006-2009

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag, 2006-2009

Persoonskenmerken Perioden Wanbetalers met zorgtoeslag (aantal) Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief) T.o.v. bevolking Nederland (%) Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief) T.o.v. totaal wanbetalers (%)
Herkomst: Totaal 2006 85.390 0,7 44,9
Herkomst: Totaal 2007 118.160 0,9 49,2
Herkomst: Totaal 2008 154.490 1,2 60,2
Herkomst: Totaal 2009 190.670 1,5 59,9
Herkomst: autochtoon 2006 50.440 0,5 42,5
Herkomst: autochtoon 2007 67.630 0,6 48,7
Herkomst: autochtoon 2008 84.970 0,8 58,1
Herkomst: autochtoon 2009 103.140 1,0 57,8
Herkomst: allochtoon 2006 34.950 1,5 48,8
Herkomst: allochtoon 2007 50.530 2,1 49,9
Herkomst: allochtoon 2008 69.520 2,8 63,0
Herkomst: allochtoon 2009 87.530 3,4 62,5
Herkomst: Marokko 2006 4.040 2,0 51,0
Herkomst: Marokko 2007 6.260 3,0 52,2
Herkomst: Marokko 2008 9.210 4,3 68,5
Herkomst: Marokko 2009 11.750 5,3 68,5
Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2006 5.030 5,6 58,5
Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2007 7.030 7,7 57,9
Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2008 9.610 10,1 70,9
Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2009 11.760 11,9 70,3
Herkomst: Suriname 2006 7.460 3,0 52,4
Herkomst: Suriname 2007 10.870 4,4 53,1
Herkomst: Suriname 2008 14.710 5,8 65,2
Herkomst: Suriname 2009 17.900 6,9 64,2
Herkomst: Turkije 2006 3.500 1,4 43,6
Herkomst: Turkije 2007 5.380 2,2 44,6
Herkomst: Turkije 2008 7.780 3,0 58,8
Herkomst: Turkije 2009 9.890 3,7 59,1
Herkomst:niet-westers allochtoon, overig 2006 6.420 1,7 52,6
Herkomst:niet-westers allochtoon, overig 2007 9.170 2,3 52,7
Herkomst:niet-westers allochtoon, overig 2008 12.550 3,0 66,9
Herkomst:niet-westers allochtoon, overig 2009 16.660 3,8 67,1
Herkomst: westerse allochtoon, overige 2006 8.510 0,7 41,2
Herkomst: westerse allochtoon, overige 2007 11.810 1,0 43,5
Herkomst: westerse allochtoon, overige 2008 15.660 1,3 54,2
Herkomst: westerse allochtoon, overige 2009 19.560 1,5 53,2
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2006 85.390 0,7 44,9
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2007 118.160 0,9 49,2
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2008 154.490 1,2 60,2
Leeftijd: 18 jaar of ouder 2009 190.670 1,5 59,9
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2006 45.790 1,3 53,6
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2007 60.190 1,8 55,0
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2008 77.370 2,3 67,3
Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2009 94.610 2,8 66,7
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2006 26.040 0,7 37,9
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2007 37.440 1,0 42,6
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2008 50.490 1,3 53,4
Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2009 62.230 1,7 53,2
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2006 11.140 0,4 35,5
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2007 16.160 0,5 44,9
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2008 22.010 0,7 54,3
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2009 28.190 0,8 54,5
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2006 2.430 0,1 53,3
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 4.380 0,2 63,2
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2008 4.610 0,2 70,7
Leeftijd: 65 jaar of ouder 2009 5.640 0,2 70,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet op 31 december van de jaren 2006-2009 die een zorgtoeslag ontvangen naar de persoonskenmerken herkomstgroepering en leeftijd.
Het aantal wanbetalers per ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.

Gegevens beschikbaar van 2006-2009

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2012:
De cijfers voor 2009 zijn gecorrigeerd en de tabel is stopgezet.
Bij de bepaling van het aantal wanbetalers per ultimo 2009 zijn de leeftijden van de betrokkenen abusievelijk niet berekend per 31 december maar per 30 september van het desbetreffende verslagjaar. Hierdoor is een deel van de mensen bij een verkeerde leeftijdscategorie ingedeeld. Het verschil in het aantal wanbetalers is het grootst bij de laagste leeftijdscategorie (18 tot 20 jaar), omdat de uitstroom naar de naasthogere leeftijdscategorie in dit geval niet wordt gecompenseerd door instroom uit een lagere klasse.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Gegevens over wanbetalers vanaf 2010 zijn te vinden via de link naar de map 'wanbetalers zorgverzekering' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers met zorgtoeslag
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden, 18 jaar
of ouder zijn en een zorgtoeslag ontvangen, worden tot de groep
wanbetalers met zorgtoeslag gerekend.
Wanbetalers met zorgtoeslag (relatief)
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden, 18 jaar
of ouder zijn en een zorgtoeslag ontvangen, worden tot de groep
wanbetalers met zorgtoeslag gerekend.
T.o.v. bevolking Nederland
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers met een zorg-
toeslag ten opzichte van het totale aantal inwoners van Nederland in de
betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden, 18 jaar
of ouder zijn en een zorgtoeslag ontvangen, worden tot de groep
wanbetalers met zorgtoeslag gerekend.
T.o.v. totaal wanbetalers
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers met een zorg-
toeslag ten opzichte van het totale aantal wanbetalers in de betreffende
groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden, 18 jaar
of ouder zijn en een zorgtoeslag ontvangen, worden tot de groep
wanbetalers met zorgtoeslag gerekend.