Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio 2006-2009

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio 2006-2009

Perioden Regio's Wanbetalers zorgverzekering (aantal) Wanbetalers zorgverzekering (relatief) (%)
2006 Nederland 190.210 1,5
2007 Nederland 240.250 1,9
2008 Nederland 256.690 2,0
2009 Nederland 318.480 2,4
2006 Groningen (PV) 8.160 1,8
2007 Groningen (PV) 10.740 2,3
2008 Groningen (PV) 10.630 2,3
2009 Groningen (PV) 12.050 2,8
2006 Friesland (PV) 5.300 1,1
2007 Friesland (PV) 6.910 1,4
2008 Friesland (PV) 8.120 1,7
2009 Friesland (PV) 9.460 1,9
2006 Drenthe (PV) 5.230 1,4
2007 Drenthe (PV) 6.890 1,8
2008 Drenthe (PV) 6.570 1,7
2009 Drenthe (PV) 8.180 2,1
2006 Overijssel (PV) 12.330 1,4
2007 Overijssel (PV) 15.300 1,8
2008 Overijssel (PV) 15.440 1,8
2009 Overijssel (PV) 19.040 2,2
2006 Flevoland (PV) 6.290 2,3
2007 Flevoland (PV) 8.170 2,9
2008 Flevoland (PV) 8.600 3,0
2009 Flevoland (PV) 10.800 3,8
2006 Gelderland (PV) 19.840 1,3
2007 Gelderland (PV) 24.660 1,6
2008 Gelderland (PV) 25.100 1,6
2009 Gelderland (PV) 30.930 2,0
2006 Utrecht (PV) 10.920 1,2
2007 Utrecht (PV) 12.350 1,3
2008 Utrecht (PV) 13.310 1,4
2009 Utrecht (PV) 16.310 1,7
2006 Noord-Holland (PV) 31.820 1,5
2007 Noord-Holland (PV) 39.360 1,9
2008 Noord-Holland (PV) 42.880 2,0
2009 Noord-Holland (PV) 54.570 2,6
2006 Zuid-Holland (PV) 51.920 1,9
2007 Zuid-Holland (PV) 63.160 2,3
2008 Zuid-Holland (PV) 70.060 2,5
2009 Zuid-Holland (PV) 89.450 3,2
2006 Zeeland (PV) 3.440 1,2
2007 Zeeland (PV) 4.750 1,6
2008 Zeeland (PV) 4.830 1,6
2009 Zeeland (PV) 5.810 1,9
2006 Noord-Brabant (PV) 21.760 1,2
2007 Noord-Brabant (PV) 29.370 1,5
2008 Noord-Brabant (PV) 31.470 1,6
2009 Noord-Brabant (PV) 38.360 2,0
2006 Limburg (PV) 13.210 1,5
2007 Limburg (PV) 18.610 2,1
2008 Limburg (PV) 19.700 2,2
2009 Limburg (PV) 23.510 2,7
2006 Amsterdam 12.440 2,1
2007 Amsterdam 17.790 2,9
2008 Amsterdam 20.000 3,2
2009 Amsterdam 25.000 4,0
2006 's-Gravenhage (gemeente) 8.370 2,2
2007 's-Gravenhage (gemeente) 12.050 3,2
2008 's-Gravenhage (gemeente) 14.440 3,8
2009 's-Gravenhage (gemeente) 18.030 4,6
2006 Rotterdam 16.260 3,5
2007 Rotterdam 21.520 4,6
2008 Rotterdam 22.710 4,8
2009 Rotterdam 28.950 6,1
2006 Utrecht (gemeente) 3.370 1,4
2007 Utrecht (gemeente) 4.060 1,7
2008 Utrecht (gemeente) 4.500 1,9
2009 Utrecht (gemeente) 5.690 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet op 31 december van de jaren 2006-2009, naar provincie en 4 grote steden.
Het aantal wanbetalers per ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.

Gegevens beschikbaar van 2006-2009

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2012:
De cijfers voor 2009 zijn gecorrigeerd en de tabel is stopgezet.
Bij de bepaling van het aantal wanbetalers per ultimo 2009 zijn de leeftijden van de betrokkenen abusievelijk niet berekend per 31 december maar per 30 september van het desbetreffende verslagjaar. Hierdoor is een deel van de mensen bij een verkeerde leeftijdscategorie ingedeeld. Het verschil in het aantal wanbetalers is het grootst bij de laagste leeftijdscategorie (18 tot 20 jaar), omdat de uitstroom naar de naasthogere leeftijdscategorie in dit geval niet wordt gecompenseerd door instroom uit een lagere klasse.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Gegevens over wanbetalers vanaf 2010 zijn te vinden via de link naar de map 'wanbetalers zorgverzekering' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers zorgverzekering
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden en 18 jaar
of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
Wanbetalers zorgverzekering (relatief)
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten
opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking
in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden en 18 jaar
of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.