Zorgverzekeringswet; wanbetalers geslacht en leeftijd, 2006-2009

Zorgverzekeringswet; wanbetalers geslacht en leeftijd, 2006-2009

Geslacht Leeftijden Perioden Wanbetalers zorgverzekering (aantal) Wanbetalers zorgverzekering (relatief) (%)
Totaal Mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2006 190.210 1,5
Totaal Mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2007 240.250 1,9
Totaal Mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2008 256.690 2,0
Totaal Mannen en vrouwen 18 jaar of ouder 2009 318.480 2,4
Totaal Mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2006 7.790 2,0
Totaal Mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2007 7.860 2,0
Totaal Mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2008 6.990 1,7
Totaal Mannen en vrouwen 18 of 19 jaar 2009 7.950 1,9
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2006 27.550 2,9
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2007 36.920 3,8
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2008 38.040 3,8
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2009 45.880 4,5
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2006 25.880 2,6
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2007 34.670 3,5
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2008 37.630 3,8
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2009 47.460 4,7
Totaal Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2006 24.260 2,3
Totaal Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2007 30.020 2,9
Totaal Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2008 32.380 3,2
Totaal Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2009 40.540 4,1
Totaal Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2006 24.630 1,9
Totaal Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2007 32.660 2,6
Totaal Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2008 34.400 2,8
Totaal Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2009 41.500 3,5
Totaal Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2006 23.050 1,8
Totaal Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2007 29.790 2,3
Totaal Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2008 32.040 2,5
Totaal Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2009 39.780 3,1
Totaal Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2006 21.090 1,7
Totaal Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2007 25.460 2,0
Totaal Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2008 28.180 2,2
Totaal Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2009 35.740 2,8
Totaal Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2006 15.750 1,4
Totaal Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2007 17.670 1,5
Totaal Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2008 19.850 1,7
Totaal Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2009 25.380 2,2
Totaal Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2006 10.240 0,9
Totaal Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2007 11.490 1,1
Totaal Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2008 12.720 1,2
Totaal Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2009 16.100 1,5
Totaal Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2006 5.420 0,6
Totaal Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2007 6.790 0,7
Totaal Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2008 7.950 0,8
Totaal Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 2009 10.230 1,0
Totaal Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2006 2.540 0,4
Totaal Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2007 3.230 0,4
Totaal Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2008 3.590 0,5
Totaal Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2009 4.440 0,6
Totaal Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2006 1.110 0,2
Totaal Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2007 1.690 0,3
Totaal Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2008 1.630 0,3
Totaal Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2009 1.990 0,3
Totaal Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2006 530 0,1
Totaal Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2007 1.040 0,2
Totaal Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2008 740 0,2
Totaal Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 2009 860 0,2
Totaal Mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2006 380 0,1
Totaal Mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2007 970 0,2
Totaal Mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2008 570 0,1
Totaal Mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2009 660 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet per 31 december van de jaren 2006-2009, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.
Het aantal wanbetalers per ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.

Gegevens beschikbaar van 2006-2009

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2012:
De cijfers voor 2009 zijn gecorrigeerd en de tabel is stopgezet.
Bij de bepaling van het aantal wanbetalers per ultimo 2009 zijn de leeftijden van de betrokkenen abusievelijk niet berekend per 31 december maar per 30 september van het desbetreffende verslagjaar. Hierdoor is een deel van de mensen bij een verkeerde leeftijdscategorie ingedeeld. Het verschil in het aantal wanbetalers is het grootst bij de laagste leeftijdscategorie (18 tot 20 jaar), omdat de uitstroom naar de naasthogere leeftijdscategorie in dit geval niet wordt gecompenseerd door instroom uit een lagere klasse.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Gegevens over wanbetalers vanaf 2010 zijn te vinden via de link naar de map 'wanbetalers zorgverzekering' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers zorgverzekering
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden en 18 jaar
of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
Wanbetalers zorgverzekering (relatief)
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten
opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking
in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de
verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen
die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald
hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de GBA,
op deze datum voorkomen in de registratie van alle verzekerden en 18 jaar
of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.