Caribisch NL, Bonaire; werkende bevolking; economische activiteit 2010

Caribisch NL, Bonaire; werkende bevolking; economische activiteit 2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkende bevolking (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2010 7.137
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2010 591
F Bouwnijverheid 2010 948
G-I Handel, vervoer en horeca 2010 2.199
J Informatie en communicatie 2010 172
K Financiële dienstverlening 2010 202
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 116
M-N Zakelijke dienstverlening 2010 731
O-Q Overheid en zorg 2010 1.661
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2010 428
SBI-code onbekend 2010 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over de werkzame bevolking op Bonaire in 2010. De gegevens zijn uitgesplitst naar economische activiteit.

Gegevens beschikbaar over: 2010

Status van de cijfers:
Cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) wordt om de twee jaar uitgevoerd en in 2012 voor het eerst ook op Saba en Sint-Eustatius. De vragenlijst is vanaf 2012 sterk gewijzigd en er is daarom een nieuwe reeks tabellen gestart met arbeidsmarktgegevens over de drie Caribische eilanden. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkende bevolking
Alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of
alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer
hebben gewerkt tegen betaling.