Caribisch Nederland, Bonaire: werkende bevolking; kenmerken 2010

Caribisch Nederland, Bonaire: werkende bevolking; kenmerken 2010

Geslacht Kenmerken Perioden Werkende bevolking (aantal)
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 2010 7.137
Totaal Mannen en vrouwen Werkgever/kleine zelfstandige 2010 779
Totaal Mannen en vrouwen Werknemer 2010 6.279
Totaal Mannen en vrouwen Vaste dienst 2010 4.131
Totaal Mannen en vrouwen Tijdelijke dienst 2010 666
Totaal Mannen en vrouwen Losse dienst/losse jobs 2010 526
Totaal Mannen en vrouwen Contract 2010 956
Totaal Mannen en vrouwen Overig werknemer/zelfstandige 2010 78
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 0-500 Naf 2010 145
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 501-1000 Naf 2010 628
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 1001-1500 Naf 2010 998
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 1501-2000 Naf 2010 1.408
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 2001-2500 Naf 2010 1.152
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 2501-3000 Naf 2010 815
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 3001-5000 Naf 2010 1.265
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen 5001 Naf en meer 2010 498
Totaal Mannen en vrouwen Bruto maandinkomen onbekend 2010 228
Mannen Totaal 2010 3.910
Mannen Werkgever/kleine zelfstandige 2010 518
Mannen Werknemer 2010 3.350
Mannen Vaste dienst 2010 2.255
Mannen Tijdelijke dienst 2010 316
Mannen Losse dienst/losse jobs 2010 296
Mannen Contract 2010 483
Mannen Overig werknemer/zelfstandige 2010 42
Mannen Bruto maandinkomen 0-500 Naf 2010 27
Mannen Bruto maandinkomen 501-1000 Naf 2010 162
Mannen Bruto maandinkomen 1001-1500 Naf 2010 521
Mannen Bruto maandinkomen 1501-2000 Naf 2010 789
Mannen Bruto maandinkomen 2001-2500 Naf 2010 710
Mannen Bruto maandinkomen 2501-3000 Naf 2010 566
Mannen Bruto maandinkomen 3001-5000 Naf 2010 725
Mannen Bruto maandinkomen 5001 Naf en meer 2010 344
Mannen Bruto maandinkomen onbekend 2010 67
Vrouwen Totaal 2010 3.227
Vrouwen Werkgever/kleine zelfstandige 2010 261
Vrouwen Werknemer 2010 2.929
Vrouwen Vaste dienst 2010 1.876
Vrouwen Tijdelijke dienst 2010 350
Vrouwen Losse dienst/losse jobs 2010 230
Vrouwen Contract 2010 473
Vrouwen Overig werknemer/zelfstandige 2010 37
Vrouwen Bruto maandinkomen 0-500 Naf 2010 119
Vrouwen Bruto maandinkomen 501-1000 Naf 2010 466
Vrouwen Bruto maandinkomen 1001-1500 Naf 2010 477
Vrouwen Bruto maandinkomen 1501-2000 Naf 2010 619
Vrouwen Bruto maandinkomen 2001-2500 Naf 2010 442
Vrouwen Bruto maandinkomen 2501-3000 Naf 2010 250
Vrouwen Bruto maandinkomen 3001-5000 Naf 2010 540
Vrouwen Bruto maandinkomen 5001 Naf en meer 2010 153
Vrouwen Bruto maandinkomen onbekend 2010 161
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over de werkzame bevolking op Bonaire in 2010. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en de positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar over: 2010

Status van de cijfers:
Cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Veranderen in:
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) wordt om de twee jaar uitgevoerd en in 2012 voor het eerst ook op Saba en Sint-Eustatius. De vragenlijst is vanaf 2012 sterk gewijzigd en er is daarom een nieuwe reeks tabellen gestart met arbeidsmarktgegevens over de drie Caribische eilanden. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkende bevolking
Alle personen van 15 jaar en ouder met een baan of een eigen bedrijf of
alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer
hebben gewerkt tegen betaling.