Caribisch Nederland, Bonaire; beroepsbevolking, kenmerken 2010

Caribisch Nederland, Bonaire; beroepsbevolking, kenmerken 2010

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Totale bevolking (15 jaar of ouder) (aantal) Beroepsbevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkende bevolking (aantal) Beroepsbevolking Werkzoekende bevolking (aantal) Economisch niet-actieve bevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%) Werkloosheidspercentage (%)
Totaal Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2010 10.716 7.643 7.137 506 3.073 71,3 66,6 6,6
Totaal Mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2010 1.675 838 731 108 837 50,0 43,6 12,8
Totaal Mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2010 3.893 3.603 3.376 226 290 92,5 86,7 6,3
Totaal Mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2010 3.851 3.018 2.857 162 833 78,4 74,2 5,4
Totaal Mannen en vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 1.297 184 173 . 1.113 14,2 13,3 .
Totaal Mannen en vrouwen Geboren op Bonaire 2010 4.809 3.185 2.969 216 1.624 66,2 61,7 6,8
Totaal Mannen en vrouwen Geboren op ander eiland Ned. Antillen 2010 2.225 1.523 1.413 110 702 68,5 63,5 7,2
Totaal Mannen en vrouwen Geboren in Nederland 2010 878 607 550 57 272 69,1 62,6 9,4
Totaal Mannen en vrouwen Geboren in overige landen 2010 2.803 2.327 2.205 123 476 83,0 78,7 5,3
Mannen Totaal persoonskenmerken 2010 5.447 4.184 3.910 274 1.263 76,8 71,8 6,5
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2010 851 500 448 52 351 58,8 52,7 10,3
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2010 2.050 1.935 1.830 104 115 94,4 89,3 5,4
Mannen Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2010 1.942 1.632 1.517 115 310 84,0 78,1 7,1
Mannen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 604 117 114 . 487 19,3 18,9 .
Mannen Geboren op Bonaire 2010 2.254 1.622 1.495 127 632 72,0 66,3 7,8
Mannen Geboren op ander eiland Ned. Antillen 2010 1.165 864 809 55 301 74,2 69,5 6,3
Mannen Geboren in Nederland 2010 497 329 289 40 167 66,3 58,3 12,1
Mannen Geboren in overige landen 2010 1.531 1.368 1.316 52 163 89,3 86,0 3,8
Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2010 5.269 3.459 3.227 233 1.810 65,7 61,2 6,7
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2010 824 338 282 56 486 41,0 34,3 16,5
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2010 1.843 1.668 1.546 122 175 90,5 83,9 7,3
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 65 jaar 2010 1.909 1.386 1.340 46 523 72,6 70,2 3,3
Vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 693 67 58 . 626 9,6 8,4 .
Vrouwen Geboren op Bonaire 2010 2.556 1.564 1.474 89 992 61,2 57,7 5,7
Vrouwen Geboren op ander eiland Ned. Antillen 2010 1.060 659 604 56 401 62,2 56,9 8,4
Vrouwen Geboren in Nederland 2010 382 277 260 . 105 72,6 68,2 .
Vrouwen Geboren in overige landen 2010 1.272 959 888 71 313 75,4 69,9 7,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over de arbeidspositie van personen van 15 jaar of ouder op Bonaire in 2010.
De gegevens over de werkende, werkzoekende en economisch niet-actieve bevolking zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en geboorteland.

Gegevens beschikbaar over: 2010

Status van de cijfers:
Cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Het Arbeidskrachten Onderzoek (AKO) wordt om de twee jaar uitgevoerd en in 2012 voor het eerst ook op Saba en Sint-Eustatius. De vragenlijst is vanaf 2012 sterk gewijzigd en er is daarom een nieuwe reeks tabellen gestart met arbeidsmarktgegevens over de drie Caribische eilanden. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking (15 jaar of ouder)
Beroepsbevolking
De werkenden en de werkzoekenden tezamen, ook wel de economisch actieve
bevolking genoemd.
Beroepsbevolking
De werkenden en de werkzoekenden tezamen, ook wel de economisch actieve
bevolking genoemd.
Werkende bevolking
Alle personen van 15 jaar of ouder met een baan of een eigen bedrijf of
alle personen die in de week voorafgaand aan het onderzoek 4 uur of meer
hebben gewerkt tegen betaling.
Werkzoekende bevolking
Alle personen van 15 jaar of ouder die tijdens het onderzoek zonder werk
zijn, de maand voorafgaand aan het onderzoek actief naar werk hebben
gezocht en binnen 2 weken kunnen beginnen te werken mocht een baan
beschikbaar zijn.
Economisch niet-actieve bevolking
Alle personen van 15 jaar of ouder die noch werken, noch op zoek zijn
naar werk.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de beroepsbevolking in de bevolking (15 jaar of ouder).
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkende bevolking in de bevolking (15 jaar of ouder).
Werkloosheidspercentage
Het aandeel van de werkzoekende bevolking in de beroepsbevolking (15 jaar
of ouder).