Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012. Zie paragraaf 3.

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Structuur van de arbeidskostenTotaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskostenDirect loon (%) Structuur van de arbeidskostenBijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskostenLoon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskostenLoon in natura (%)
A-U Alle economische activiteiten 100,0 56,3 10,3 8,7 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens