Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008


Deze tabel bevat cijfers over de omvang van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid, onderverdeeld naar bedrijfsgrootte. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012. Zie paragraaf 3.

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Totaal arbeidskostenTotaal werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten1 tot 10 werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten10 tot 100 werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten100 tot 500 werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten500 en meer werknemers (mld euro)
A-U Alle economische activiteiten 305,4 34,1 72,8 60,9 137,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens