Zee- en kustvisserij; hoeveelheden, waarde, vlootgegevens, vanaf 1930-2010


Deze tabel bevat gegevens over de visserij vanaf 1930.

Het gaat daarbij om gegevens over:
- Door schepen onder Nederlandse vlag varende hoeveelheden gevangen vis.
- Waarde en hoeveelheden van in Nederlandse havens aangevoerde belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren.
- De geregistreerde en de actieve Nederlandse visserijvloot.

Aan de betrouwbaarheid van de gegevens tussen 1940 en 1945 wordt getwijfeld. Daarom zijn deze gegevens niet beschikbaar in deze tabel.
Over de periode 1981 tot en met 1993 zijn geen (betrouwbare) aanvoergegevens beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1930 tot en met 2010.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt niet meer aangevuld in verband met een herziening van de visserijtabellen en zal te zijner tijd door een andere tabel worden vervangen.

Zee- en kustvisserij; hoeveelheden, waarde, vlootgegevens, vanaf 1930-2010

Perioden Visserijvloot; schepenGeregistreerde schepen (aantal) Visserijvloot; schepenActieve schepen (aantal) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtBlauwe wijting (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtGarnalen (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtHaring (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtHorsmakreel (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtKabeljauw (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtMakreel (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtMosselen (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtOesters (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtSchol (1 000 kg) Aangevoerde visHoeveelheid in dood gewichtTong (1 000 kg) Aangevoerde visWaardeGarnalen (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeHaring (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeKabeljauw (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeMakreel (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeMosselen (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeOesters (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeSchol (1 000 euro) Aangevoerde visWaardeTong (1 000 euro) Hoeveelheid gevangen visBlauwe wijting (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visGarnalen (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visHaring (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visHorsmakreel (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visKabeljauw (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visMakreel (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visMosselen (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visOesters (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visSchol (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen visTong (1 000 kg)
1930 4.867 . . 7.360 90.755 . 10.040 2.724 41.115 2.424 11.523 1.252 527 6.966 959 260 536 1.034 1.305 1.294 . . . . . . . . . .
1950 2.874 . . 3.332 112.343 . 4.075 6.633 26.932 1.536 11.863 4.963 1.153 13.797 1.012 809 668 1.640 2.259 2.797 . . 113.323 235 4.232 6.828 31.944 1.537 11.896 4.960
1960 2.636 . . 4.295 108.707 . 7.200 25.045 67.535 2.717 13.242 8.063 4.515 20.591 2.488 2.618 3.519 3.052 3.612 10.402 . . 128.018 53 8.302 29.642 77.626 2.718 15.213 9.274
1970 1.294 . . 7.133 45.441 . 19.174 6.040 74.750 824 41.011 14.544 7.532 21.469 8.262 1.562 9.159 2.876 14.483 43.702 . . 58.391 190 25.262 6.784 85.963 824 46.094 16.260
1980 951 639 . 4.910 2.655 . 39.583 88.411 67.553 685 35.385 5.871 7.182 2.629 36.657 30.054 24.318 5.009 31.484 41.632 368 5.620 2.799 25.488 45.448 91.934 76.972 685 40.044 12.695
1990 1.113 628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.523 5.501 82.783 98.425 8.441 31.909 98.845 . 78.204 18.202
2000 1.101 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.145 11.496 75.221 65.994 6.000 32.403 66.800 2.092 35.079 15.343
2008 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.781 15.375 56.709 62.966 1.939 20.395 36.082 1.875 20.757 9.459
2009 838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.758 19.416 56.934 61.538 2.689 23.419 45.618 2.011 23.476 9.606
2010 849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.966 18.939 55.782 79.220 2.731 24.906 . . 28.291 8.773
Bron: CBS, Min. v. Landb., LEI, Prod.schap Vis
Verklaring van tekens