Zee- en kustvisserij; hoeveelheden, waarde, vlootgegevens, vanaf 1930-2010

Zee- en kustvisserij; hoeveelheden, waarde, vlootgegevens, vanaf 1930-2010

Perioden Visserijvloot; schepen Geregistreerde schepen (aantal) Visserijvloot; schepen Actieve schepen (aantal) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Blauwe wijting (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Garnalen (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Haring (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Horsmakreel (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Kabeljauw (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Makreel (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Mosselen (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Oesters (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Schol (1 000 kg) Aangevoerde vis Hoeveelheid in dood gewicht Tong (1 000 kg) Aangevoerde vis Waarde Garnalen (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Haring (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Kabeljauw (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Makreel (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Mosselen (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Oesters (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Schol (1 000 euro) Aangevoerde vis Waarde Tong (1 000 euro) Hoeveelheid gevangen vis Blauwe wijting (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Garnalen (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Haring (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Horsmakreel (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Kabeljauw (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Makreel (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Mosselen (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Oesters (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Schol (1 000 kg) Hoeveelheid gevangen vis Tong (1 000 kg)
1930 4.867 . . 7.360 90.755 . 10.040 2.724 41.115 2.424 11.523 1.252 527 6.966 959 260 536 1.034 1.305 1.294 . . . . . . . . . .
1950 2.874 . . 3.332 112.343 . 4.075 6.633 26.932 1.536 11.863 4.963 1.153 13.797 1.012 809 668 1.640 2.259 2.797 . . 113.323 235 4.232 6.828 31.944 1.537 11.896 4.960
1960 2.636 . . 4.295 108.707 . 7.200 25.045 67.535 2.717 13.242 8.063 4.515 20.591 2.488 2.618 3.519 3.052 3.612 10.402 . . 128.018 53 8.302 29.642 77.626 2.718 15.213 9.274
1970 1.294 . . 7.133 45.441 . 19.174 6.040 74.750 824 41.011 14.544 7.532 21.469 8.262 1.562 9.159 2.876 14.483 43.702 . . 58.391 190 25.262 6.784 85.963 824 46.094 16.260
1980 951 639 . 4.910 2.655 . 39.583 88.411 67.553 685 35.385 5.871 7.182 2.629 36.657 30.054 24.318 5.009 31.484 41.632 368 5.620 2.799 25.488 45.448 91.934 76.972 685 40.044 12.695
1990 1.113 628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.523 5.501 82.783 98.425 8.441 31.909 98.845 . 78.204 18.202
2000 1.101 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.145 11.496 75.221 65.994 6.000 32.403 66.800 2.092 35.079 15.343
2008 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.781 15.375 56.709 62.966 1.939 20.395 36.082 1.875 20.757 9.459
2009 838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.758 19.416 56.934 61.538 2.689 23.419 45.618 2.011 23.476 9.606
2010 849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.966 18.939 55.782 79.220 2.731 24.906 . . 28.291 8.773
Bron: CBS, Min. v. Landb., LEI, Prod.schap Vis
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de visserij vanaf 1930.

Het gaat daarbij om gegevens over:
- Door schepen onder Nederlandse vlag varende hoeveelheden gevangen vis.
- Waarde en hoeveelheden van in Nederlandse havens aangevoerde belangrijkste soorten vis, schaal- en schelpdieren.
- De geregistreerde en de actieve Nederlandse visserijvloot.

Aan de betrouwbaarheid van de gegevens tussen 1940 en 1945 wordt getwijfeld. Daarom zijn deze gegevens niet beschikbaar in deze tabel.
Over de periode 1981 tot en met 1993 zijn geen (betrouwbare) aanvoergegevens beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1930 tot en met 2010.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt niet meer aangevuld in verband met een herziening van de visserijtabellen en zal te zijner tijd door een andere tabel worden vervangen.

Toelichting onderwerpen

Visserijvloot; schepen
Onder Nederlandse vlag varende vloot van de zee-, kust- en IJsselmeervisserij (per 31 december).
_
De vloot bestaat vanaf 1930 onder meer uit: stoomvaartuigen, motorvaartuigen en zeilvaartuigen.
Geregistreerde schepen
Schepen ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen
_
Tot 1964 waren er loggers (van rederijen) continu in bedrijf.
De sterke daling in 1964 en later valt toe te schrijven aan het nog steeds voortgaande uit de vaart nemen in de groep motortrawlers en -loggers en slopen van drijfnetloggers. Ook het aantal zeilvaartuigen neemt sterk af.
_
Vanaf 1987: onder Nederlandse vlag varende vloot van de
zeevisserij en de kustvisserij (per 31 december), totaal van het aantal
kotters, trawlers, mosselschepen, kokkelschepen en schepen voor
oestervisserij.
Actieve schepen
De actieve schepen zijn die schepen die én actief zijn én zijn ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen
Aangevoerde vis
Het gaat om door vissersschepen in Nederlandse havens aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren. De visserschepen kunnen zowel onder Nederlandse- als buitenlandse vlag varen.
_
Na de opheffing van de veilplicht in december 1971 waren de vissers niet meer verplicht hun gevangen vis via afslagen te verkopen. Aanvankelijk had dit voor de registratie t.b.v. de statistiek weinig gevolgen. Toen de E.G. echter in 1977 overging tot quotering van een aantal vissoorten, veranderde dit beeld.
De haringvangst werd in 1978 in de Noordzee verboden. De hektrawlers schakelden in die periode over op de vangst van makreel en horsmakreel. Net als blauwe wijting werden deze soorten vanaf deze periode veelal door diepvrieshektrawlers in Nederland aangeland.
Hoeveelheid in dood gewicht
Aanvoerhoeveelheid van vis, schaal- en schelpdieren in dood gewicht.
Dood gewicht is door vochtverlies een fractie minder dan levend gewicht, de toestand waarin de vis werd gevangen. De grote van de fractie is per vissoort verschillend.
Blauwe wijting
Garnalen
Haring
Verse haring, gezouten haring (maatjes haring, volle haring, ijle haring, steur haring), jonge haring en diepgevroren haring.
_
Als gevolg van het verbod op de haringvangst in de Noordzee in 1978 en de overschakeling op de vangst met grotere diepvrieshektrawlers in de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt haring ook als diepgevroren vis
aangevoerd.
Horsmakreel
Kabeljauw
Makreel
Mosselen
Oesters
Schol
Tong
Waarde
De waarde is uitgedrukt in euro exclusief BTW.
Garnalen
Haring
Verse haring, gezouten haring (maatjes haring, volle haring, ijle haring, steur haring), jonge haring en diepgevroren haring.
_
Als gevolg van het verbod op de haringvangst in de Noordzee in 1978 en de overschakeling op de vangst met grotere diepvrieshektrawlers in de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt haring ook als diepgevroren vis aangevoerd.
Kabeljauw
Makreel
Mosselen
Oesters
Schol
Tong
Hoeveelheid gevangen vis
Het gaat hier om vangsten van vis schaal- en schelpdieren van onder Nederlandse vlag varende schepen in Nederlandse en buitenlandse wateren.
_
Na de opheffing van de veilplicht in december 1971 waren de vissers niet meer verplicht hun gevangen vis via afslagen te verkopen. Aanvankelijk had dit voor de registratie t.b.v. de statistiek weinig gevolgen. Toen de E.G. echter in 1977 overging tot quotering van een aantal vissoorten, veranderde dit beeld.
_
De haringvangst werd in 1978 in de Noordzee verboden. De hektrawlers schakelden in die periode over op de vangst van makreel en horsmakreel. Net als blauwe wijting werden deze soorten vanaf deze periode veelal door diepvrieshektrawlers in Nederland aangeland.
Blauwe wijting
Garnalen
Haring
Verse haring, gezouten haring (maatjes haring, volle haring, ijle haring, steur haring), jonge haring en diepgevroren haring.
_
Als gevolg van het verbod op de haringvangst in de Noordzee in 1978 en de overschakeling op de vangst met grotere diepvrieshektrawlers in de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt haring ook als diepgevroren vis
aangevoerd.
Horsmakreel
Kabeljauw
Makreel
Mosselen
Oesters
Schol
Tong