Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013


Deze tabel gaat over de contacten van Nederlandse bevolking met zorgverleners, over ziekenhuisopnamen en over medicijngebruik.
Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:
- contacten met huisarts
- contacten met specialist
- contacten met tandarts
- contacten met fysiotherapeut/oefentherapeut
- contacten met alternatieve genezer
- ziekenhuisopnamen, met en zonder overnachting
- medicijngebruik, zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar diverse persoonskenmerken. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Contact met huisartsContact in afgelopen 12 maanden% Personen met minimaal 1 contact (%) Contact met huisartsTevredenheid met de huisarts (Gemiddelde) Contact met specialistInitiatief tot contact met specialistOproep van specialist (%) Contact met tandartsSoort behandelingWortelkanaalbehandeling (%) Contact met tandartsTevredenheid met de tandarts (Gemiddelde) Contact met fysio- en oefentherapeut% Personen met minimaal 1 contact (%) Opname met overnachting(en)Opname naar verblijfsduur8 tot 15 nachten (%) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maandenOpname met overnachting(en)Aantal opnamen per 100 personen (aantal) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maandenOpname met overnachting(en)Aantal opnamen per 100 patiënten (aantal)
Totaal Percentages/aantallen 2013 71,5 7,8 10,7 2,1 7,9 22,0 10,2 9,1 133,8
Mannen Percentages/aantallen 2013 66,6 7,8 13,8 1,9 7,9 18,8 10,2 9,0 137,7
Vrouwen Percentages/aantallen 2013 76,4 7,8 8,2 2,3 7,9 25,2 10,1 9,1 130,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 75,9 7,7 . . 8,0 8,6 11,3 10,1 120,3
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 59,6 7,9 . 0,4 8,1 6,6 . 1,9 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 57,5 7,9 . 0,0 8,0 14,3 . 2,6 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 69,6 7,6 . 0,7 7,7 19,9 . 4,0 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 70,2 7,5 8,2 1,9 7,7 18,9 2,9 4,7 119,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 72,0 7,7 10,6 3,7 7,8 22,5 8,4 6,3 127,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 69,4 7,7 12,4 2,2 7,9 25,4 5,2 6,7 134,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 72,1 7,8 7,3 3,2 7,9 29,0 12,3 8,9 131,4
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 75,8 7,8 15,1 2,7 7,9 26,7 12,1 13,1 142,8
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 79,2 8,0 8,2 2,6 8,0 28,6 11,8 19,2 143,0
Leeftijd: 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 83,5 8,1 15,2 1,1 8,0 29,7 15,0 23,1 133,6
Onderwijsniveau: basisonderwijs Percentages/aantallen 2013 79,5 7,9 11,6 2,7 7,7 27,0 10,7 17,7 131,6
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Percentages/aantallen 2013 77,4 7,9 10,9 4,3 7,8 26,6 11,2 17,9 153,0
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Percentages/aantallen 2013 73,4 7,8 12,8 2,7 7,9 25,2 9,9 9,8 133,6
Onderwijsniveau: hbo Percentages/aantallen 2013 72,9 7,7 7,7 1,7 7,9 26,4 12,3 7,0 123,1
Onderwijsniveau: wo Percentages/aantallen 2013 69,5 7,7 . 2,7 7,9 24,1 13,3 5,8 121,3
Onderwijsniveau: onbekend Percentages/aantallen 2013 66,3 7,6 . 2,0 7,9 24,1 . 11,8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens