Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013

Medische contacten, ziekenhuisopname, medicijnen; pers.kenmerken, 2010-2013

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Contact met huisarts Contact in afgelopen 12 maanden % Personen met minimaal 1 contact (%) Contact met huisarts Tevredenheid met de huisarts (Gemiddelde) Contact met specialist Initiatief tot contact met specialist Oproep van specialist (%) Contact met tandarts Soort behandeling Wortelkanaalbehandeling (%) Contact met tandarts Tevredenheid met de tandarts (Gemiddelde) Contact met fysio- en oefentherapeut % Personen met minimaal 1 contact (%) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maanden Opname met overnachting(en) Opname naar verblijfsduur 8 tot 15 nachten (%) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maanden Opname met overnachting(en) Aantal opnamen per 100 personen (aantal) Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maanden Opname met overnachting(en) Aantal opnamen per 100 patiënten (aantal)
Totaal Percentages/aantallen 2013 71,5 7,8 10,7 2,1 7,9 22,0 10,2 9,1 133,8
Mannen Percentages/aantallen 2013 66,6 7,8 13,8 1,9 7,9 18,8 10,2 9,0 137,7
Vrouwen Percentages/aantallen 2013 76,4 7,8 8,2 2,3 7,9 25,2 10,1 9,1 130,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 75,9 7,7 . . 8,0 8,6 11,3 10,1 120,3
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 59,6 7,9 . 0,4 8,1 6,6 . 1,9 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 57,5 7,9 . 0,0 8,0 14,3 . 2,6 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 69,6 7,6 . 0,7 7,7 19,9 . 4,0 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 70,2 7,5 8,2 1,9 7,7 18,9 2,9 4,7 119,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 72,0 7,7 10,6 3,7 7,8 22,5 8,4 6,3 127,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 69,4 7,7 12,4 2,2 7,9 25,4 5,2 6,7 134,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 72,1 7,8 7,3 3,2 7,9 29,0 12,3 8,9 131,4
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 75,8 7,8 15,1 2,7 7,9 26,7 12,1 13,1 142,8
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 79,2 8,0 8,2 2,6 8,0 28,6 11,8 19,2 143,0
Leeftijd: 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 83,5 8,1 15,2 1,1 8,0 29,7 15,0 23,1 133,6
Onderwijsniveau: basisonderwijs Percentages/aantallen 2013 79,5 7,9 11,6 2,7 7,7 27,0 10,7 17,7 131,6
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Percentages/aantallen 2013 77,4 7,9 10,9 4,3 7,8 26,6 11,2 17,9 153,0
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Percentages/aantallen 2013 73,4 7,8 12,8 2,7 7,9 25,2 9,9 9,8 133,6
Onderwijsniveau: hbo Percentages/aantallen 2013 72,9 7,7 7,7 1,7 7,9 26,4 12,3 7,0 123,1
Onderwijsniveau: wo Percentages/aantallen 2013 69,5 7,7 . 2,7 7,9 24,1 13,3 5,8 121,3
Onderwijsniveau: onbekend Percentages/aantallen 2013 66,3 7,6 . 2,0 7,9 24,1 . 11,8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de contacten van Nederlandse bevolking met zorgverleners, over ziekenhuisopnamen en over medicijngebruik.
Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten:
- contacten met huisarts
- contacten met specialist
- contacten met tandarts
- contacten met fysiotherapeut/oefentherapeut
- contacten met alternatieve genezer
- ziekenhuisopnamen, met en zonder overnachting
- medicijngebruik, zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar diverse persoonskenmerken. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Contact met huisarts
Contacten met de huisarts zijn:
- bezoeken op het spreekuur,
- visites van de huisarts,
- telefonische consulten,
- of andere contacten
Contacten met een vervangende huisarts of met de huisartsenpost tellen
hierbij ook mee. Contacten met de praktijkondersteuner en de
praktijkverpleegkundige tellen niet mee.
Contact in afgelopen 12 maanden
Contacten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
% Personen met minimaal 1 contact
Het percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12
maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact heeft gehad.
Tevredenheid met de huisarts
Het gemiddelde rapportcijfer voor de huisartsenpraktijk. Aan de respondenten werd gevraagd: Als u (uw huisartsenpraktijk/de huisartsenpraktijk van uw kind) een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven?
De vraag werd alleen gesteld aan respondenten die hebben aangegeven dat ze afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de huisarts.
Contact met specialist
Contacten met de specialist in Nederland:
- op de polikliniek,
- op een afdeling in het ziekenhuis,
- op de spoedeisende hulp,
- in een praktijk buiten het ziekenhuis of
- in een privékliniek.
---
Contacten tijdens een ziekenhuis- of dagopname en contacten met de
psychiater tellen niet mee.
Initiatief tot contact met specialist
Het initiatief tot contact met de specialist:
- op eigen verzoek of initiatief,
- doorverwezen op initiatief van de huisarts,
- opgeroepen door specialist of
- anders.
Oproep van specialist
Contact met tandarts
Bezoeken aan de tandarts in Nederland.
Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg tellen niet
mee.
Soort behandeling
De verdeling naar de soort tandartsbehandeling.
Wortelkanaalbehandeling
Tevredenheid met de tandarts
Het gemiddelde rapportcijfer voor de tandarts. Aan de respondenten werd gevraagd:
Als u (uw tandarts/de tandarts van uw kind) een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor heel erg slecht en 10 voor uitstekend, welk cijfer zou u dan geven?
De vraag werd alleen gesteld aan respondenten die hebben aangegeven dat ze afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de tandarts.
Contact met fysio- en oefentherapeut
Cijfers over fysiotherapie en oefentherapie. Fysiotherapie en
oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.
% Personen met minimaal 1 contact
Het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de periode
van 12 maanden voor de enquêtedatum contact heeft gehad.
Ziekenhuisopname in afgelopen 12 maanden
Ziekenhuisopnamen in Nederland worden ingedeeld in:
- dagopname (zonder overnachting)
- opname met minimaal één overnachting
---
Opnamen in psychiatrische ziekenhuizen worden hierbij niet meegeteld.
Ziekenhuisopnamen in verband met de bevalling of geboorte worden
uitgesloten.
Doordat deze beide soorten ziekenhuisopnamen niet worden meegenomen,
kunnen de hier gepresenteerde cijfers over ziekenhuisopnamen afwijken van
cijfers die zijn gebaseerd op registraties over ziekenhuisopnamen. Verder
richt de Gezondheidsenquête zich niet op mensen in institutionele
huishoudens en ook hierdoor kunnen de cijfers afwijken van cijfers uit
registraties.
Opname met overnachting(en)
Opnamen in een ziekenhuis of kliniek voor minimaal één nacht.
Opname naar verblijfsduur
Percentage uitgesplitst naar aantal nachten verbleven in het ziekenhuis.
8 tot 15 nachten
Aantal opnamen per 100 personen
Het aantal opnamen met minimaal 1 overnachting in het ziekenhuis per 100
personen in de bevolking in de periode van 12 maanden vóór de
enquêtedatum.
Aantal opnamen per 100 patiënten
Het aantal opnamen met minimaal 1 overnachting in het ziekenhuis per 100
personen met minstens 1 opname in het ziekenhuis voor minimaal 1 nacht in
de periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum.