Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Type cliënt Type delict Perioden Cliënten van Slachtofferhulp Nederland (aantal) Cliënten van SHN per 100 000 inwoners (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Alle delicten 2019 180.490 1.038
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Alle delicten 2020* 174.390 999
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Geweldsdelicten 2019 63.120 363
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Geweldsdelicten 2020* 60.340 346
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Zedendelicten 2019 7.230 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Zedendelicten 2020* 6.450 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Verkeersongevallen 2019 27.050 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Verkeersongevallen 2020* 24.290 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Vermogensdelicten 2019 70.500 406
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Vermogensdelicten 2020* 69.420 398
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Overige delicten 2019 12.590 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Overige delicten 2020* 13.900 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Alle delicten 2019 169.650 976
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Alle delicten 2020* 159.600 914
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Geweldsdelicten 2019 61.070 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Geweldsdelicten 2020* 58.210 333
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Zedendelicten 2019 6.620 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Zedendelicten 2020* 5.900 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Verkeersongevallen 2019 23.150 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Verkeersongevallen 2020* 19.880 114
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Vermogensdelicten 2019 70.050 403
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Vermogensdelicten 2020* 68.970 395
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Overige delicten 2019 8.760 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Overige delicten 2020* 6.640 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Alle delicten 2019 7.460 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Alle delicten 2020* 12.800 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Geweldsdelicten 2019 1.490 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Geweldsdelicten 2020* 1.730 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Zedendelicten 2019 500 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Zedendelicten 2020* 550 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Verkeersongevallen 2019 2.710 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Verkeersongevallen 2020* 3.600 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Vermogensdelicten 2019 250 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Vermogensdelicten 2020* 440 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Overige delicten 2019 2.510 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Overige delicten 2020* 6.470 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Alle delicten 2019 3.390 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Alle delicten 2020* 2.000 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Geweldsdelicten 2019 560 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Geweldsdelicten 2020* 400 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Zedendelicten 2019 120 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Zedendelicten 2020* 0 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Verkeersongevallen 2019 1.200 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Verkeersongevallen 2020* 800 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Vermogensdelicten 2019 190 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Vermogensdelicten 2020* 0 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Overige delicten 2019 1.320 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Overige delicten 2020* 790 5
Bron: © CBS, Slachtofferhulp Nederland
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van personen die zijn aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland en die bekend zijn in de sociaal statistische bestanden van het CBS.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.

De tabel bevat ook relatieve cijfers. Dat wil zeggen dat het aantal personen dat in contact geweest is met Slachtofferhulp, wordt weergegeven per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep. Naast slachtoffers van delicten en ongevallen kunnen ook getuigen, betrokkenen, veroorzakers of nabestaanden cliënt zijn van Slachtofferhulp Nederland.

Door een wijziging bij Slachtofferhulp Nederland in de toekenning van type cliënt is er een trendbreuk tussen 2016 en 2017 ontstaan.
Daarnaast heeft er een uitfasering van het ontvangen van de dagrapporten bij verkeersongevallen plaatsgevonden die Slachtofferhulp Nederland kreeg. Dit heeft er voornamelijk toe geleid dat er in 2018 substantieel minder cliënten met de slachtoffertypering ‘betrokkene’ zijn.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 17 december 2021:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november 2022 verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Cliënten van Slachtofferhulp Nederland
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éenmaal meegeteld, bij het eerste delict.
Cliënten van SHN per 100 000 inwoners
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éenmaal meegeteld, bij het eerste delict.