Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Type cliënt Type delict Perioden Cliënten van Slachtofferhulp Nederland (aantal) Cliënten van SHN per 100 000 inwoners (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Alle delicten 2018 171.650 995
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Alle delicten 2019 180.490 1.038
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Geweldsdelicten 2018 62.550 362
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Geweldsdelicten 2019 63.120 363
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Zedendelicten 2018 7.030 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Zedendelicten 2019 7.230 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Verkeersongevallen 2018 26.250 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Verkeersongevallen 2019 27.050 156
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Vermogensdelicten 2018 65.950 382
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Vermogensdelicten 2019 70.500 406
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Overige delicten 2018 9.880 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Overige delicten 2019 12.590 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Alle delicten 2018 164.160 951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Alle delicten 2019 169.650 976
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Geweldsdelicten 2018 60.930 353
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Geweldsdelicten 2019 61.070 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Zedendelicten 2018 6.590 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Zedendelicten 2019 6.620 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Verkeersongevallen 2018 23.130 134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Verkeersongevallen 2019 23.150 133
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Vermogensdelicten 2018 65.640 380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Vermogensdelicten 2019 70.050 403
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Overige delicten 2018 7.860 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Overige delicten 2019 8.760 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Alle delicten 2018 5.260 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Alle delicten 2019 7.460 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Geweldsdelicten 2018 1.110 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Geweldsdelicten 2019 1.490 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Zedendelicten 2018 400 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Zedendelicten 2019 500 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Verkeersongevallen 2018 2.200 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Verkeersongevallen 2019 2.710 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Vermogensdelicten 2018 130 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Vermogensdelicten 2019 250 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Overige delicten 2018 1.430 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Overige delicten 2019 2.510 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Alle delicten 2018 2.240 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Alle delicten 2019 3.390 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Geweldsdelicten 2018 510 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Geweldsdelicten 2019 560 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Zedendelicten 2018 40 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Zedendelicten 2019 120 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Verkeersongevallen 2018 910 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Verkeersongevallen 2019 1.200 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Vermogensdelicten 2018 180 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Vermogensdelicten 2019 190 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Overige delicten 2018 590 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Overige delicten 2019 1.320 8
Bron: © CBS, Slachtofferhulp Nederland
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van personen die met Slachtofferhulp Nederland in contact zijn geweest.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.

De tabel bevat ook relatieve cijfers. Dat wil zeggen dat het aantal personen dat in contact geweest is met Slachtofferhulp, wordt weergegeven per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep. Naast slachtoffers van delicten en ongevallen kunnen ook getuigen, betrokkenen, veroorzakers of nabestaanden cliënt zijn van Slachtofferhulp Nederland.

Door een wijziging bij Slachtofferhulp Nederland in toekenning type cliënt aan personen die met Slachtofferhulp Nederland in contact zijn geweest, is er een trendbreuk tussen 2016 en 2017 ontstaan.
Daarnaast heeft er een uitfasering van het ontvangen van de dagrapporten bij verkeersongevallen plaatsgevonden die Slachtofferhulp Nederland kreeg. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de slachtoffertypering ‘betrokkene’ die in 2018 substantieel zijn afgenomen.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november 2021 verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Cliënten van Slachtofferhulp Nederland
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éenmaal meegeteld, bij het eerste delict.
Cliënten van SHN per 100 000 inwoners
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éenmaal meegeteld, bij het eerste delict.