Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd (2004-2021)

Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd (2004-2021)

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Type cliënt Type delict Perioden Cliënten van Slachtofferhulp Nederland (aantal) Cliënten van SHN per 100 000 inwoners (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Alle delicten 2020 174.390 999
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Alle delicten 2021* 173.380 987
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Geweldsdelicten 2020 60.340 346
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Geweldsdelicten 2021* 60.110 342
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Zedendelicten 2020 6.450 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Zedendelicten 2021* 6.930 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Verkeersongevallen 2020 24.290 139
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Verkeersongevallen 2021* 24.950 142
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Vermogensdelicten 2020 69.420 398
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Vermogensdelicten 2021* 63.990 364
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Overige delicten 2020 13.900 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Alle cliënttypen Overige delicten 2021* 17.400 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Alle delicten 2020 159.600 914
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Alle delicten 2021* 156.490 891
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Geweldsdelicten 2020 58.210 333
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Geweldsdelicten 2021* 57.810 329
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Zedendelicten 2020 5.900 34
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Zedendelicten 2021* 6.290 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Verkeersongevallen 2020 19.880 114
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Verkeersongevallen 2021* 20.530 117
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Vermogensdelicten 2020 68.970 395
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Vermogensdelicten 2021* 63.650 362
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Overige delicten 2020 6.640 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Slachtoffer Overige delicten 2021* 8.210 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Alle delicten 2020 12.800 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Alle delicten 2021* 14.500 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Geweldsdelicten 2020 1.730 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Geweldsdelicten 2021* 1.770 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Zedendelicten 2020 550 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Zedendelicten 2021* 610 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Verkeersongevallen 2020 3.600 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Verkeersongevallen 2021* 3.750 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Vermogensdelicten 2020 440 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Vermogensdelicten 2021* 320 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Overige delicten 2020 6.470 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Betrokkene Overige delicten 2021* 8.050 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Alle delicten 2020 2.000 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Alle delicten 2021* 2.390 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Geweldsdelicten 2020 400 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Geweldsdelicten 2021* 530 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Zedendelicten 2020 0 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Zedendelicten 2021* 30 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Verkeersongevallen 2020 800 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Verkeersongevallen 2021* 680 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Vermogensdelicten 2020 0 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Vermogensdelicten 2021* 10 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Overige delicten 2020 790 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Overige type cliënten Overige delicten 2021* 1.140 6
Bron: © CBS, Slachtofferhulp Nederland
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van personen die zijn aangemeld bij Slachtofferhulp Nederland en die bekend zijn in de sociaal statistische bestanden van het CBS.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, herkomst, type cliënt en type delict. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen één of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan eenmaal meegeteld, bij het eerste delict.

De tabel bevat ook relatieve cijfers. Dat wil zeggen dat het aantal personen dat in contact geweest is met Slachtofferhulp, wordt weergegeven per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep. Naast slachtoffers van delicten en ongevallen kunnen ook getuigen, betrokkenen, veroorzakers of nabestaanden cliënt zijn van Slachtofferhulp Nederland.

Door een wijziging bij Slachtofferhulp Nederland in de toekenning van type cliënt is er een trendbreuk tussen 2016 en 2017 ontstaan.
Daarnaast heeft er een uitfasering van het ontvangen van de dagrapporten bij verkeersongevallen plaatsgevonden die Slachtofferhulp Nederland kreeg. Dit heeft er voornamelijk toe geleid dat er in 2018 substantieel minder cliënten met de slachtoffertypering ‘betrokkene’ zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 2004 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig. Aangezien de tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Cliënten van Slachtofferhulp, type cliënt, delict'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Cliënten van Slachtofferhulp Nederland
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éénmaal meegeteld, bij het eerste delict.
Cliënten van SHN per 100 000 inwoners
Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
- -
Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp Nederland (SHN) terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan éenmaal meegeteld, bij het eerste delict.