Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2011-2060

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2011-2060

Leeftijd referentiepersoon Perioden Totaal huishoudens met kinderen (aantal) Huishoudens: jongste kind 0 tot 3 jaar (aantal) Huishoudens: jongste kind 3 tot 6 jaar (aantal) Huishoudens: jongste kind 6 tot 12 jaar (aantal) Huishoudens: jongste kind 12 tot 18 jaar (aantal) Huishoudens: jongste kind 18+ jaar (aantal)
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2011 2.540.232 486.372 321.807 582.891 537.339 611.823
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2015 2.545.161 481.819 316.991 542.589 573.465 630.297
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2020 2.540.288 495.148 316.679 524.345 540.729 663.387
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2025 2.533.564 507.746 326.711 522.029 518.881 658.197
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2030 2.527.917 511.547 333.682 538.137 508.353 636.198
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2035 2.533.099 505.898 334.441 549.385 521.499 621.876
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2040 2.542.296 495.967 330.124 551.917 535.563 628.725
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2045 2.545.480 493.709 323.945 544.627 539.948 643.251
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2050 2.540.746 500.237 323.200 532.864 533.612 650.833
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2055 2.535.457 508.554 327.767 530.368 520.261 648.507
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2060 2.532.715 512.190 332.569 537.088 514.203 636.665
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens met
thuiswonende kinderen in Nederland naar leeftijd van het jongste
thuiswonende kind en leeftijd van de referentiepersoon.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 4 april 2011.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal huishoudens met kinderen
Totaal particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Huishoudens: jongste kind 0 tot 3 jaar
Particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen waarvan
het jongste kind 0 tot 3 jaar oud is, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van de geselecteerde periode is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Huishoudens: jongste kind 3 tot 6 jaar
Particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen waarvan
het jongste kind 3 tot 6 jaar oud is, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van de geselecteerde periode is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Huishoudens: jongste kind 6 tot 12 jaar
Particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen waarvan
het jongste kind 6 tot 12 jaar oud is, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van de geselecteerde periode is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Huishoudens: jongste kind 12 tot 18 jaar
Particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen waarvan
het jongste kind 12 tot 18 jaar oud is, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van de geselecteerde periode is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Huishoudens: jongste kind 18+ jaar
Particuliere huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen waarvan
het jongste kind 18 jaar of ouder is, 1 januari.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van de geselecteerde periode is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.