Kerncijfers van de huishoudensprognose 2011-2060

Kerncijfers van de huishoudensprognose 2011-2060

Perioden Personen naar positie in het huishouden Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen naar positie in het huishouden Thuiswonend kind (aantal) Personen naar positie in het huishouden Alleenstaand (aantal) Personen naar positie in het huishouden Samenwonend (aantal) Personen naar positie in het huishouden Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen naar positie in het huishouden Overig lid huishouden (aantal) Personen naar positie in het huishouden Persoon in institutioneel huishouden (aantal)
2011 16.654.440 4.580.946 2.705.474 8.386.606 495.176 273.063 213.175
2015 16.941.212 4.545.677 2.854.643 8.516.571 522.010 278.401 223.910
2020 17.228.807 4.485.309 3.042.073 8.641.691 540.039 290.879 228.816
2025 17.488.344 4.447.540 3.232.711 8.713.898 547.020 305.557 241.618
2030 17.687.784 4.452.460 3.400.742 8.697.731 548.040 319.035 269.776
2035 17.806.979 4.485.022 3.532.100 8.602.369 549.581 331.995 305.912
2040 17.840.816 4.502.122 3.623.888 8.477.625 553.599 343.555 340.027
2045 17.818.876 4.489.390 3.683.642 8.367.763 556.548 353.408 368.125
2050 17.781.769 4.464.373 3.716.754 8.289.619 555.387 361.502 394.134
2055 17.750.672 4.449.343 3.720.460 8.248.760 551.424 366.811 413.874
2060 17.742.385 4.454.757 3.702.679 8.247.987 546.768 368.900 421.294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van de bevolking van Nederland
in huishoudens en particuliere huishoudens in Nederland.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

De volgende uitsplisingen zijn mogelijk:
- Personen naar positie in het huishouden;
- Particuliere huishoudens naar samenstelling van het huishouden;
- Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden;
- Paren en eenouderhuishoudens naar kindertal;
- Huishoudens met kinderen naar leeftijd van het jongste thuiswonende
kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 4 april 2011.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2011 tot en met 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Personen naar positie in het huishouden
Personen naar positie in het huishouden, 1 januari.
.
Huishouden:
Particulier of institutioneel huishouden.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden
voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire
inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen)
verblijven.
.
Positie in het huishouden:
Plaats die een persoon in een huishouden inneemt ten opzichte van de
referentiepersoon van het huishouden.
.
Referentiepersoon:
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere
leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel
ook aan het huishouden worden toegekend.
Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt
gekozen:
- als er een paar is binnen het huishouden: de man;
- als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar;
- in een eenouderhuishouden: de ouder;
- in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze
ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw.
Totaal personen in huishoudens
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder
relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en
stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Alleenstaand
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishouden
vormt.
Tot eenpersoonshuishoudens, ook wel alleenstaanden genoemd, worden ook
personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen
huishouding voeren.
Samenwonend
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan
niet met elkaar gehuwd, al dan niet regeristreerd partners en al dan niet
met kinderen, een particulier huishouden vormt.
Ouder in eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer
thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen,
maar geen pleegkinderen.
Overig lid huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of
als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin
inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.
.
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer
thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder
thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar
geen pleegkinderen.
Persoon in institutioneel huishouden
Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden
voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire
inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen)
verblijven.