Particuliere huishoudens naar grootte, 2011-2060


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens in
Nederland naar huishoudensgrootte en leeftijd van de referentiepersoon.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 4 april 2011.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Particuliere huishoudens naar grootte, 2011-2060

Leeftijd referentiepersoon Perioden Totaal particuliere huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens naar grootteTotaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Meerpersoonshuishoudens naar grootte2 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens naar grootte3 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens naar grootte4 personen (aantal) Meerpersoonshuishoudens naar grootte5 of meer personen (aantal)
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2011 7.447.340 2.705.474 4.741.866 2.443.842 914.046 967.973 416.005
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2015 7.689.070 2.854.643 4.834.427 2.546.055 934.888 950.675 402.809
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2020 7.958.886 3.042.073 4.916.813 2.641.376 950.736 936.769 387.932
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2025 8.194.437 3.232.711 4.961.726 2.694.791 952.270 935.211 379.454
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2030 8.356.577 3.400.742 4.955.835 2.691.115 936.043 948.858 379.819
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2035 8.442.894 3.532.100 4.910.794 2.637.780 920.576 967.323 385.115
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2040 8.477.589 3.623.888 4.853.701 2.570.854 916.974 977.125 388.748
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2045 8.486.683 3.683.642 4.803.041 2.517.218 922.172 975.738 387.913
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2050 8.480.510 3.716.754 4.763.756 2.480.517 927.425 970.554 385.260
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2055 8.460.240 3.720.460 4.739.780 2.458.089 929.415 967.984 384.292
Totaal leeftijden (15 jaar of ouder) 2060 8.437.337 3.702.679 4.734.658 2.451.456 926.183 970.465 386.554
Bron: CBS.
Verklaring van tekens