Huishoudens naar type en herkomst, 2011-2060

Huishoudens naar type en herkomst, 2011-2060

Leeftijd referentiepersoon Herkomstgroepering referentiepersoon Generatie referentiepersoon Perioden Totaal particuliere huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishoudens (aantal) Paren (aantal) Eenouderhuishoudens (aantal) Overige huishoudens (aantal)
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2011 7.447.323 2.705.462 4.193.307 495.169 53.385
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2015 7.689.084 2.854.657 4.258.283 522.009 54.136
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2020 7.958.873 3.042.053 4.320.844 540.043 55.933
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2025 8.194.438 3.232.709 4.356.957 547.016 57.756
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2030 8.356.596 3.400.741 4.348.874 548.050 58.932
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2035 8.442.894 3.532.095 4.301.186 549.577 60.036
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2040 8.477.599 3.623.886 4.238.807 553.612 61.294
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2045 8.486.674 3.683.656 4.183.875 556.536 62.607
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2050 8.480.514 3.716.768 4.144.807 555.384 63.555
Totaal alle leeftijden (vanaf 15 jaar) Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2055 8.460.205 3.720.479 4.124.376 551.420 63.930
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van particuliere huishoudens in Nederland
naar samenstelling van het huishouden en leeftijd, herkomstgroepering en
generatie van de referentiepersoon.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 oktober 2011
Het totaal aantal particuliere huishoudens en het aantal paren, naar
leeftijd van de referentiepersoon (alle leeftijdsgroepen) en
herkomstgroepering van de referentiepersoon (totaal en autochtonen), zijn
voor alle in de tabel opgenomen perioden gecorrigeerd.
De correctie is het gevolg van een onjuiste samentelling van de
huishoudens, die uitsluitend in deze tabel van de huishoudensprognose is
opgetreden.
De correctie heeft geen gevolgen voor de overige in de tabel opgenomen
cijfers.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Tot eenpersoonshuishoudens, ook wel alleenstaanden genoemd, worden ook
personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen
huishouding voeren.
Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten aangetroffen; zo kunnen
gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in afwachting van een
scheiding) alleen wonen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Paren
Paar in particulier huishouden.
.
Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie
bij elkaar behorende personen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenouderhuishoudens
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer
thuiswonende kinderen.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende
kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen
pleegkinderen.
Overige huishoudens
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Overig lid huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als
thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hier bijvoorbeeld aan twee broers (zussen) die samen een
huishouden vormen.