Huishoudens:personen naar herkomst 2011-2060

Huishoudens:personen naar herkomst 2011-2060

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Generatie Perioden Totaal personen in huishoudens (aantal) Personen in particuliere huishoudens Totaal personen (aantal) Personen in particuliere huishoudens Thuiswonend kind (aantal) Personen in particuliere huishoudens Alleenstaand (aantal) Personen in particuliere huishoudens Samenwonend (aantal) Personen in particuliere huishoudens Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen in particuliere huishoudens Overig lid huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudens (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2011 16.654.438 16.441.258 4.580.946 2.705.462 8.386.614 495.169 273.067 213.180
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2015 16.941.216 16.717.312 4.545.677 2.854.657 8.516.565 522.009 278.404 223.904
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2020 17.228.789 16.999.972 4.485.309 3.042.053 8.641.687 540.043 290.880 228.817
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2025 17.488.372 17.246.748 4.447.540 3.232.709 8.713.913 547.016 305.570 241.624
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2030 17.687.809 17.418.028 4.452.460 3.400.741 8.697.747 548.050 319.030 269.781
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2035 17.806.994 17.501.075 4.485.022 3.532.095 8.602.372 549.577 332.009 305.919
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2040 17.840.810 17.500.790 4.502.122 3.623.886 8.477.613 553.612 343.557 340.020
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2045 17.818.859 17.450.739 4.489.390 3.683.656 8.367.750 556.536 353.407 368.120
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2050 17.781.753 17.387.625 4.464.373 3.716.768 8.289.614 555.384 361.486 394.128
Mannen en vrouwen Totaal alle leeftijen Totaal herkomstgroepering Totaal van de bevolkingsgroep 2055 17.750.687 17.336.804 4.449.343 3.720.479 8.248.752 551.420 366.810 413.883
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de prognose van de bevolking van Nederland
naar positie in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en
generatie.
De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per: 4 april 2011.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen in huishoudens
Huishouden:
Particulier of institutioneel huishouden.
.
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden
voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire
inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen)
verblijven.
Personen in particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus
niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal personen
Totaal aantal personen in particuliere huishoudens.
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen
maar geen pleegkinderen.
Alleenstaand
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishouden
vormt.
Tot eenpersoonshuishoudens, ook wel alleenstaanden genoemd, worden ook
personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen
huishouding voeren.
Samenwonend
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan
niet met elkaar gehuwd, al dan niet geregistreerd partners en al dan niet
met kinderen, een particulier huishouden vormt.
Ouder in eenouderhuishouden
Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer
thuiswonende kinderen.
.
Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie
heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen,
maar geen pleegkinderen.
Overig lid huishouden
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of
als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin
inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.
Personen in institutionele huishoudens
Institutioneel huishouden:
Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden
voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire
inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen)
verblijven.