Actieve en passieve sportparticipatie, 1991-2007

Actieve en passieve sportparticipatie, 1991-2007

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Actieve sportparticipatie Sportdeelname (%) Actieve sportparticipatie Overige sporten (%) Passieve sportparticipatie Toeschouwer sportwedstrijden (%) Passieve sportparticipatie Toeschouwer betaald voetbal (%) Passieve sportparticipatie Wekelijks volgen sport radio/televisie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2007 76 7 33 13 41
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 6 tot 18 jaar 2007 94 11 43 17 28
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2007 88 9 48 20 39
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2007 81 7 32 15 34
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2007 79 7 37 15 39
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2007 74 7 38 12 44
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2007 69 5 26 8 53
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 47 6 16 4 52
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: autochtoon 2007 77 7 36 14 43
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: allochtoon 2007 73 8 23 7 35
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2007 76 10 30 11 36
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2007 71 6 18 4 35
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag 2007 60 6 29 10 48
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar 2007 79 8 37 14 44
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog 2007 85 7 34 14 38
Mannen Totaal personen 2007 76 7 40 20 56
Mannen Leeftijd: 6 tot 18 jaar 2007 94 7 47 27 42
Mannen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2007 89 6 52 24 53
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2007 82 7 38 23 48
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2007 77 7 41 24 52
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2007 75 6 47 21 64
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2007 66 5 33 13 65
Mannen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 51 7 23 7 69
Mannen Herkomst: autochtoon 2007 77 7 42 22 57
Mannen Herkomst: allochtoon 2007 75 5 30 12 53
Mannen Herkomst: westerse allochtoon 2007 78 7 36 16 47
Mannen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2007 73 4 25 9 58
Mannen Onderwijsniveau: laag 2007 60 6 36 16 64
Mannen Onderwijsniveau: middelbaar 2007 80 8 44 22 58
Mannen Onderwijsniveau: hoog 2007 83 6 39 20 51
Vrouwen Totaal personen 2007 75 8 28 6 28
Vrouwen Leeftijd: 6 tot 18 jaar 2007 95 16 41 8 18
Vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2007 87 11 43 16 24
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2007 81 7 25 8 21
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2007 82 7 33 6 26
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2007 74 8 30 4 27
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2007 72 5 17 2 39
Vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 44 5 10 1 38
Vrouwen Herkomst: autochtoon 2007 77 8 30 7 30
Vrouwen Herkomst: allochtoon 2007 71 9 18 3 20
Vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2007 73 12 26 6 26
Vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2007 68 7 11 0 15
Vrouwen Onderwijsniveau: laag 2007 59 6 22 4 34
Vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar 2007 79 7 30 7 30
Vrouwen Onderwijsniveau: hoog 2007 87 9 28 8 23
Bron: © CBS, SCP
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de actieve en passieve sportparticipatie van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit diverse jaargangen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt uitgevoerd.
De tabel is stopgezet, omdat het AVO na 2007 is gestopt.

Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Actieve sportparticipatie
Bij actieve sportparticipatie gaat het om het beoefenen van sporten in de
vrije tijd, dus buiten werktijd en buiten schooluren. Het gaat hierbij
niet om denksporten (zoals schaken, dammen, kaarten) en vissen.
Sportdeelname
Het beoefenen van sport in de vrije tijd, dus buiten werktijd en buiten
schooluren. Het gaat hierbij niet om denksporten (zoals schaken, dammen,
kaarten) en vissen.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een sport
heeft beoefend in de vrije tijd.
Overige sporten
Overige sporten zijn alle niet eerder genoemde sporten en bevatten zowel
solo-, duo- als teamsporten.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een niet eerder
genoemde sport heeft beoefend.
Passieve sportparticipatie
Bij passieve sportparticipatie gaat het om het volgen van sport als
toeschouwer of via de media.
Toeschouwer sportwedstrijden
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête als toeschouwer (niet op televisie)
naar sportwedstrijden is gaan kijken.
Toeschouwer betaald voetbal
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête als toeschouwer (niet op televisie)
naar wedstrijden in het betaald voetbal is gaan kijken.
Wekelijks volgen sport radio/televisie
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat
wekelijks sport volgt via radio of televisie.