Actieve en passieve sportparticipatie, 1991-2007

Actieve en passieve sportparticipatie, 1991-2007

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Actieve sportparticipatie Sportdeelname (%) Actieve sportparticipatie Solosporten Totaal solosporten (%) Actieve sportparticipatie Duosporten Totaal duosporten (%) Actieve sportparticipatie Teamsporten Totaal teamsporten (%) Actieve sportparticipatie Overige sporten (%) Actieve sportparticipatie Lidmaatschap sportvereniging Totale bevolking (%) Actieve sportparticipatie Wekelijks sporten Totale bevolking (%) Passieve sportparticipatie Toeschouwer sportwedstrijden (%) Passieve sportparticipatie Toeschouwer betaald voetbal (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1991 65 53 19 18 10 36 . 32 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1995 66 55 19 18 8 35 . 30 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 1999 67 56 18 17 11 35 . 30 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2003 71 61 21 18 9 34 33 34 12
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2007 76 65 19 20 7 33 36 33 13
Mannen Totaal personen 1991 66 52 22 26 10 40 . 39 15
Mannen Totaal personen 1995 67 52 23 26 8 40 . 38 16
Mannen Totaal personen 1999 68 53 21 25 10 38 . 37 16
Mannen Totaal personen 2003 72 60 25 27 8 38 36 41 19
Mannen Totaal personen 2007 76 63 22 26 7 36 39 40 20
Vrouwen Totaal personen 1991 63 55 16 11 10 32 . 26 3
Vrouwen Totaal personen 1995 65 58 16 10 8 31 . 23 4
Vrouwen Totaal personen 1999 67 59 15 10 12 31 . 23 4
Vrouwen Totaal personen 2003 70 63 17 11 10 31 30 27 5
Vrouwen Totaal personen 2007 75 66 16 13 8 31 34 28 6
Bron: © CBS, SCP
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de actieve en passieve sportparticipatie van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit diverse jaargangen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt uitgevoerd.
De tabel is stopgezet, omdat het AVO na 2007 is gestopt.

Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Actieve sportparticipatie
Bij actieve sportparticipatie gaat het om het beoefenen van sporten in de
vrije tijd, dus buiten werktijd en buiten schooluren. Het gaat hierbij
niet om denksporten (zoals schaken, dammen, kaarten) en vissen.
Sportdeelname
Het beoefenen van sport in de vrije tijd, dus buiten werktijd en buiten
schooluren. Het gaat hierbij niet om denksporten (zoals schaken, dammen,
kaarten) en vissen.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een sport
heeft beoefend in de vrije tijd.
Solosporten
Een solosport is een sport die geen tegenstander vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een solosport
heeft beoefend.
Totaal solosporten
Een solosport is een sport die geen tegenstander vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een solosport
heeft beoefend.
Duosporten
Een duosport is een sport waarvan de spelvorm ten minste één tegenstander
vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een duosport
heeft beoefend.
Totaal duosporten
Een duosport is een sport waarvan de spelvorm ten minste één tegenstander
vereist.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een duosport
heeft beoefend.
Teamsporten
Een teamsport is een sport die in teamverband wordt beoefend.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een teamsport
heeft beoefend.
Totaal teamsporten
Een teamsport is een sport die in teamverband wordt beoefend.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een teamsport
heeft beoefend.
Overige sporten
Overige sporten zijn alle niet eerder genoemde sporten en bevatten zowel
solo-, duo- als teamsporten.
---
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête ten minste één keer een niet eerder
genoemde sport heeft beoefend.
Lidmaatschap sportvereniging
Totale bevolking
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat lid is
van een sportvereniging.
Wekelijks sporten
In AVO is respondenten gevraagd hoe vaak ze in de 12 maanden voorafgaande
aan de enquête bij benadering hebben gesport. Een aanname is dat mensen
die aangeven 60 keer per jaar of vaker te sporten wekelijkse sporters
zijn.
Totale bevolking
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat
wekelijks sport.
Passieve sportparticipatie
Bij passieve sportparticipatie gaat het om het volgen van sport als
toeschouwer of via de media.
Toeschouwer sportwedstrijden
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête als toeschouwer (niet op televisie)
naar sportwedstrijden is gaan kijken.
Toeschouwer betaald voetbal
Het aandeel van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder dat in de
12 maanden voorafgaande aan de enquête als toeschouwer (niet op televisie)
naar wedstrijden in het betaald voetbal is gaan kijken.