Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015


De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van een aantal wetten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:
- geslacht;
- leeftijd;
- AO-wet;
- reden van beëindiging.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 2 maanden en de jaarcijfers 2015.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015

Geslacht Leeftijd AO-wetten Perioden Instroom arbeidsongeschiktheidTotaal instroom (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidWerknemers (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidOverheidspersoneel (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidZelfstandigen (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidJonggehandicapten (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheidOverige instromers (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidTotaal uitstroom (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidReden: herstel (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidBereiken 65-jarige leeftijd (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheidOverige uitstromers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 januari 4.390 2.580 0 10 830 970 1.890 510 0 1.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 februari 3.430 2.270 0 0 390 770 4.430 510 2.640 1.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 maart 3.320 2.340 0 0 260 720 4.690 470 2.880 1.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 april 3.110 2.220 0 0 160 730 4.840 440 3.330 1.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 mei 2.910 2.040 10 10 190 670 4.560 470 3.020 1.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 juni 3.260 2.300 0 0 190 780 4.990 470 3.320 1.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 juli 2.950 2.100 0 0 210 630 4.750 490 3.050 1.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 augustus 3.120 2.240 0 0 170 700 4.850 540 3.340 970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 september 3.560 2.590 0 0 150 810 4.630 500 2.970 1.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 oktober 3.610 2.580 0 0 170 860 5.070 470 3.480 1.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 november* 3.530 2.560 0 0 160 800 4.530 520 2.920 1.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 december* 2.750 2.040 0 0 100 620 4.110 550 2.870 690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015* 39.930 27.860 30 30 2.960 9.050 53.340 5.930 33.810 13.590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens