Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Bewerk tabel

De tabel geeft inzicht in de bedragen die zijn uitbetaald op grond van arbeidsongeschiktheidswetgeving.
Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Ter attentie:
Bedrageninformatie kan berusten op twee verschillende methoden:
- de transactiemethode (ook wel transactiebasis genoemd), waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht de periode waarop de betaling daadwerkelijke heeft plaatsgevonden;
- de registratiemethode (ook wel kasbasis of registratiebasis genoemd), waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarin de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, ongeacht de periode waarop de betaling betrekking heeft.

De uitkeringsbedragen in deze tabel zijn vastgesteld volgens de registratiemethode. Hierdoor wijken de bedragen af van dezelfde soort bedragen die op StatLine zijn terug te vinden bij de overheidsfinanciën.
De bedragen die daar worden weergegeven hebben betrekking op de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95).
Dit systeem ligt ten grondslag aan het stelsel van Nationale rekeningen en is gebaseerd op de transactiemethode.

Met ingang van januari 2012 zijn de uitkeringsbedragen in deze tabel exclusief de WSW-besparingen.

Gegevens zijn beschikbaar van 1998 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 2 maanden en de jaarcijfers 2015.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Perioden Arbeidsongeschiktheid totaal uitgekeerd (mln euro) WAO uitgekeerde bedragen (mln euro) WAZ uitgekeerde bedragen (mln euro) Wajong uitgekeerde bedragen (mln euro) WIAIVA uitgekeerde bedragen (mln euro) WIAWGA uitgekeerde bedragen (mln euro)
2004 11.454,3 9.445,2 519,0 1.490,1
2005 10.899,8 8.850,6 497,8 1.551,4
2006 10.310,2 8.096,2 443,2 1.637,9 27,5 105,3
2007 10.561,0 7.922,7 415,5 1.804,4 108,9 309,5
2008 10.957,5 7.882,7 397,5 1.963,6 203,3 511,4
2009 11.132,7 7.609,9 367,0 2.146,1 317,4 692,2
2010 11.215,1 7.209,0 310,6 2.303,0 461,0 931,4
2011 11.178,7 6.725,4 274,1 2.401,0 623,0 1.155,2
2012 10.779,7 6.088,9 237,0 2.271,1 782,6 1.400,1
2013 10.797,2 5.638,7 209,3 2.420,1 949,8 1.579,4
2014 januari 823,3 419,3 15,3 196,4 84,7 107,6
2014 februari 825,3 418,2 15,2 196,0 85,2 110,7
2014 maart 825,7 414,8 14,8 197,1 86,7 112,2
2014 april 826,4 411,8 14,4 198,3 88,0 113,8
2014 mei 1.639,5 791,6 27,9 380,5 164,2 275,2
2014 juni 844,7 402,2 14,0 199,6 89,5 139,4
2014 juli 854,8 402,8 14,2 201,8 92,0 144,0
2014 augustus 852,4 399,2 14,0 202,5 93,1 143,6
2014 september 849,4 395,5 13,7 203,1 93,9 143,2
2014 oktober 852,8 393,4 13,7 204,2 95,5 146,0
2014 november 853,4 390,4 13,7 205,4 97,4 146,5
2014 december 853,8 387,7 13,4 205,8 97,3 149,5
2014 10.901,5 5.227,0 184,3 2.590,8 1.167,5 1.731,8
2015 januari 866,5 387,6 13,8 209,8 102,5 152,9
2015 februari 866,3 386,7 13,5 209,5 103,3 153,4
2015 maart 867,7 384,5 13,3 210,4 105,9 153,6
2015 april 866,2 381,8 13,0 210,2 105,7 155,5
2015 mei 1.674,3 733,7 24,8 402,8 198,1 314,9
2015 juni 861,2 373,3 12,5 210,1 108,8 156,5
2015 juli 863,2 371,8 12,8 211,1 111,0 156,5
2015 augustus 857,3 368,3 12,5 210,6 111,6 154,3
2015 september 854,6 366,0 12,4 211,3 112,3 152,6
2015 oktober 859,2 363,7 12,2 212,0 114,1 157,1
2015 november* 861,0 360,8 12,2 212,3 116,0 159,6
2015 december* 856,6 357,5 11,8 211,4 114,9 160,9
2015* 11.154,2 4.835,7 164,9 2.721,5 1.404,3 2.027,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens