Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen per maand, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen per maand, 2010-2015

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Mate van arbeidsongeschiktheid Diagnose arbeidsongeschiktheid Perioden Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (aantal) WAO-uitkeringen (aantal) WAZ-uitkeringen (aantal) Wajong-uitkeringen (aantal) WIA IVA-uitkeringen (aantal) WIA WGA-uitkeringen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2014 november 819.910 345.300 17.320 249.400 60.770 147.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2014 december 820.340 342.970 17.160 250.600 61.360 148.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 januari 822.870 342.550 17.150 251.030 62.720 149.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 februari 821.910 340.180 16.990 250.940 63.700 150.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 maart 820.590 337.650 16.780 250.580 64.810 150.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 april 818.900 335.010 16.570 250.240 65.680 151.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 mei 817.290 332.540 16.400 249.960 66.400 151.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 juni 815.590 329.920 16.190 249.630 67.390 152.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 juli 813.810 327.450 16.020 249.260 68.380 152.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 augustus 812.110 324.830 15.830 248.920 69.060 153.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 september 810.830 322.390 15.630 248.510 69.890 154.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 oktober 809.640 319.640 15.440 248.150 70.760 155.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 november* 808.670 317.280 15.280 247.820 71.570 156.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering Totaal mate van arbeidsongeschiktheid Totaal diagnose arbeidsongeschiktheid 2015 december* 807.340 315.080 15.100 247.540 72.100 157.510
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen op grond van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid.
Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomst;
- mate van arbeidsongeschiktheid;
- diagnose arbeidsongeschiktheid.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twee maanden.
Aangezien de tabel is stopgezet worden de cijfers van de laatste twee maanden niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het totale aantal uitkeringen op grond van de arbeidsongeschiktheidswetten en -regelingen WAO, WAZ, Wajong, Wet Wajong, WIA:regeling IVA en WIA: regeling WGA.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar). De wet is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er niets veranderd.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.

Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
Bij het onderdeel 'diagnose arbeidsongeschiktheid' van de Wajonguitkeringen is met ingang van de verslagperiode juli 2010, als gevolg van een kwaliteitsverbetering van de onderliggende data, het aantal uitkeringen in de klasse 'psychische aandoeningen en gedragsstoornissen' flink toegenomen. Voor deze periode waren deze uitkeringen niet gecodeerd en als zodanig wel opgenomen in het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen maar niet in een van de onderliggende diagnoseklassen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is van kracht geworden op 29 december 2005 en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.
WAO-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
De WAO is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar). De WAO is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.
WAZ-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De WAZ is een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er niets veranderd.
Wajong-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).
De Wajong is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
Bij het onderdeel 'diagnose arbeidsongeschiktheid' van de Wajonguitkeringen is met ingang van de verslagperiode juli 2010, als gevolg van een kwaliteitsverbetering van de onderliggende data, het aantal uitkeringen in de klasse 'psychische aandoeningen en gedragsstoornissen' flink toegenomen. Voor deze periode waren deze uitkeringen niet gecodeerd en als zodanig wel opgenomen in het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen maar niet in een van de onderliggende diagnoseklassen.
Met het van kracht worden van de Participatiewet m.i.v. januari 2015 kunnen alleen jonggehandicapten, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, nog instromen in de wet Wajong. Jonggehandicapten die nog kunnen werken kunnen vanaf januari 2015 voor ondersteuning bij het zoeken naar werk terecht bij gemeenten. Jongeren die vóór 2015 al een Wajong-uitkering hadden houden deze uitkering.
WIA
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA is van kracht geworden op 29 december 2005 en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.
IVA-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
WGA-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.