Dierlijke mest; mest en mineralen per bedrijfstype, 1990-2013


De tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof en fosfaat. De productie van beide mineralen wordt getoond in klassen (kg per hectare) met daarbij de verdeling van de landbouwbedrijven over deze klassen. Vervolgens wordt in de tabel de mestproductie vergeleken met de plaatsingsruimte volgens de geldende gebruiksnormen. Als achtergrondgegevens bevat de tabel ook het aantal landbouwbedrijven en de oppervlakte bemestbare cultuurgrond.

In de tabel kunnen de gegevens worden bekeken voor verschillende typen bedrijven (standaard bedrijfstypering) en kan het totaal voor Nederland worden uitgesplitst naar landsdelen, provincies en concentratiegebieden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
- cijfers tot en met 2012 zijn definitief;
- cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Deze tabel wordt opgevolgd door: Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype.

Dierlijke mest; mest en mineralen per bedrijfstype, 1990-2013

Bedrijfstype Regio's Perioden MestproductieTotaal mestproductie (mln kg) Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Gasvormige stikstofverliezen (N)Gasvormige stikstofverliezen in stal ...Ammoniak uitgedrukt in N (1 000 kg) Gasvormige stikstofverliezen (N)Gasvormige stikstofverliezen in stal ...Overige gasvormige stikstofverliezen (N) (1 000 kg) StikstofproductieTotaal stikstofproductie (1 000 kg) FosfaatproductieTotaal fosfaatproductie (1 000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestPlaatsingsruimte stikstof (1 000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestPlaatsingsruimte fosfaat (1 000 kg) Gebruiksnormen dierlijke mestBedrijven zonder overproductie mineralenAandeel bedrijven zonder overproductie (%)
Landbouwbedrijven totaal Nederland 1990 87.445 691.200 70.800 18.200 602.200 229.100 - 431.500 84
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2000 75.560 549.100 55.400 15.200 478.500 190.900 - 207.700 75
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2012 71.207 460.900 43.200 15.100 402.700 160.600 379.800 141.100 67
Landbouwbedrijven totaal Nederland 2013* 73.172 471.100 44.000 15.400 411.700 164.000 379.400 134.900 65
Graasdierbedrijven totaal Nederland 1990 64.569 456.400 31.200 8.900 416.300 126.400 - 290.300 93
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2000 55.821 346.800 21.800 6.300 318.800 105.800 - 123.700 73
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2012 55.775 286.300 20.800 5.600 259.800 91.400 252.200 89.300 57
Graasdierbedrijven totaal Nederland 2013* 57.939 296.700 21.600 5.800 269.400 94.600 252.000 88.200 52
Hokdierbedrijven totaal Nederland 1990 19.052 200.600 35.600 8.200 156.900 91.000 - 28.200 15
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2000 16.105 168.700 29.700 7.600 131.400 72.700 - 9.800 2
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2012 13.493 161.000 21.100 8.900 130.900 64.400 14.500 5.800 2
Hokdierbedrijven totaal Nederland 2013* 13.452 162.200 21.300 9.100 131.700 65.200 14.200 5.300 2
Overige landbouwbedrijven totaal Nederland 1990 3.825 34.100 3.900 1.100 29.000 11.700 - 112.900 98
Overige landbouwbedrijven totaal Nederland 2000 3.634 33.500 3.800 1.300 28.300 12.400 - 74.200 97
Overige landbouwbedrijven totaal Nederland 2012 1.940 13.700 1.300 600 11.900 4.800 113.000 46.000 97
Overige landbouwbedrijven totaal Nederland 2013* 1.781 12.200 1.100 500 10.700 4.200 113.100 41.500 98
Bron: CBS.
Verklaring van tekens